Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 14-06-2019
Revideret: 09-02-2020

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1539 1172 944 829 257
Slætdato 24/05 24/06 01/08 12/09 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 333 376 382 333 256
Aske (g/kg TS) 85 93 97 105 116
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 76,1 74,5 75,3 77,7
Råprotein (g/kg TS) 148 156 159 170 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 634 596 599 601
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 67 71 83 81
NDF (g/kg TS) 414 436 429 420 391
FK NDF (%) 74,7 70,6 67,2 68,4 71,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 120 147 169 160 134
Sukker (g/kg TS) 68 52 54 31 28
pH 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 2,7 2,1 1,9 3,0
Mælkesyre (g/kg TS) 70 62 56 69 81
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 14 17 19
Tyggetid (Min./kg TS) 54 58 58 57 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,47 0,46 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 75 75 73 73
PBV20 (g/kg TS) 24 33 37 50 61
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28 6,01 5,82 5,85 6,05
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,24 1,28 1,27 1,23
Kg pr. FEN 3,80 3,52 3,64 4,20 5,35
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,18 1,22 1,20 1,15
Kg pr. FE 3,55 3,34 3,45 3,95 4,98
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 134 143 153 160

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver med mineraler 349 184 117 83 32
Ca (g/kg TS) 5,4 5,7 6,5 6,0 5,6
P (g/kg TS) 3,1 3,5 3,4 3,9 3,9
Mg (g/kg TS) 1,7 2,0 2,3 2,3 2,2
K (g/kg TS) ch 26,0 29,5 28,0 29,6 29,1
Na (g/kg TS) 2,4 2,6 2,8 2,6 2,6
Cl (g/kg TS) 10,1 12,5 13,8 13,2 13,7
S (g/kg TS) 2,4 3,0 3,1 3,1 3,0
CAB meq/kg TS 334 330 254 306 285
Fe (mg/kg TS) 222 186 229 229 378
Mn (mg/kg TS) 73 77 76 71 69
Zn (mg/kg TS) 33 37 35 31 30
Cu (mg/kg TS) 5,09 6,01 6,57 7,20 7,93
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07 0,06    
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03 0,03 0,03  
Mo (mg/kg TS) 0,88 1,40 1,38    
I (mg/kg TS) 0,28 0,28 0,39    

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 09-02-2020 Oprettet: 14-06-2019 Revideret: 09-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21