Feedback Form

  

Oprettet: 13-07-2020

AP 1 Regnearket ''Din Bundlinje Mark 2019'' er klar til brug

Regnearket er klar til brug med dataanalyser på baggrund af de årsrapporter for 2019, der indgår i regnskabsdatabasen pr. 1. juli 2020. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.

Der indgår data fra 3.698 årsrapporter, der er indberettet til SEGES økonomidatabase fra regnskabskontorer over hele landet. Data er udtrukket fra økonomidatabasen den 1. juli 2019.

I Din Bundlinje Mark kan man indtaste egne tal for økonomien i markbruget. Ved indtastning af 12 værdier fra årsrapporten er det muligt hurtigt at få beregnet dækningsbidraget i markbruget, maskinomkostninger og resultat efter maskinomkostninger. Det er særligt relevant for bedrifter, der ikke får udarbejdet en driftsgrensanalyse.

Egne økonomital og afgrødeudbytter for salgsafgrøder og grovfoder kan sammenholdes med gennemsnitstal for en sammenligningsgruppe. Desuden vises tal for ”Bedste 33 % ” – altså den tredjedel af bedrifterne, som har opnået de højeste resultater efter maskinomkostninger.

Du kan selv definere sammenligningsgruppen ved kombination af følgende kriterier:

Valg til sammenligningsgruppe

Niveauer

Bedriftstype

1.Svinebrug 2.Kvægbrug (konventionelle) 3.Kvægbrug (økologiske) 4.Planteavlsbedrifter (uden kartofler og fabriksroer) 5.Bedrifter med kartofler 6.Bedrifter med fabriksroer

Jordbundstype

1.JB 5-9 2.JB 1+3 3.JB 2+4 4.Med vanding

Dyrket areal

1.>25 ha (bedrifter med mere end 25 ha) 2.25-200 ha (bedrifter mellem 25 ha og 200 ha) 3.>200 ha (bedrifter i gruppen med mere end 200 ha).

 

Analyserne indeholder for nogle af de 72 kombinationer af bedriftstyper, jordbundstyper og arealstørrelser gennemsnitstal fra mindre end 10 bedrifter i sammenligningsgruppen og/eller bedste tredjedel. I de tilfælde er gennemsnitstal ikke beregnet.

For kvægbedrifter vises kun tal for bedrifter med intern overførsel af grovfoder, så der kan beregnes dækningsbidrag for markbruget.

Download regneark

Er der behov for specialanalyser, kontakt Michael Højholdt – mih@seges.dk for at høre om mulighederne.

Sidst bekræftet: 13-07-2020 Oprettet: 13-07-2020 Revideret: 13-07-2020

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Landskonsulent, cand.agro.

Marianne Haugaard-Christensen

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

FarmTest af rotorudjævner til græs, helsæd og majs
Kan gummigeden sendes på pension? I markstak og køresilo kan en rotorudjævner udlægge afgrødemassen i tynde lag. Se videoen...
03.10.16
FarmTest: Brugererfaringer med nyere traktorer
Farmtesten er baseret på over 100 brugererfaringer med nyere traktorer. En del af brugererfaringerne er suppleret med konkr...
17.12.14
FarmTest om etablering af vintersæd
Syv forskellige metoder til etablering af vintersæd er blevet undersøgt i efteråret 2013.
18.03.14
Udstyr til indvendig skylning af sprøjter
Skylleudstyr til eftermontering på sprøjter fortynder hurtigt og effektivt restsprøjtevæsken til under 2 pct. af oprindelig...
21.08.12
FarmTest af kameraer til overvågning af maskiner
FarmTesten sætter fokus på at bruge et kamera til overvågning af maskinoperationer. Erfaringerne viser, at teknologien er v...
01.03.12