Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 22-08-2018
Revideret: 03-02-2019

Kløvergræsensilage 3. slæt 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 138 251 662    
Slætdato 17/08 27/07 05/08 17/07 29/09
Tørstofindhold (g/kg) 375 357 366 259 524
Aske (g/kg TS) 103 102 105 81 127
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,8 73,0 72,6 65,0 77,2
Råprotein (g/kg TS) 177 172 175 142 210
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 523 536 529 423 615
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 61 59 34 87
NDF (g/kg TS) 387 369 391 341 437
FK NDF (%) 58,0 58,7 60,0 43,9 69,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 225 217 210 150 319
Sukker (g/kg TS) 42 39 43 10 104
pH 4,5 4,2 4,3 4,1 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3 1,5 1,4 0,4 2,6
Mælkesyre (g/kg TS) 57 81 71 17 92
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17 16 7 27
Tyggetid (Min./kg TS) 55 52 55 48 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 71 70 71 63 80
PBV20 (g/kg TS) 59 57 56 20 92
NEL20 (MJ/kg TS) 5,47 5,59 5,60 4,80 6,06
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,34 1,33 1,23 1,55
Kg pr. FEN 3,90 3,99 3,92 2,59 5,35
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,24 1,25 1,12 1,47
Kg pr. FE 3,63 3,71 3,69 2,39 5,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 171 161 165 125 211

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 51 30 11 11
Slætdato 09/08 07/08 10/09 31/08
Tørstofindhold (g/kg) 347 391 377 431
Aske (g/kg TS) 109 102 102 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,3 71,0 72,0 64,9
Råprotein (g/kg TS) 185 179 170 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 532 514 521 495
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 58 55 66
NDF (g/kg TS) 385 391 374 406
FK NDF (%) 59,2 56,7 56,7 45,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 217 234 231 315
Sukker (g/kg TS) 33 48 48 59
pH 4,4 4,6 4,4 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2   1,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 64 52 58 26
Eddikesyre (g/kg TS) 19 17 15 16
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56 53 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,45 0,50
AAT20 (g/kg TS) 71 72 71 69
PBV20 (g/kg TS) 67 60 53 50
NEL20 (MJ/kg TS) 5,53 5,46 5,45 4,89
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,38 1,37 1,55
Kg pr. FEN 4,11 3,79 3,89 3,91
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,29 1,26 1,52
Kg pr. FE 3,81 3,57 3,58 3,83
Fordøjelig råprotein (g/FE) 177 175 162 182

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 39 37 37
Slætdato 29/08 28/07 09/08
Tørstofindhold (g/kg) 371 393 347
Aske (g/kg TS) 98 102 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,5 72,0 70,8
Råprotein (g/kg TS) 167 182 181
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 544 490 529
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 56 68
NDF (g/kg TS) 389 375 399
FK NDF (%) 61,5 56,9 57,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 202 231 231
Sukker (g/kg TS) 52 46 30
pH 4,4 4,5 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 2,0 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 59 54 56
Eddikesyre (g/kg TS) 15 16 19
Tyggetid (Min./kg TS) 54 53 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,47
AAT20 (g/kg TS) 73 73 70
PBV20 (g/kg TS) 47 61 65
NEL20 (MJ/kg TS) 5,63 5,47 5,38
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,36 1,40
Kg pr. FEN 3,82 3,74 4,23
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,25 1,32
Kg pr. FE 3,52 3,42 3,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 154 173 180

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 2 311 165 391 30 63,4 4,64
Græsblanding 46 1 334 216 350 10 75,4 5,88

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 138 520
Slætdato 17/08 29/08
Tørstofindhold (g/kg) 375 375
Aske (g/kg TS) 103 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,8 73,7
Råprotein (g/kg TS) 177 180
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 523 582
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 72
NDF (g/kg TS) 387 409
FK NDF (%) 58,0 64,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 225 185
Sukker (g/kg TS) 42 37
pH 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 57 60
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16
Tyggetid (Min./kg TS) 55 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 71 72
PBV20 (g/kg TS) 59 60
NEL20 (MJ/kg TS) 5,47 5,70
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,31
Kg pr. FEN 3,90 3,77
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,23
Kg pr. FE 3,63 3,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 171 168

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 22-08-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21