Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 11-06-2018
Revideret: 03-02-2019

Kløvergræsensilage 1. slæt 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 1174 1259 4581    
Slætdato 21/05 25/05 28/05 14/05 25/05
Tørstofindhold (g/kg) 393 354 347 299 492
Aske (g/kg TS) 88 90 86 72 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 78,6 77,4 75,1 82,5
Råprotein (g/kg TS) 162 160 148 131 194
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 663 664 653 601 724
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 81 78 48 92
NDF (g/kg TS) 409 414 435 360 461
FK NDF (%) 74,3 74,2 72,8 68,4 80,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 120 119 128 79 162
Sukker (g/kg TS) 78 52 68 22 136
pH 4,4 4,2 4,3 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 3,0 2,4 1,7 0,8 5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 61 76 66 23 96
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17 16 8 22
Tyggetid (Min./kg TS) 54 54 57 46 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,46 0,39 0,48
AAT20 (g/kg TS) 78 75 77 72 84
PBV20 (g/kg TS) 33 36 23 4 65
NEL20 (MJ/kg TS) 6,33 6,26 6,18 5,95 6,68
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,19 1,21 1,11 1,25
Kg pr. FEN 3,12 3,55 3,67 2,39 3,95
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,11 1,15 1,01 1,19
Kg pr. FE 2,91 3,32 3,48 2,21 3,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 131 122 105 161

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 254 296 951    
Ca (g/kg TS) 5,8 6,2 5,9 4,6 7,3
P (g/kg TS) 3,2 3,5 3,3 2,6 3,9
Mg (g/kg TS) 1,9 1,9 1,8 1,5 2,2
K (g/kg TS) ch 26,9 26,6 25,5 19,3 34,0
Na (g/kg TS) 2,8 2,7 2,6 1,4 4,4
Cl (g/kg TS) 9,9 9,0 8,4 5,5 15,3
S (g/kg TS) 2,6 2,5 2,3 2,0 3,2
CAB meq/kg TS 370 390 392 214 525
Fe (mg/kg TS) 214 220 220 120 340
Mn (mg/kg TS) 65 72 72 43 89
Zn (mg/kg TS) 36 36 33 27 43
Cu (mg/kg TS) 6,03 6,05 5,59 4,50 7,30
Co (mg/kg TS) 0,07 0,08 0,08 0,04 0,09
Se (mg/kg TS) 0,02 0,02 0,03 0,01 0,04
Mo (mg/kg TS) 0,99 1,29 1,31 0,60 1,50
I (mg/kg TS) 0,27 0,35 0,34 0,10 0,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 497 154 61 40
Slætdato 20/05 19/05 07/06 21/05
Tørstofindhold (g/kg) 386 388 381 510
Aske (g/kg TS) 88 87 90 82
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,4 78,9 79,9 75,0
Råprotein (g/kg TS) 165 161 169 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 668 660 667 615
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 62 64 49
NDF (g/kg TS) 399 402 394 451
FK NDF (%) 74,8 74,0 75,5 69,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 117 122 111 157
Sukker (g/kg TS) 77 86 76 101
pH 4,3 4,3 4,3 5,1
Nitrat (g/kg tørstof)     2,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 65 56 62 17
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 16 11
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53 51 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,42 0,47
AAT20 (g/kg TS) 78 79 79 81
PBV20 (g/kg TS) 36 32 39 25
NEL20 (MJ/kg TS) 6,39 6,33 6,43 6,00
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,18 1,16 1,25
Kg pr. FEN 3,12 3,20 3,16 2,59
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,10 1,07 1,21
Kg pr. FE 2,89 2,97 2,93 2,48
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 130 136 136

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 37 51 169 253 184 446
Slætdato 19/05 26/05 19/05 20/05 20/05 24/05
Tørstofindhold (g/kg) 423 431 408 388 389 384
Aske (g/kg TS) 86 94 87 86 88 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,4 77,8 79,1 78,9 79,4 78,9
Råprotein (g/kg TS) 168 153 163 160 161 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 656 647 670 668 667 661
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 66 64 70 70 65
NDF (g/kg TS) 421 430 409 417 402 403
FK NDF (%) 72,0 73,6 74,6 74,7 75,0 74,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 137 127 119 119 116 121
Sukker (g/kg TS) 77 83 81 77 81 75
pH 4,6 4,6 4,3 4,3 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof)   3,6 3,5 2,9 3,1 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 48 49 59 62 62 63
Eddikesyre (g/kg TS) 17 14 14 14 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57 53 55 52 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 78 79 79 79 78 78
PBV20 (g/kg TS) 39 24 33 31 32 36
NEL20 (MJ/kg TS) 6,22 6,21 6,36 6,34 6,36 6,32
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,20 1,17 1,17 1,17 1,18
Kg pr. FEN 2,96 2,90 2,99 3,14 3,14 3,20
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,14 1,09 1,10 1,10 1,10
Kg pr. FE 2,77 2,76 2,78 2,93 2,93 2,98
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 127 131 130 130 133

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 11 377 166 394 66 79,8 6,39
Græsblanding 35 16 381 160 397 106 80,7 6,53
Græsblanding 36 2 595 161 498 100 75,0 6,16
Græsblanding 42 4 332 173 367 48 81,3 6,54
Græsblanding 43 3 428 150 396 101 78,9 6,31
Græsblanding 45 29 393 152 410 86 79,2 6,38
Græsblanding 46 3 485 148 394 141 81,2 6,51
Græsblanding 47 1 261 142 411 10 78,3 6,17
Græsblanding 48 2 407 192 406 51 77,6 6,33
Græsblanding 49 3 341 153 449 58 75,9 6,10
Morsø 2 6 414 154 402 121 80,2 6,48
Sydvestjyden 3 404 176 404 89 79,5 6,38

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1174 352
Slætdato 21/05 22/05
Tørstofindhold (g/kg) 393 415
Aske (g/kg TS) 88 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 79,2
Råprotein (g/kg TS) 162 144
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 663 629
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 58
NDF (g/kg TS) 409 390
FK NDF (%) 74,3 73,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 120 124
Sukker (g/kg TS) 78 108
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 3,0 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 61 57
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 54 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42
AAT20 (g/kg TS) 78 80
PBV20 (g/kg TS) 33 15
NEL20 (MJ/kg TS) 6,33 6,29
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,18
Kg pr. FEN 3,12 2,97
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,10
Kg pr. FE 2,91 2,77
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 114

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 11-06-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21