Feedback Form

  

Oprettet: 23-02-2015

Landmandsbedrifter på Facebook

Flere og flere landmænd vælger i dag at oprette Facebook-sider for deres bedrifter, hvor de viser deres landbrug frem

 

Denne åbenhed er med til at nedbryde nogle fysiske barrierer, hvor den almene forbruger, landmænd og naboer kan komme tættere på landbruget og få en større forståelse for hinanden.

Der ligger altså nogle gode muligheder for landmanden på Facebook, hvor han kan skabe netværk og relationer og samtidig være med til at bidrage til det billede, medierne ofte er ene om at tegne af landbruget.

Vi har interviewet to landmænd fra henholdsvis Hasagergaard og Tastum Jersey, der begge har sat nogle ord på, hvorfor de har valgt at oprette en side for deres bedrift på Facebook.

Facebook-siden for Hasagergaard landbrug startede op som et forsøg, hvor formålet var at undersøge mulighederne på Facebook. Hasagergaard har i lang tid haft en hjemmeside (www.hasagergaard.dk), som Facebook-siden nu er et supplement til, men efterhånden bruger de flest ressourcer på Facebook. Som Thomas Rasmussen, der administrerer siden, udtaler: ”Eftersom Facebook er væsentlig nemmere og hurtigere at bruge, og der er større synlighed, så er det her, vi bruger mest tid på at gøre folk opmærksomme på os.”

De gode erfaringer med Facebook har gjort, at Hasagergaard nu bedre kan definere et konkret mål med deres brug af Facebook: ”Målet er at udbrede kendskabet til os, hvilket skal hjælpe os med at skaffe nye, gode elever samt flere kunder. Bl.a. når vi slagter høns har opslag på Facebook givet et mersalg. Og et godt ry, selvfølgelig.”

Udover at give et godt ry, tilføjer Thomas, er Facebook-siden også med til at ”afkræfte nogle af de myter, som folk har om bl.a. hvor onde landmænd er ved dyrene, og om at vi kun er en industrivirksomhed. Dertil kan vi også informere vores naboer om, at vi i dag kører gylle her eller der, og dermed forberede folk på lugtgener. Og hvis folk er utilfredse med noget, kan vi hurtigt tage dialogen med dem om, hvorfor vi gør tingene, som vi gør.” 

Specielt det med nabokontakten er generelt et problem, der dukker op fra tid til anden hos mange landbrug. Her er det eksempelvis et tweet fra Landbrugsavisen, der berører emnet i en artikel:

Tastum Jersey er også veletableret på Facebook og deres formål med Facebook-siden er også en tættere kontakt og en imødekommenhed overfor omverdenen. Thomas Lyngbjerg Søgard går lidt mere i detaljer: ”Vi vil gerne vise andre, som ikke ved meget om landbrug, hvad der foregår på en økologisk Jersey besætning. Vi vil gerne vise lidt forskelligt fra hverdagen, fx hvilke rutiner, som findes på gården.” .

Både Hasagergaard og Tastum Jersey oplever en stor værdi i muligheden for, at de via Facebook kan kommunikere med omverdenen og vise deres landbrug frem på en måde, som inviterer følgere med ind på bedriften. ”Det er rart at møde følgere på Facebook, der er positive, og som er søde til at give positive tilbagemeldinger på det, de ser eller oplever på Facebook-siden”, tilføjer Thomas Lyngbjerg Søgaard. 

Begge bedrifter har også gode erfaringer med at dele billeder og videomateriale fra gården som fx, at der er faldet sne, at kalveboksen bliver ryddet, eller at der er en kalv, som får sutteflaske. Den slags indhold, oplever de, får følgerne til at involvere sig i Facebook-siden med spørgsmål og ønsker om at se flere ting fra hverdagen. På den måde oplever de, at mange, inklusive dem selv, er mætte på rene maskinbilleder. Folk responderer godt på fagligheden og indblikket i hverdagen.    

For begge bedrifter virker det til, at den primære målgruppe for deres sider er naboer, den almene forbruger og andre landmænd. Tastum Jersey bliver selv inspireret af andre på Facebook, primært fra ”andre gårde – gerne nogen med andre ting end store traktorer og maskiner. Det er for kedeligt og en meget lille del af landbruget i dag,” udtaler Thomas.

Hasagergaard, som også er en maskinstation, tilføjer, at de også følger maskinstationer, entreprenører, landbrugsskoler og skovfolk på Facebook. 

Følg dem på Facebook

Hasagergaard Facebook

TastumJersey Facebook

Læs også indlægget på vflblog.dk: Landbrug på Facebook 2015

Anbefalinger

  • Opretter du en side for din bedrift, skal der være fokus på den personlige formidling
  • Lad din Facebook-side gøre det ud for din hjemmeside
  • Lav gerne visuelle opdateringer med brug af billede og tekst i stedet for lange tekstopdateringer
  • Følg flere relevante sider på Facebook og bliv inspireret af det indhold, du selv synes er godt, og brug det på din egen side
  • Lav altid et udførligt om-felt, så dine følgere ved hvem du er, og hvad de kan forvente på siden
  • Du kan også bruge en Facebook-gruppe som intranet.
Sidst bekræftet: 23-02-2015 Oprettet: 23-02-2015 Revideret: 23-02-2015