Feedback Form
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-07-2020

  

Oprettet: 02-07-2019

Notat: Sædskifte og selvforsyningsgrad

Sædskifte hos den økologiske griseproducent på sandjord og en samarbejdspartner på lerjord

Konklusion:

Regnearket kan give et hurtigt overblik over selvforsyningsgraden på den enkelte besætning. Samtidig er der mulighed for at udregne konsekvenser ved at ændre i sædskiftet. Regnearket giver også mulighed for at undersøge, hvordan et samarbejde med en partner med lerjord påvirker selvforsyningsgraden.

Formål: At udregne selvforsyningsgraden for korn for den enkelte økologiske griseproduktion, og som et partnerskab mellem to landmænd.

Metode: Der er udviklet et regneark, der kan udregne selvforsyningsgraden ud fra landmandens foderforbrug, produktion på egne marker og eventuelt på samarbejdspartnerens marker.

Forudsætning for regnearket: Overskueligheden i råvarebalancen skal gøre det nemmere at indgå et samarbejde mellem to bedrifter for at udnytte det potentielle merudbytte, der er ved at dyrke sine foderafgrøder på flere jordtyper.

Input i regnearket: I arket indtastes antal dyr, foderudnyttelse, tilvækst i perioden, antal hektar og fordelingen af korn- og bælgafgrøder.

Tabel 1 Indtastningstabel i beregningsark til selvforsyningsgrad.

Foderblandinger indtastes efter råvaretype, mængde og dyregruppe. Alternativt kan man bruge en standardblanding, der ligger fortrykt. Priser kan løbende justeres.

Tabel 2: Indtastningstabel til foderblandinger i beregningsark til selvforsyningsgrad. (Priser fra Farmtal online 2018, samt bedste bud fra foderstoffen på solsikkekage)

 
Små 12 kg
Slagt 20 kg
Slagt 50 kg
Søer die
Søer Dr
Priser
BYG
30
30
29
31
 
240
HVEDE
31 18 8 30   235
SOJAKAGE 8,1% fedt
10
19
15
13
 
475
TRITICALE,
0 0 0 0   230
SOLSIKKEKAGE, 18 % træstof
0
0
0
0
 
425
RUG
5 15 22 0   220
HAVRE
3
3
15
15
 
200
FISKEMEL
3 0 0 0   1230
HESTEBØNNER,
3
10
3
3
 
300
ÆRTER
3 0 2 2   302
LUPIN, blå,
4
0
0
0
 
295

Ud fra antal hektar indtastet i tabel 1 modregnes antal hektar til frilandsgrisene, og arealet der skal klargøres til frilandsgrise det følgende år. Udbytterne i tabel 3 er gennemsnitsudbytter på JB1-3 jord med givende afgrøder. Anvendelsen af gødning til de enkelte afgrøder ses i sidste kolonne.

Tabel 3: Overblik over sædskifter og udbytter.

Output: Selvforsyningsgraden på kornafgrøder beregnes automatisk. Råvarebehovet beregnes, og du vil her have et simpelt overblik over din råvarebalance, og du vil få prognosetal på, hvor mange hkg du har i overskud/underskud af de enkelte foderafgrøder. Tallene kan løbende justeres i takt med, at du optimerer, ændrer eller udvider din produktion. Du kan også få et overblik over udbyttet i et 5-årssædskifte med de valgte afgrøder på din egen bedrift.

Tabel 4: Output fra sædskiftemodellen.

Overblikket giver mulighed for nemt at se, hvor salgsafgrøder skal placeres for at have mest værdi for dig i forhold til selvforsyningsgraden af dine foderafgrøder.

Samarbejd med landmand på JB4-6 jord

Der er mulighed for at simulere et samarbejde mellem to bedrifter. Her findes i arket normtal for udbytter på typiske foderafgrøder på hhv. JB1-3 og JB4-6. Løbende, som antallet af hektar indtastes for de forskellige afgrøder på primærbedriften, vises balancen for begge bedrifter i forhold til foderbehovet. Foderbehovet er beregnet ud fra dine indtastninger for antallet af dyr i grupper og mængden af de forskellige råvarer i foderarket. Under ”total ha” for sekundærbedriften/samarbejdspartner-bedriften vises det antal hektar, som, ud fra normudbytterne på JB4-6, skal tillægges primærbedriften for at opfylde foderbehovet.

Input i regnearket:

I sidste kolonne kan arealet med JB4-6 jord indtastes.

Tabel 5 input til regneark

Sædskifte for JB4-6 jord med udbytter:

Tabel 6 Sædskifte for JB4-6 jord med udbytter og gødningsplan

Tabel 7 Resultater for selvforsyning grad af korndelen ved samarbejde

 

Sidst bekræftet: 02-07-2019 Oprettet: 02-07-2019 Revideret: 02-07-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Kristian Knage-Drangsfeldt

Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo