Feedback Form

  

Oprettet: 23-07-2020

AP 1 Kapacitetsregneark opdateret med de foreløbige driftsgrensresultater for 2019

Kapacitetsregnearket har til formål at give en hurtig norm for primært kapacitetsomkostningerne, men også for udbytter, andre omkostninger m.m., som udgør resultatopgørelsen.

Kapacitetsregnearket kan også bruges til at finde en norm ud fra konkrete produktionsomfang, f.eks. i forbindelse med planlægning af investeringer, hvor man ønsker at se en norm for resultatopgørelsen.

Regnearket kan også bruges som en relativt forsimplet version af Ø90 Benchmarking. Forsimplet på den måde, at benchmarking kun foregår på resultatopgørelsen, og at man ikke selv kan konstruere den ønskede sammenligningsgruppe.

Regnearket tager udgangspunkt i de offentliggjorte driftsgrensresultater i det interne regnskab opgjort ud fra driftsgrensanalyserne for det pågældende år.

Regnearket er baseret på driftsgrensanalysernes resultat pr. enhed, som ganges op med den aktuelle bedrifts produktionsomfang og efterfølgende summeres for de driftsgrene, som er repræsenteret på den konkrete bedrift.

Da regnearket ikke er specifikt baseret på Ø90-regnskaber, kan det derfor også bruges af bedrifter, som ikke har et Ø90-regnskab, til specielle bedrifter, hvor man nemmere kan korrigere i tallene, eller blot som et hurtigt sammenligningsgrundlag.

Mere forklaring og en detaljeret beskrivelse af anvendelsen findes i selve arket.

Hvis der ønskes en sammenligning med de endelige resultater fra før 2019, kan de gamle kapacitetsregneark stadig anvendes.

Mere forklaring og en detaljeret beskrivelse af anvendelsen findes i selve arket.

Hvis der ønskes en sammenligning med de endelige resultater fra før 2019, kan de gamle kapacitetsregneark stadig anvendes.

Kapacitetsregneark 2019 (foreløbige 2019 resultater)

Kapacitetsregneark 2018 (endelige 2018 resultater)

Kapacitetsregneark 2017 (endelige 2017 resultater)

 

Sidst bekræftet: 23-07-2020 Oprettet: 23-07-2020 Revideret: 23-07-2020

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Specialkonsulent

Lone Balle Carlqvist

Erhvervsøkonomi