Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 25-09-2018
Revideret: 03-02-2019

Kløvergræsensilage 4. slæt 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 222 213 545    
Slætdato 18/09 10/09 17/09 27/08 11/10
Tørstofindhold (g/kg) 335 300 322 239 442
Aske (g/kg TS) 122 116 118 103 137
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 73,8 73,5 69,2 78,3
Råprotein (g/kg TS) 198 191 195 172 226
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 548 559 550 458 629
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 72 68 48 90
NDF (g/kg TS) 376 364 378 336 413
FK NDF (%) 62,5 60,9 61,7 51,7 72,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 195 201 197 130 265
Sukker (g/kg TS) 21 20 24 10 44
pH 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 1,7 2,2 0,4 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 74 94 81 43 104
Eddikesyre (g/kg TS) 20 22 20 13 28
Tyggetid (Min./kg TS) 52 51 52 46 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 70 68 70 64 77
PBV20 (g/kg TS) 80 77 78 55 105
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,67 5,68 5,15 6,15
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,32 1,32 1,21 1,44
Kg pr. FEN 4,20 4,75 4,42 2,90 5,72
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,22 1,23 1,10 1,36
Kg pr. FE 3,91 4,42 4,15 2,64 5,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 189 180 186 159 216

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 22 32 81    
Ca (g/kg TS) 9,4 9,5 9,9 5,8 14,0
P (g/kg TS) 4,0 3,9 4,1 3,2 4,7
Mg (g/kg TS) 2,5 2,4 2,5 2,1 2,9
K (g/kg TS) ch 31,5 28,6 28,3 24,0 38,7
Na (g/kg TS) 1,8 1,7 1,9 0,7 3,1
Cl (g/kg TS) 11,0 8,5 8,9 7,5 14,3
S (g/kg TS) 2,7 2,5 2,5 2,2 3,2
CAB meq/kg TS 405 411 411 203 576
Fe (mg/kg TS) 329 279 300 144 560
Mn (mg/kg TS) 59 61 68 37 78
Zn (mg/kg TS) 36 31 33 30 44
Cu (mg/kg TS) 9,20 8,69 8,59 7,60 12,0

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 106 33 15 6
Slætdato 16/09 26/09 20/09 31/08
Tørstofindhold (g/kg) 329 336 314 354
Aske (g/kg TS) 124 120 124 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,1 73,3 74,0 73,0
Råprotein (g/kg TS) 203 204 200 176
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 551 532 572 565
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 64 70 65
NDF (g/kg TS) 372 375 376 379
FK NDF (%) 62,9 61,2 62,9 60,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 191 203 192 208
Sukker (g/kg TS) 18 23 12 39
pH 4,4 4,4 4,3 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9      
Mælkesyre (g/kg TS) 80 76 80 49
Eddikesyre (g/kg TS) 22 19 21 15
Tyggetid (Min./kg TS) 51 52 52 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 69 70 68 71
PBV20 (g/kg TS) 85 85 84 59
NEL20 (MJ/kg TS) 5,71 5,66 5,63 5,45
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,32 1,33 1,37
Kg pr. FEN 4,25 4,14 4,31 3,92
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,23 1,22 1,25
Kg pr. FE 3,96 3,86 3,96 3,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 193 196 189 167

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 41 67 29 67
Slætdato 28/08 13/09 02/10 23/09
Tørstofindhold (g/kg) 346 333 318 327
Aske (g/kg TS) 119 119 125 127
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,3 73,5 73,0 74,8
Råprotein (g/kg TS) 194 195 196 205
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 536 554 548 555
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 71 70 70
NDF (g/kg TS) 378 376 380 376
FK NDF (%) 61,5 61,5 61,5 64,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 201 201 203 179
Sukker (g/kg TS) 20 23 17 18
pH 4,3 4,4 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 1,2 1,3 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 72 73 75 77
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20 20 22
Tyggetid (Min./kg TS) 53 52 53 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 70 70 68 70
PBV20 (g/kg TS) 77 78 80 85
NEL20 (MJ/kg TS) 5,57 5,61 5,54 5,76
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,33 1,35 1,30
Kg pr. FEN 4,08 4,25 4,46 4,23
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,23 1,27 1,21
Kg pr. FE 3,76 3,95 4,16 3,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 186 186 192 193

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 423 217 350 32 73,9 5,72
Græsblanding 45 3 295 205 362 13 72,0 5,37

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 222 620
Slætdato 18/09 19/09
Tørstofindhold (g/kg) 335 314
Aske (g/kg TS) 122 120
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 75,7
Råprotein (g/kg TS) 198 202
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 548 610
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 83
NDF (g/kg TS) 376 392
FK NDF (%) 62,5 68,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 195 160
Sukker (g/kg TS) 21 19
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 74 76
Eddikesyre (g/kg TS) 20 21
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 70 71
PBV20 (g/kg TS) 80 82
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,88
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,27
Kg pr. FEN 4,20 4,32
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,18
Kg pr. FE 3,91 4,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 189 185

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 25-09-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21