Feedback Form

  

Oprettet: 02-07-2019

Notat: Beregninger af de økonomiske effekter ved reduceret foderspild i økologisk svineproduktion

Der er blevet udviklet 4 regneark som kan bruges af de økologiske landmænd, så de kender konsekven-serne af deres investeringer. I alle ark kan landmanden bruge sine egne tal.

Sidst bekræftet: 02-07-2019 Oprettet: 02-07-2019 Revideret: 02-07-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo