Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 11-06-2018
Revideret: 03-02-2019

Kløvergræsensilage 2018, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2018. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2017 og 2016 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1174 631 520 620 231
Slætdato 21/05 26/06 29/08 19/09 06/10
Tørstofindhold (g/kg) 393 404 375 314 272
Aske (g/kg TS) 88 89 106 120 128
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 75,6 73,7 75,7 77,5
Råprotein (g/kg TS) 162 162 180 202 209
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 663 624 582 610 623
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 63 72 83 81
NDF (g/kg TS) 409 419 409 392 369
FK NDF (%) 74,3 68,0 64,5 68,0 70,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 120 163 185 160 141
Sukker (g/kg TS) 78 66 37 19 22
pH 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,0 2,4 2,5 2,9 3,3
Mælkesyre (g/kg TS) 61 55 60 76 83
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 16 21 22
Tyggetid (Min./kg TS) 54 57 56 53 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,46 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 78 76 72 71 71
PBV20 (g/kg TS) 33 38 60 82 88
NEL20 (MJ/kg TS) 6,33 5,98 5,70 5,88 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,25 1,31 1,27 1,23
Kg pr. FEN 3,12 3,28 3,77 4,32 4,88
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,17 1,23 1,18 1,15
Kg pr. FE 2,91 3,07 3,53 4,03 4,54
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 140 168 185 187

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2018. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2017 og 2016 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 254 63 45 59
Ca (g/kg TS) 5,8 6,5 7,0 6,4
P (g/kg TS) 3,2 3,1 3,5 4,1
Mg (g/kg TS) 1,9 2,2 2,4 2,4
K (g/kg TS) ch 26,9 24,5 26,5 31,4
Na (g/kg TS) 2,8 2,7 3,2 3,3
Cl (g/kg TS) 9,9 11,3 13,1 12,5
S (g/kg TS) 2,6 2,9 3,3 3,2
CAB meq/kg TS 370 244 243 392
Fe (mg/kg TS) 214 244 348 412
Mn (mg/kg TS) 65 73 90 77
Zn (mg/kg TS) 36 40 38 38
Cu (mg/kg TS) 6,03 6,38 7,46 7,96
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07    
Se (mg/kg TS) 0,02 0,04   0,05
Mo (mg/kg TS) 0,99 1,42    
I (mg/kg TS) 0,27 0,41    

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 11-06-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21