Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 09-07-2018
Revideret: 03-02-2019

Kløvergræsensilage 2. slæt 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 199 274 703    
Slætdato 03/07 28/06 03/07 10/06 23/09
Tørstofindhold (g/kg) 399 426 394 269 526
Aske (g/kg TS) 87 94 95 69 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,6 75,4 74,0 68,8 77,4
Råprotein (g/kg TS) 153 164 159 123 178
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 561 546 553 476 654
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 53 55 39 80
NDF (g/kg TS) 401 386 407 354 458
FK NDF (%) 62,0 65,2 64,0 52,1 70,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 200 176 185 142 265
Sukker (g/kg TS) 70 67 61 20 127
pH 4,4 4,4 4,3 3,9 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 1,3 1,2 0,4 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 55 63 62 8 96
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 14 8 21
Tyggetid (Min./kg TS) 56 53 56 49 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 75 76 74 68 82
PBV20 (g/kg TS) 31 40 37 1 57
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,91 5,79 5,11 6,15
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,26 1,29 1,21 1,45
Kg pr. FEN 3,49 3,13 3,53 2,41 4,68
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,17 1,22 1,11 1,34
Kg pr. FE 3,25 2,91 3,33 2,24 4,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 143 143 105 160

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 31 73 171    
Ca (g/kg TS) 8,0 8,9 8,5 6,1 11,0
P (g/kg TS) 3,0 3,6 3,5 2,6 3,5
Mg (g/kg TS) 2,1 2,3 2,2 1,7 2,7
K (g/kg TS) ch 23,3 26,8 25,6 18,0 29,0
Na (g/kg TS) 1,6 1,7 1,6 0,7 2,6
Cl (g/kg TS) 9,6 8,7 8,9 6,7 12,3
S (g/kg TS) 2,3 2,4 2,3 1,8 3,0
CAB meq/kg TS 249 363 359 128 366
Fe (mg/kg TS) 208 192 213 110 390
Mn (mg/kg TS) 67 68 71 47 97
Zn (mg/kg TS) 35 32 32 28 46
Cu (mg/kg TS) 6,31 6,53 6,59 5,00 7,70

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 75 40 13 22
Slætdato 17/06 27/06 10/06 10/08
Tørstofindhold (g/kg) 377 414 384 471
Aske (g/kg TS) 88 85 82 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 73,3 74,4 70,2
Råprotein (g/kg TS) 157 153 143 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 574 547 553 498
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 49 56 52
NDF (g/kg TS) 388 402 398 419
FK NDF (%) 62,9 61,2 62,8 56,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 193 205 194 237
Sukker (g/kg TS) 64 78 80 79
pH 4,2 4,4 4,3 5,1
Mælkesyre (g/kg TS) 66 51 53 25
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 17 14
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56 55 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,45 0,48
AAT20 (g/kg TS) 74 76 76 76
PBV20 (g/kg TS) 37 30 21 34
NEL20 (MJ/kg TS) 5,83 5,75 5,81 5,41
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,30 1,29 1,38
Kg pr. FEN 3,54 3,32 3,60 3,48
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,21 1,19 1,31
Kg pr. FE 3,28 3,10 3,34 3,28
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 136 123 150

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 43 55 64
Slætdato 18/06 29/06 12/07
Tørstofindhold (g/kg) 367 379 389
Aske (g/kg TS) 86 88 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 73,7 73,6
Råprotein (g/kg TS) 153 153 155
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 562 566
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 55 53
NDF (g/kg TS) 407 396 400
FK NDF (%) 65,3 61,7 62,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 178 201 200
Sukker (g/kg TS) 58 69 72
pH 4,2 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 1,5 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 64 60 54
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 74 75
PBV20 (g/kg TS) 32 33 33
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 5,73 5,76
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,30 1,30
Kg pr. FEN 3,63 3,59 3,50
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,21 1,21
Kg pr. FE 3,36 3,34 3,27
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 136 138

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 4 363 149 387 74 73,4 5,79
Græsblanding 42 1 388 162 367 92 75,6 5,99
Græsblanding 45 7 371 157 371 63 74,4 5,80
Javlo 1 348 161 334 66 71,6 5,39

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 199 631
Slætdato 03/07 26/06
Tørstofindhold (g/kg) 399 404
Aske (g/kg TS) 87 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,6 75,6
Råprotein (g/kg TS) 153 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 561 624
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 63
NDF (g/kg TS) 401 419
FK NDF (%) 62,0 68,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 200 163
Sukker (g/kg TS) 70 66
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 55 55
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 76
PBV20 (g/kg TS) 31 38
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,98
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,25
Kg pr. FEN 3,49 3,28
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,17
Kg pr. FE 3,25 3,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 140

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 09-07-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21