Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 24-10-2018
Revideret: 03-02-2019

Kløvergræsensilage 5. slæt 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 231 274 676    
Slætdato 06/10 04/10 09/10 17/09 21/10
Tørstofindhold (g/kg) 272 232 271 179 361
Aske (g/kg TS) 128 123 121 103 152
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 76,0 76,2 71,9 82,3
Råprotein (g/kg TS) 209 189 192 172 245
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 623 633 607 544 690
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 94 83 58 105
NDF (g/kg TS) 369 382 384 322 414
FK NDF (%) 70,5 68,3 68,8 61,4 80,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 141 151 145 70 204
Sukker (g/kg TS) 22 18 29 10 45
pH 4,3 4,2 4,2 4,0 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 3,3 3,2 2,8 0,6 6,0
Mælkesyre (g/kg TS) 83 96 83 55 111
Eddikesyre (g/kg TS) 22 26 24 14 31
Tyggetid (Min./kg TS) 49 51 51 42 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45 0,44 0,38 0,48
AAT20 (g/kg TS) 71 67 70 63 78
PBV20 (g/kg TS) 88 75 73 60 115
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 5,93 5,97 5,46 6,60
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,26 1,25 1,12 1,36
Kg pr. FEN 4,88 5,79 5,11 3,36 6,71
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,19 1,18 1,02 1,32
Kg pr. FE 4,54 5,49 4,83 3,11 6,19
Fordøjelig råprotein (g/FE) 187 172 174 159 212

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 82 64 15
Slætdato 04/10 07/10 19/10
Tørstofindhold (g/kg) 269 263 249
Aske (g/kg TS) 135 125 133
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,2 76,2 76,7
Råprotein (g/kg TS) 214 205 212
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 615 630
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 75 87
NDF (g/kg TS) 370 367 364
FK NDF (%) 72,6 67,5 68,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 129 160 149
Sukker (g/kg TS) 20 18 16
pH 4,2 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,4   3,5
Mælkesyre (g/kg TS) 87 89 91
Eddikesyre (g/kg TS) 24 22 24
Tyggetid (Min./kg TS) 49 50 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 71 69 68
PBV20 (g/kg TS) 91 87 94
NEL20 (MJ/kg TS) 6,06 5,91 5,95
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,27 1,26
Kg pr. FEN 4,85 5,10 5,25
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,18 1,17
Kg pr. FE 4,56 4,76 4,88
Fordøjelig råprotein (g/FE) 191 186 192

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 41 64 29 90
Slætdato 09/10 06/10 25/09 05/10
Tørstofindhold (g/kg) 288 283 257 261
Aske (g/kg TS) 127 122 119 136
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 77,6 78,2 77,6
Råprotein (g/kg TS) 206 207 204 212
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 637 640 613
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 85 86 82
NDF (g/kg TS) 374 369 368 369
FK NDF (%) 67,7 70,5 71,8 71,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 139 133 137
Sukker (g/kg TS) 18 21 24 21
pH 4,2 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,5 2,8 3,8 3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 83 83 89 83
Eddikesyre (g/kg TS) 21 21 24 23
Tyggetid (Min./kg TS) 50 49 49 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 69 71 71 71
PBV20 (g/kg TS) 87 86 83 91
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 6,03 6,12 5,98
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,23 1,22 1,22
Kg pr. FEN 4,67 4,58 5,02 5,13
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,13 1,12 1,16
Kg pr. FE 4,35 4,21 4,63 4,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 188 183 177 192

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 1 166 231 316 21 81,6 6,56
Græsblanding 47 1 255 192 398 10 72,7 5,62

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 231 93
Slætdato 06/10 08/10
Tørstofindhold (g/kg) 272 298
Aske (g/kg TS) 128 126
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 75,4
Råprotein (g/kg TS) 209 205
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 623 567
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 69
NDF (g/kg TS) 369 361
FK NDF (%) 70,5 65,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 141 177
Sukker (g/kg TS) 22 17
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,3 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 83 82
Eddikesyre (g/kg TS) 22 20
Tyggetid (Min./kg TS) 49 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 71 69
PBV20 (g/kg TS) 88 86
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 5,75
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,30
Kg pr. FEN 4,88 4,59
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,20
Kg pr. FE 4,54 4,21
Fordøjelig råprotein (g/FE) 187 190

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 24-10-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21