Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 14-06-2018
Revideret: 03-02-2019

Kløvergræsensilage 2018, økologisk , sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2018. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2017 og 2016 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 352 199 138 222 93
Slætdato 22/05 03/07 17/08 18/09 08/10
Tørstofindhold (g/kg) 415 399 375 335 298
Aske (g/kg TS) 85 87 103 122 126
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,2 73,6 71,8 73,8 75,4
Råprotein (g/kg TS) 144 153 177 198 205
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 629 561 523 548 567
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 55 62 69 69
NDF (g/kg TS) 390 401 387 376 361
FK NDF (%) 73,5 62,0 58,0 62,5 65,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 124 200 225 195 177
Sukker (g/kg TS) 108 70 42 21 17
pH 4,4 4,4 4,5 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 1,2 1,3 1,6 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 57 55 57 74 82
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 17 20 20
Tyggetid (Min./kg TS) 51 56 55 52 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,45 0,46 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 80 75 71 70 69
PBV20 (g/kg TS) 15 31 59 80 86
NEL20 (MJ/kg TS) 6,29 5,74 5,47 5,64 5,75
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,30 1,37 1,32 1,30
Kg pr. FEN 2,97 3,49 3,90 4,20 4,59
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,22 1,27 1,23 1,20
Kg pr. FE 2,77 3,25 3,63 3,91 4,21
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 136 171 189 190

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2018. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2017 og 2016 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Fjerde

Antal prøver med mineraler 130 31 22
Ca (g/kg TS) 6,7 8,0 9,4
P (g/kg TS) 3,2 3,0 4,0
Mg (g/kg TS) 1,8 2,1 2,5
K (g/kg TS) ch 27,0 23,3 31,5
Na (g/kg TS) 1,6 1,6 1,8
Cl (g/kg TS) 7,7 9,6 11,0
S (g/kg TS) 2,0 2,3 2,7
CAB meq/kg TS 418 249 405
Fe (mg/kg TS) 196 208 329
Mn (mg/kg TS) 60 67 59
Zn (mg/kg TS) 29 35 36
Cu (mg/kg TS) 5,58 6,31 9,20

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 14-06-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21