Feedback Form

  

Oprettet: 23-02-2015

En netværkshistorie: en lukket gruppe på Facebook for Svineelever

Videncenter for Svineproduktion har oprettet et Hyoakademi, som har til formål at øge kvaliteten af de svinefaglige uddannelser på landets landbrugsskoler.

Hertil er der også et ønske om, at Hyoakademiet kan facilitere en tættere kontakt til undervisere og svineelever på landets landbrugsskoler. Alt sammen med henblik på at støtte eleverne i deres uddannelsesvalg og bidrage til både læring og undervisningsmateriale i samarbejde med underviserne.

Som et forsøg på at skabe et fagligt fællesskab på tværs af skolerne blev der oprettet en lukket Facebook-gruppe for eleverne og deres undervisere. Gruppen havde lidt startproblemer, da den i første omgang havde lagt op til et meget fagligt og snævert formål omkring faget Sundhedsstyring, hvor eleverne havde svært ved at engagere sig i stoffet.

”Det blev ret hurtig en monolog fra os. Vi redefinerede derfor vores formål med gruppen fra at være meget fagligt og specifikt til at omhandle en mere social del af det at være landbrugsskoleelev med speciale i svineproduktion,” udtaler Projektchef i VSP, Rikke Ingeman Svarrer.

Det har fået større opbakning fra underviserne, der nu bedre kan se, hvordan de kan bidrage til gruppen, for eksempel deler de nu billeder og videoer fra ture og undervisningen. VSPs bidrag til gruppen bliver så, at ”vi engang imellem linker til faglige artikler og videoer med eksperter, der kan give eleverne en bredere vinkel på nogle omdiskuterede emner i medierne, som fx MRSA,” tilføjer Rikke og fortsætter:

”Vi kan se, at vi har fundet et bedre formål med gruppen, nu da eleverne kommer på banen med faglige spørgsmål og problemstillinger, de gerne vil vende med hinanden, underviserne og os. Og at eleverne rent faktisk involverer sig i hinandens spørgsmål, ser vi som et vigtigt succeskriterie for gruppen”.

Gruppen har nu omtrent 107 medlemmer, og via den mere uformelle kommunikationsform med elever og undervisere er der nu plads til, at man selv kan bidrage med flere vinkler på livet som landbrugsskoleelev.

Facts

Link til gruppen: https://www.facebook.com/groups/sundhedsstyring/ 

Anbefalinger

  • Opret kun én profil på Facebook, som du bruger både i private og faglige sammenhænge (link til vejledning om styring af privatindstillinger)
  • Du kommer på Facebook ved at oprette en profil på www.facebook.com (link til vejledningen ’Rådgiveren på Facebook’ – måske også webinaret om Facebook)
  • En Facebook gruppe for din erfagruppe kan styrke jeres dialog og videndeling mellem møderne (læs mere: artikler om erfagruppe 2.0 matchen)
  • Brug lukkede Facebook-grupper som diskussionsforum/fællesskabsforum, hvor du samler personer med fælles interesser og kommunikerer på kryds og tværs. Alle kan oprette grupper. Af typer findes der åbne, lukkede og hemmelige grupper
  • Kommuniker på mediets præmisser. Dvs. jo mere modtagerorienteret jo bedre. Det kræver, at du ”kender” dem, du vil kommunikere med

Se også siden Værktøjer

Se øvrige cases
Sidst bekræftet: 23-02-2015 Oprettet: 23-02-2015 Revideret: 23-02-2015