Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 30-10-2018
Revideret: 03-02-2019

Kløvergræsensilage 5. slæt 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 93 85 188    
Tørstofindhold (g/kg) 298 244 272 214 402
Aske (g/kg TS) 126 131 127 106 140
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 73,8 73,9 69,8 80,3
Råprotein (g/kg TS) 205 200 200 176 234
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 567 596 580 480 640
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 89 79 50 87
NDF (g/kg TS) 361 360 367 319 404
FK NDF (%) 65,0 61,5 62,2 55,2 74,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 177 196 191 113 246
Sukker (g/kg TS) 17 15 22 10 28
pH 4,3 4,4 4,3 4,0 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 82 91 84 47 109
Eddikesyre (g/kg TS) 20 29 25 13 26
Tyggetid (Min./kg TS) 49 50 51 42 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45 0,45 0,39 0,49
AAT20 (g/kg TS) 69 65 68 63 75
PBV20 (g/kg TS) 86 88 85 60 112
NEL20 (MJ/kg TS) 5,75 5,64 5,69 5,22 6,28
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,33 1,32 1,18 1,42
Kg pr. FEN 4,59 5,74 5,29 3,29 5,81
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,25 1,24 1,06 1,35
Kg pr. FE 4,21 5,42 4,98 3,08 5,51
Fordøjelig råprotein (g/FE) 190 194 192 163 217

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 38 21 8
Slætdato 09/10 06/10 18/10
Tørstofindhold (g/kg) 280 298 270
Aske (g/kg TS) 124 130 132
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 74,2 77,2
Råprotein (g/kg TS) 211 203 214
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 588 534 583
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 64 75
NDF (g/kg TS) 355 363 342
FK NDF (%) 66,4 62,6 67,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 167 195 154
Sukker (g/kg TS) 15 21 13
pH 4,2 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6   2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 89 84 78
Eddikesyre (g/kg TS) 22 18 26
Tyggetid (Min./kg TS) 48 50 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,42
AAT20 (g/kg TS) 69 69 69
PBV20 (g/kg TS) 92 85 94
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 5,64 5,83
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,33 1,28
Kg pr. FEN 4,80 4,59 5,11
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,23 1,14
Kg pr. FE 4,38 4,27 4,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 191 193 192

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 33 32
Slætdato 01/10 07/10
Tørstofindhold (g/kg) 317 307
Aske (g/kg TS) 121 125
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,1 74,1
Råprotein (g/kg TS) 197 211
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 547 566
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 71
NDF (g/kg TS) 368 362
FK NDF (%) 64,6 62,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 179 193
Sukker (g/kg TS) 19 14
pH 4,2 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 81 79
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20
Tyggetid (Min./kg TS) 50 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 70 69
PBV20 (g/kg TS) 78 93
NEL20 (MJ/kg TS) 5,73 5,65
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,33
Kg pr. FEN 4,38 4,44
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,23
Kg pr. FE 4,02 4,08
Fordøjelig råprotein (g/FE) 182 200

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 93 231
Tørstofindhold (g/kg) 298 272
Aske (g/kg TS) 126 128
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 77,5
Råprotein (g/kg TS) 205 209
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 567 623
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 81
NDF (g/kg TS) 361 369
FK NDF (%) 65,0 70,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 177 141
Sukker (g/kg TS) 17 22
pH 4,3 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 82 83
Eddikesyre (g/kg TS) 20 22
Tyggetid (Min./kg TS) 49 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 69 71
PBV20 (g/kg TS) 86 88
NEL20 (MJ/kg TS) 5,75 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,23
Kg pr. FEN 4,59 4,88
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,15
Kg pr. FE 4,21 4,54
Fordøjelig råprotein (g/FE) 190 187

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 30-10-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21