Feedback Form

  

Oprettet: 23-02-2015

Netværksdannelse og erfaringsudveksling i 2 potens: Erfagruppe 2.0 matchen

I knap et års tid har fem erfagrupper benyttet lukkede grupper på de sociale medier til at holde gang i dialogen mellem de fysiske erfagruppemøder, som typisk finder sted 4-5 gange årligt.

I Erfagruppe 2.0 matchen har de fem grupper konkurrereret om at være de bedste til at bruge de sociale medier til erfaringsudveksling og til at skabe et tæt og mere dynamisk netværk.

En af erfagrupperne er ”Girls Go For Grynt and Gold”. Det er en økonomi-erfagruppe, som blev etableret i 2006, hvor alle medlemmer er kvinder, der har svineproduktion som deres hovedbeskæftigelse, eller som er gift med en svineproducent. De var alle sammen meget nye på Facebook, da de oprettede den lukkede gruppe, men ideen om, at en tættere og mere dynamisk dialog ville bidrage til, at de fik et større udbytte af deres erfagruppe, var tiltalende. Som en af deltagerne i gruppen bemærker:

”I et erhverv med fuld konkurrence er det nødvendigt at være opdateret på ny viden inden for faget og få denne viden implementeret i bedriften snarest muligt. Her har Facebook-gruppen vist sig at være værdifuld, fordi kommunikationsformen er meget hurtig. Hvis et nyt medlem har ny viden i dag, har alle gruppens medlemmer samme viden inden aften.”

I gruppen er der bred enighed om, at udbyttet af deres erfagruppe er steget markant siden de oprettede Facebook-gruppen. ”Før gruppen etablerede det lukkede rum på Facebook, havde vi stort set ingen kontakt mellem de fysiske møder. Nu udveksler vi erfaringer og deler faglig viden hele tiden Og medlemmernes selvværd stiger, fordi det bliver så synligt, hvor meget de faktisk kan og ved. Den gratis rådgivning på Facebook mellem gruppens medlemmer er ret attraktiv” udtaler Kirsten Top Platz, der er koordinator for erfagruppen.

Gruppemedlemmerne bruger Facebook, når de står med udfordringer i det daglige, som de ønsker feedback på. Af emner der er blevet diskuteret i gruppen kan bl.a. nævnes succeshistorier fra hverdagen, diarréproblematikker ved smågrise, forberedelse til og erfaring med krydsoverensstemmelsesbesøg, forhandlingstaktik og køb af foder m.m.

Det er altså ikke bageopskrifter og fnidder fnadder, der bliver delt i gruppen. Et gruppemedlem påpeger, at den tætte opfølgning, Facebook-gruppen har medført, sikrer nogle gode og effektive erfamøder: ”Jeg synes, vi er mere opdateret vedr. hinanden. Det gør ind i mellem, at vi har mulighed for at få emner uddybet yderligere på vores møder.”    

Facts

I Erfagruppe 2.0 matchen har de fem Erfagrupper: ”Girls Go for Grynt and Gold”, ”Cow Power Nord”,” Move Together”, ”Plante Pionererne” og ”Fremtidens Bønder” demonstreret, hvordan de sociale medier giver landmænd mulighed for at accelerere erfaringsudvekslingen og skabe et tæt og mere dynamisk netværk og dermed øge udbyttet ved at være aktive i en Erfagruppe med kolleger. 

Læs mere om erfaringerne fra Erfagruppe 2.0 Matchen på landbrugsinfo.dk, i pdffilen: resultater og opsamling af erfaringerne eller i Indlæg i kategorien Erfagruppe 2.0 Matchen på bloggen Dialog om rådgivning og videnformidling.

Essensen af erfaringerne om landmænds og rådgiveres brug af grupper på sociale medier i faglige Erfagrupper, kan samles i en række fordele, anbefalinger og praktiske forhold:

Fordele

 • En tættere kontakt og relationer mellem gruppemedlemmer 
 • Indfrielse af faglige mål, ikke mindst via dialog med og sparring fra gruppemedlemmer
 • Gruppens samlede faglige kompetencer kommer i spil
 • Højere udbytte af Erfagruppens møder i real life
 • Mulighed for at stille spørgsmål og lægge billeder/video op af et aktuelt problem til kolleger og rådgivere, lige når spørgsmålet opstår eller problemet er aktuelt
 • Handlingsorienterede og hurtige svar, der tager udgangspunkt i spørgernes behov
 • Nogle at dele sine nederlag og ikke mindst sine sejre med
 • En tættere dialog og fornemmelse for nye muligheder, behov og tendenser …

Anbefalinger

 • Brug Facebook - det er det sociale medie, hvor de fleste har en profil og samtidig er det muligt at uploade filer og dokumenter til gruppen.
 • Hav et klart formål med gruppen. Start evt. op med en fælles fagligt målsætning. Knyt gerne en faglig rådgiver og/eller facilitator til gruppen.
 • Introducer medlemmer, der ikke tidligere har været aktive på Facebook til mediet og gruppefunktionen.
 • Alle medlemmer af en Erfagruppe, der vælger at have en gruppe på Facebook, skal være medlemmer.
 • Alle medlemmer skal være aktive. Forvent dog lidt tid inden nye brugere af Facebook tager mediet til sig. Man kan med fordel lave en forventningsafstemning med hensyn til gruppens ønsker, behov og forventninger - når alle har været med hertil, forpligter det.
 • Brug Facebook som eneste kommunikationskanal.
 • Det er en stor fordel at møde hinanden i Real Life.
 • Brug videoer, film m.m. i opslagene, og husk at det ikke er vigtigt, at man staver rigtigt.
 • Hav en smartphone med Facebook-app’en.

Praktiske forhold

 • Man kan fint have en profil på Facebook og kun bruge den aktivt i gruppen. 
 • Alle kan oprette grupper – af typer findes der åbne, lukkede og hemmelige grupper
 • Det er ikke nødvendigt at være Facebook-venner med dem, der er medlemmer af samme Facebook-gruppe som dig.
 • Du kan invitere nye gruppemedlemmer pr. mail. Husk, at det skal være den mail, som vedkommende har tilknyttet til sin Facebook-profil.
 • Overvej dine privatindstillinger. Du kan være alt fra anonym til, at alle har adgang til alle oplysninger om dig, de statusopdateringer du laver og de ting, du deler.
 • Du kan se hvor mange, der har set et opslag i gruppen – altså om alle er aktive.

Se også siden Værktøjer

Se øvrige cases
Sidst bekræftet: 23-02-2015 Oprettet: 23-02-2015 Revideret: 23-02-2015