Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 21-09-2018
Revideret: 03-02-2019

Kløvergræsensilage 4. slæt 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 620 710 2235    
Slætdato 19/09 10/09 17/09 24/08 14/10
Tørstofindhold (g/kg) 314 295 318 212 419
Aske (g/kg TS) 120 112 114 102 139
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 75,0 75,3 71,2 80,1
Råprotein (g/kg TS) 202 179 183 170 234
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 610 618 599 524 683
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 85 79 58 108
NDF (g/kg TS) 392 400 405 345 437
FK NDF (%) 68,0 66,7 67,9 59,9 75,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 164 154 106 215
Sukker (g/kg TS) 19 21 29 10 39
pH 4,4 4,2 4,2 4,0 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 2,1 2,1 0,7 5,8
Mælkesyre (g/kg TS) 76 93 79 44 107
Eddikesyre (g/kg TS) 21 22 20 13 31
Tyggetid (Min./kg TS) 53 54 54 46 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,46 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 71 69 71 65 77
PBV20 (g/kg TS) 82 64 63 53 108
NEL20 (MJ/kg TS) 5,88 5,86 5,90 5,41 6,35
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,28 1,27 1,17 1,37
Kg pr. FEN 4,32 4,68 4,30 3,03 6,01
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,21 1,20 1,07 1,30
Kg pr. FE 4,03 4,44 4,08 2,79 5,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 185 163 167 156 214

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 59 74 239    
Ca (g/kg TS) 6,4 7,8 7,6 4,5 8,4
P (g/kg TS) 4,1 4,2 4,3 3,5 4,8
Mg (g/kg TS) 2,4 2,5 2,5 2,0 3,0
K (g/kg TS) ch 31,4 30,8 30,7 24,0 37,4
Na (g/kg TS) 3,3 2,9 3,0 1,9 4,4
Cl (g/kg TS) 12,5 11,6 12,3 7,3 17,1
S (g/kg TS) 3,2 3,1 3,2 2,7 3,7
CAB meq/kg TS 392 393 325 246 538
Fe (mg/kg TS) 412 332 321 194 891
Mn (mg/kg TS) 77 76 80 46 124
Zn (mg/kg TS) 38 35 33 30 48
Cu (mg/kg TS) 7,96 8,22 8,04 6,80 9,80
Se (mg/kg TS) 0,05 0,04 0,04 0,02 0,08

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 227 145 31 14
Slætdato 16/09 22/09 27/09 05/09
Tørstofindhold (g/kg) 310 305 310 308
Aske (g/kg TS) 122 120 120 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 74,7 75,9 74,9
Råprotein (g/kg TS) 206 205 207 211
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 610 597 612 631
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 75 83 80
NDF (g/kg TS) 388 393 392 394
FK NDF (%) 67,9 66,1 68,3 65,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 172 158 173
Sukker (g/kg TS) 18 16 16 27
pH 4,3 4,3 4,3 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 4,2   3,3  
Mælkesyre (g/kg TS) 81 80 78 52
Eddikesyre (g/kg TS) 24 21 23 20
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53 53 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 70 70 70 72
PBV20 (g/kg TS) 86 86 86 88
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,82 5,93 5,83
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,29 1,26 1,28
Kg pr. FEN 4,32 4,50 4,29 4,46
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,20 1,17 1,18
Kg pr. FE 4,04 4,22 4,01 4,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 189 191 189 193

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 106 164 76 243
Slætdato 21/09 18/09 19/09 19/09
Tørstofindhold (g/kg) 308 323 301 311
Aske (g/kg TS) 119 117 123 123
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 75,2 77,3 75,6
Råprotein (g/kg TS) 199 196 202 207
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 609 627 604
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 88 86 79
NDF (g/kg TS) 393 395 382 391
FK NDF (%) 67,5 67,1 70,9 67,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 166 139 161
Sukker (g/kg TS) 18 20 19 18
pH 4,3 4,3 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 3,4 2,6 3,1 3,1
Mælkesyre (g/kg TS) 78 73 84 77
Eddikesyre (g/kg TS) 21 20 22 22
Tyggetid (Min./kg TS) 53 54 51 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 70 70 71 70
PBV20 (g/kg TS) 80 77 82 86
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 5,81 6,03 5,90
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,28 1,24 1,27
Kg pr. FEN 4,41 4,24 4,38 4,34
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,19 1,15 1,18
Kg pr. FE 4,12 3,94 4,07 4,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 183 180 181 191

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 169 230 383 26 84,8 6,93
Græsblanding 35 1 367 238 411 10 76,2 6,20
Græsblanding 41 1 350 207 428 42 71,4 5,66
Græsblanding 42 1 160 237 348 17 82,7 6,71
Græsblanding 43 1 350 169 344 92 80,4 6,36
Græsblanding 45 9 342 211 384 12 73,5 5,66
Græsblanding 47 1 672 206 414 85 67,5 5,29

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 620 222
Slætdato 19/09 18/09
Tørstofindhold (g/kg) 314 335
Aske (g/kg TS) 120 122
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 73,8
Råprotein (g/kg TS) 202 198
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 610 548
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 69
NDF (g/kg TS) 392 376
FK NDF (%) 68,0 62,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 195
Sukker (g/kg TS) 19 21
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 76 74
Eddikesyre (g/kg TS) 21 20
Tyggetid (Min./kg TS) 53 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 71 70
PBV20 (g/kg TS) 82 80
NEL20 (MJ/kg TS) 5,88 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,32
Kg pr. FEN 4,32 4,20
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,23
Kg pr. FE 4,03 3,91
Fordøjelig råprotein (g/FE) 185 189

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 21-09-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21