Feedback Form

  

Oprettet: 24-04-2015

Case: Grovfoder - få budskabet ud på tværs

Læs casen.

Ågården i Mern er en Kvæggård med 480 Jersey køer. På gården produceres 3,7 millioner kg mælk om året, der drives 345 ha jord med majs, græs, korn og roer ved hjælp af 4 ansatte og 2 skoledrenge.

Ågården oprettede en Facebookside først i 2014 af flere grunde. Driftsleder Thomas Poulsen vil gerne fortælle om og vise billeder fra dyrskuer og hverdagen på en kvæggård, men også fra alt det andet der sker på Ågården.  Ågården er aktiv i lokalsamfundet og får ofte besøg af børnehave og dagplejemøder, og Ågården er vært for projekt ”grovfoderskolen. Målgruppen for Facebook-siden er derfor meget bred. Landmænd og rådgivere, kan hente ny viden om hvad der sker på grovfoderområdet. Venner og bekendte kan dele Ågårdens succeser og nederlag. Naboer og måske kommende medarbejder kan blive orienteret om, hvad der sker på bedriften. Thomas har haft stor succes med at nå ud til naboerne med et opslag om udbringning af gylle, ikke mindst fordi han udnyttede Facebooks muligheder for at booste opslaget til naboerne.

Projekt ”Videnformidling og Dialog via nye kanaler” var sparringspartner med Thomas da siden blev oprettet. ”Tanken var at  Ågården skulle være Ambassadørbesætning for projekt ”Grovfoderskolen”, og at de indlæg Thomas slog op på sin Facebook-side om hvad der sker på bedriften omkring grovfoder efterfølgende skulle deles på Facebook-siden ”Grovfoder”” fortæller projektleder Dorte Marcussen, SEGES ”tanken var at det en landmand fortæller til andre landmænd, har større  - og måske mere praksisnær -  relevans en det en projektmedarbejder skriver en artikel om”.

På Facebooksiden ”Grovfoder” deles foruden opslag fra Facebook fra Ågården også opslag om grovfoder fra Facebook sider som drives af kvæg- og planterådgivningen. Det kan være aktuelt nyt eller spændende arrangementer. På siden er også blevet delt indlæg med ny viden og gode råd fra de to blogs om grovfoder som planteavlsrådgivere hos Heden&Fjorden og LandboNord har skrevet. Eksperter og specialiser i grovfoder har også fået deres viden eksponeret via links på siden til artikler på Landbrugsinfo.dk

Siden ”Grovfoder” har i dag mere end 1.500 likes. Alle likes er det Facebook kalder organisk, altså kommet af ”egen fri vilje” og ikke tiltrukket via annoncering på Facebook.  ”Grunden til at vi har nået forholdsvis mange likes, hvis vi sammenligner med tilsvarende faglige sider, ligger formentlig i vi med de forskellige typer opslag har forsøgt at være opmærksom på hvad landmænd har brug for omkring grovfoder. Her og nu faglig formidling er en af de sociale mediers styrke” siger Dorte Marcussen og fortsætter ”samtidig giver den lidt uformelle tone på Facebook mulighed for at give budskabet et personlig præg, samt oplade foto og små videoer, der fortæller mere end mange ord. Det tror jeg også bidrager til en del af de opnåede likes”.

Peter Hvid, SEGES og Projektleder på grovfoderskolen supplerer: ”At have en ambassadørbesætning som Ågården på Facebook har været en god erfaring. Aftalen med værten og deres rådgiver i grovfoderskolen var at de skulle lave en dagbog om, hvad der sker på bedriften. Den opgave løser en Facebook-side på rigtig fin måde.  Grovfoderskolens resultater er nået længere ud end normalt ved at projektet har benyttet såvel Ågården som Grovfoder på Facebook, foruden Landbrugsinfo.dk – og ikke mindst at vi har delt mellem de to facebooksider og landbrugsinfo.dk på kryds og tværs.

Anbefalinger:

  • Arbejde på kryds og tværs: Del og link til nye opslag på andre medier – og på dit website
  • Tænk ”ambassadørbedrifter” ind i et projekt eller i rådgivning.
  • Husk at bruge billeder og videoer
  • Giv plads til et personligt tvist i al det faglige, på sociale medier må du gerne være lidt uformel
  • Følg landmænd, rådgivere og projekter på de sociale medier, og del deres opslag på din egen side

Læs også de to indlæg på bloggen ”Dialog om rådgivning og videnformidling” om Thomas brug af Facebook til at fortælle om gyllekørsel.

  • Mediemelding: Gylle giver 243 likes på Facebook
  • Gylle giver 243 likes på Facebook
Sidst bekræftet: 24-04-2015 Oprettet: 24-04-2015 Revideret: 24-04-2015