Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 11-08-2018
Revideret: 03-02-2019

Kløvergræsensilage 3. slæt 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 520 867 2772    
Slætdato 29/08 30/07 07/08 14/07 09/10
Tørstofindhold (g/kg) 375 359 365 257 523
Aske (g/kg TS) 106 100 103 84 129
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 75,5 74,9 67,5 79,1
Råprotein (g/kg TS) 180 167 166 143 216
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 582 602 588 492 665
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 71 69 45 100
NDF (g/kg TS) 409 400 417 362 458
FK NDF (%) 64,5 67,2 67,2 53,8 73,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 185 163 162 122 255
Sukker (g/kg TS) 37 47 50 10 92
pH 4,4 4,2 4,3 4,0 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 1,9 1,7 0,5 4,7
Mælkesyre (g/kg TS) 60 78 68 19 96
Eddikesyre (g/kg TS) 16 17 16 7 25
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54 56 48 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 72 73 74 65 81
PBV20 (g/kg TS) 60 47 45 24 94
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,93 5,88 5,05 6,27
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,26 1,27 1,19 1,47
Kg pr. FEN 3,77 3,75 3,71 2,48 5,17
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,18 1,21 1,08 1,42
Kg pr. FE 3,53 3,53 3,53 2,32 4,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 168 148 150 129 204

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 45 102 344    
Ca (g/kg TS) 7,0 7,5 7,4 4,9 9,0
P (g/kg TS) 3,5 3,6 3,8 2,7 4,4
Mg (g/kg TS) 2,4 2,3 2,3 2,0 2,9
K (g/kg TS) ch 26,5 27,9 28,6 17,6 33,1
Na (g/kg TS) 3,2 2,8 2,8 1,4 4,7
Cl (g/kg TS) 13,1 11,9 11,5 8,9 17,3
S (g/kg TS) 3,3 3,0 3,0 2,6 4,0
CAB meq/kg TS 243 312 309 14 499
Fe (mg/kg TS) 348 286 262 130 508
Mn (mg/kg TS) 90 73 79 39 160
Zn (mg/kg TS) 38 35 33 28 51
Cu (mg/kg TS) 7,46 7,29 7,14 5,60 9,30

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 150 129 31 29
Slætdato 20/08 11/09 05/09 02/09
Tørstofindhold (g/kg) 366 348 337 459
Aske (g/kg TS) 107 109 112 104
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 72,9 74,0 74,0
Råprotein (g/kg TS) 184 181 188 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 586 583 597 563
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 70 70 62
NDF (g/kg TS) 403 408 394 439
FK NDF (%) 65,5 63,0 64,0 67,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 177 195 187 169
Sukker (g/kg TS) 36 31 30 58
pH 4,3 4,3 4,3 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,1   4,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 66 65 74 22
Eddikesyre (g/kg TS) 18 16 18 13
Tyggetid (Min./kg TS) 55 57 54 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 72 71 70 79
PBV20 (g/kg TS) 63 63 70 59
NEL20 (MJ/kg TS) 5,80 5,63 5,75 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,33 1,31 1,29
Kg pr. FEN 3,78 4,08 4,07 3,17
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,25 1,22 1,22
Kg pr. FE 3,52 3,83 3,80 3,00
Fordøjelig råprotein (g/FE) 169 171 175 175

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 74 152 57 208
Slætdato 10/08 19/08 04/09 07/09
Tørstofindhold (g/kg) 381 389 377 357
Aske (g/kg TS) 107 102 107 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,6 73,9 74,6 73,6
Råprotein (g/kg TS) 180 173 185 184
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 588 575 593 584
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 70 74 74
NDF (g/kg TS) 410 414 396 405
FK NDF (%) 64,0 65,0 65,4 64,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188 182 177 187
Sukker (g/kg TS) 42 41 36 32
pH 4,5 4,4 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 2,4 2,8 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 58 57 64 64
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57 54 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 73 73 72 71
PBV20 (g/kg TS) 60 52 65 65
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,71 5,76 5,69
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,31 1,30 1,32
Kg pr. FEN 3,69 3,58 3,70 3,98
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,22 1,21 1,23
Kg pr. FE 3,47 3,34 3,44 3,72
Fordøjelig råprotein (g/FE) 168 159 170 172

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 258 206 402 10 75,2 6,02
Græsblanding 35 3 340 216 384 19 77,4 6,12
Græsblanding 43 1 414 167 442 21 71,1 5,43
Græsblanding 45 5 324 194 397 19 73,6 5,74
Græsblanding 47 1 313 167 381 35 72,2 5,72

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 520 138
Slætdato 29/08 17/08
Tørstofindhold (g/kg) 375 375
Aske (g/kg TS) 106 103
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 71,8
Råprotein (g/kg TS) 180 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 582 523
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 62
NDF (g/kg TS) 409 387
FK NDF (%) 64,5 58,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 185 225
Sukker (g/kg TS) 37 42
pH 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 60 57
Eddikesyre (g/kg TS) 16 17
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 72 71
PBV20 (g/kg TS) 60 59
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,47
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,37
Kg pr. FEN 3,77 3,90
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,27
Kg pr. FE 3,53 3,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 168 171

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 11-08-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21