Feedback Form

  

Oprettet: 23-02-2015

Få faglig viden og dialog serveret på skrivebordet

Har du lyst til at få viden serveret direkte på din arbejdsplads og undgå eksterne møder der stjæler af din arbejdstid? Så prøv et webinar!

Har du lyst til at få viden serveret direkte på din arbejdsplads og undgå eksterne møder der stjæler af din arbejdstid? Så prøv et webinar!

Et Webinar bringer er fagligt budskab, så udbredt som muligt og formidle hovedbudskaberne direkte til brugerne.  Det har den tværfaglige prognosegruppe på Videncentret for Landbrug gjort i de sidste to år: Gået ud med budskaberne via et webinar. Dermed har gruppen slået to fluer med et smæk: Undgået fordyrende møder og formidlet hovedbudskaberne direkte til og i dialog med brugerne.

Videncentrets tværfaglige prognosegruppe havde behov for at lade den

skriftlige formidling af indkomstprognoserne ledsage af en mundtlig præsentation direkte til brugerne. Og så opstod ideen om at lade det ske via et webinar, dvs. et online seminar, som afvikles over nettet via computer.

Tilhørernes svar på spørgeundersøgelsen efter sidste webinar om indkomstprognoserne

Hvor tilfreds er du med webinaret i sin helhed?

Meget tilfreds

33 %

Tilfreds

48 %

Hvad synes du om afviklingen af webinaret?

Meget tilfreds

29 %

Tilfreds

62 %

Har du deltaget i flere af de webinarer, vi har afholdt ifm. offentliggørelsen af indkomstprognoserne?

Dette var det første

57 %

2-3

43 %

Hvor mange webinarer har du generelt deltaget i?

Ingen

24 %

1-4

62 %

5-10

10 %

Mere end 10

5 %

Vil du deltage, hvis vi afholder et webinar igen?

Vil prioritere det ind

56 %

Vil, hvis det passer ind

44 %

Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Videncentret, var med på ideen om i samarbejde med projekt Vi&Di at få indkomstprognoserne videndelt via webinarplatformen, for som han forklarer: ”Webinarer egner sig rigtig godt til præsentation af faglige budskaber ….”

Man sparer tid og penge
På mange måde minder det at overvære et webinar foran sin computer om at sidde som tilhører til et foredrag. Bare minus udgifter til transport til et mødested og spildtid i bilen på vej til og fra foredraget.

”Efteruddannelse og kompetenceudvikling behøver ikke længere at koste hele dage på grund af tidsrøvende transport,” understreger Jakob Lave, uddannelseschef for Akademiet på Videncentret. ”Nu kan landmanden og rådgiveren bare sætte sig foran computeren på deres kontor for at få den viden, de har brug for.”

Interessen er støt stigende
Interessen for webinarerne er steget støt siden starten for to år siden. ”Jeg har indtryk af, at brugerne er glade for at deltage i webinarerne”, fortæller Klaus Kaiser: ”På sidste webinar (red. I oktober 2014) sad en tredjedel af deltagerne alene, en tredjedel sad sammen med andre, og sidste tredjedel sad i større forsamlinger, så budskaberne kommer ud til rigtig mange.” Og det er ikke kun DLBR-rådgivere, som deltager, også finansrådgivere fra banker og realkreditinstitutter er at tælle blandt tilhørerne.

Mange kan være med
Netop dette at flere kan samles i større mødelokaler for at overvære et webinar er en af de store styrker ved platformen. Potentielt kan deltagerskaren multipliceres flere gange, for det kræver blot en computer, en storskærm og et par ordentlige højttalere at lade webinaret indgå f.eks. som en del af et afdelingsmøde.

Det var brugerne, som hjalp Videncentret til at se denne mulighed i mediet. I evalueringen af det første webinar, hvor prognoserne blev meldt ud, havde Bjarke Poulsen, udviklingsdirektør i Jysk Landbrugsrådgivning, følgende kommentar: ”Vi brugte webinaret som startskuddet til et afdelingsmøde og kørte det på storskærm for 25 deltagere. Bestemt en form vi vil benytte igen og kan se brugt også i andre sammenhænge.” Og ideen har, som det kunne konstateres på sidste webinar, også bredt sig til andre rådgivningsvirksomheder.

Videnspredningen øges
For at sikre, at de faglige budskaber høres af så mange som muligt, bliver alle webinarer optaget på video og lagt ud på LandbrugsInfo og projekt Vi&Dis blog efterfølgende. Et tiltag, som Klaus Kaiser er særligt glad for: ”Konsulenterne er tit ude på landevejen. Sidste gang vi offentliggjorde prognoserne, var vi nødt til at gøre det midt i efterårsferien, og så giver det dem, som ikke kunne deltage, mulighed for efterfølgende at se det på video.”

Mulighed for interaktion
Deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål via chat-funktionen i løbet af webinaret. Og oplægsholderne svarer på spørgsmålene, når de er færdige med deres oplæg. Men webinar-platformen giver mulighed for at aktivere deltagerne på andre måder også.

Som oplægsholder kan man f.eks.:

 • Stille lukkede spørgsmål med afstemninger (polls) for f.eks. at høre deres svar på en faglig udfordring eller finde ud af, hvad tilhørerne ved i forvejen om et bestemt emne
 • Stille åbne spørgsmål, som de kan svare på via chatten
 • Dele sin skærm, når man skal vise tilhørerne, hvordan de bruger et IT-program, excel-fil osv.
 • Give dem opgaver undervejs
 • Sætte dem i gang med gruppearbejde, hvis flere af deltagerne sidder sammen
 • Give dem quizzer og konkurrencer

Hvor højt skal barren sættes?
Ud over at arbejde videre med, hvordan tilhørerne bedst bliver aktiveret under et webinar, kunne det også være en ide at arbejde endnu mere med selve præsentationsformen.

”Når der, som i forbindelse med offentliggørelsen af indkomstprognoserne, er flere, som holder oplæg, skal vi være opmærksomme på, at der er en rød tråd i præsentationerne, og det vi fortæller om. Samtidig er det vigtigt at have fokus på sin præsentationsteknik, og på at man interagerer med brugerne undervejs i webinaret, f.eks. via afstemninger,” opsummerer Klaus Kaiser.

Som Klaus Kaiser ser det, er det også vigtigt, at man hele tiden sætter barren lidt højere: ”Efterhånden, som der bliver flere og flere deltagere, vil det være oplagt at skærpe kravene til os selv, teknik, planchesæt, budskaber osv., så vi bliver dygtigere og dygtigere. Indtil nu har det kørt på forsøgsbasis, men vi kan godt skrue kravene op.”

Anbefalinger

Hvornår er det oplagt at bruge webinar-platformen?

 • præsentation af nye produkter eller serviceydelser (som fx præsentation af nye IT-programmer og support site)
 • som del af et undervisningsforløb eller hele undervisningsprogrammer i distanceundervisning
 • formidling af faglig viden som fx indkomstprognoserne og økonomiske analyser
 • mødested for erfagrupper/fokusgrupper blandt rådgivere eller landmænd
 • brush-up af faglig viden på orienteringsmøder

Se også siden Værktøjer

Se øvrige cases

Sidst bekræftet: 23-02-2015 Oprettet: 23-02-2015 Revideret: 23-02-2015