Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 14-06-2019
Revideret: 09-02-2020

Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 1539 1174 4083    
Slætdato 24/05 21/05 25/05 14/05 03/06
Tørstofindhold (g/kg) 333 393 364 235 445
Aske (g/kg TS) 85 88 87 71 101
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 78,9 77,7 74,2 83,6
Råprotein (g/kg TS) 148 162 154 119 179
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 663 660 605 736
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 67 75 52 104
NDF (g/kg TS) 414 409 423 347 472
FK NDF (%) 74,7 74,3 72,7 67,9 81,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 120 120 129 68 167
Sukker (g/kg TS) 68 78 62 13 159
pH 4,3 4,4 4,3 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 3,0 2,2 0,5 3,3
Mælkesyre (g/kg TS) 70 61 65 34 106
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 16 10 26
Tyggetid (Min./kg TS) 54 54 56 44 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,45 0,38 0,50
AAT20 (g/kg TS) 77 78 76 69 84
PBV20 (g/kg TS) 24 33 30 -5 54
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28 6,33 6,18 5,78 6,76
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,18 1,21 1,10 1,28
Kg pr. FEN 3,80 3,12 3,51 2,63 5,09
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,10 1,13 1,00 1,22
Kg pr. FE 3,55 2,91 3,30 2,40 4,81
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 132 127 93 148

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 349 254 834    
Ca (g/kg TS) 5,4 5,8 5,9 4,4 6,7
P (g/kg TS) 3,1 3,2 3,3 2,6 3,6
Mg (g/kg TS) 1,7 1,9 1,8 1,4 2,0
K (g/kg TS) ch 26,0 26,9 26,1 21,0 31,0
Na (g/kg TS) 2,4 2,8 2,6 1,1 3,9
Cl (g/kg TS) 10,1 9,9 8,8 5,8 14,8
S (g/kg TS) 2,4 2,6 2,4 1,9 3,0
CAB meq/kg TS 334 370 384 191 459
Fe (mg/kg TS) 222 214 224 120 370
Mn (mg/kg TS) 73 65 70 48 101
Zn (mg/kg TS) 33 36 35 26 41
Cu (mg/kg TS) 5,09 6,03 5,81 3,70 6,50
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07 0,08 0,04 0,10
Se (mg/kg TS) 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04
Mo (mg/kg TS) 0,88 0,99 1,22 0,50 1,30
I (mg/kg TS) 0,28 0,27 0,33 0,20 0,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 585 189 93 53
Slætdato 24/05 25/05 24/05 26/05
Tørstofindhold (g/kg) 326 305 312 477
Aske (g/kg TS) 86 85 86 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,8 78,3 79,7 71,0
Råprotein (g/kg TS) 152 151 153 122
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 676 668 681 622
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 72 77 65
NDF (g/kg TS) 407 422 405 503
FK NDF (%) 76,1 74,0 75,8 66,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 110 125 113 183
Sukker (g/kg TS) 72 59 64 98
pH 4,2 4,2 4,2 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9   2,0  
Mælkesyre (g/kg TS) 75 72 75 22
Eddikesyre (g/kg TS) 18 18 19 10
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56 53 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,44 0,51
AAT20 (g/kg TS) 77 76 76 77
PBV20 (g/kg TS) 26 27 29 1
NEL20 (MJ/kg TS) 6,41 6,26 6,35 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,19 1,17 1,34
Kg pr. FEN 3,77 4,13 3,96 3,07
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,12 1,09 1,37
Kg pr. FE 3,52 3,88 3,68 3,09
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 122 122 109

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 48 68 290 316 249 525
Slætdato 23/05 20/05 21/05 25/05 26/05 25/05
Tørstofindhold (g/kg) 362 387 356 316 329 323
Aske (g/kg TS) 86 87 85 86 85 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 78,2 80,0 78,7 78,8 78,6
Råprotein (g/kg TS) 149 136 150 152 142 150
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 663 642 680 678 678 668
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 70 75 80 81 74
NDF (g/kg TS) 435 415 398 419 412 420
FK NDF (%) 71,3 73,8 75,9 74,5 74,4 74,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 143 127 111 121 121 120
Sukker (g/kg TS) 75 105 80 58 67 62
pH 4,6 4,6 4,2 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof)   1,1 1,7 1,8 1,5 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 58 54 69 70 73 72
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 17 17 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 58 55 52 55 54 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,44 0,43 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 79 78 76 76 76
PBV20 (g/kg TS) 25 10 23 28 20 26
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 6,21 6,37 6,25 6,23 6,28
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,21 1,17 1,19 1,20 1,19
Kg pr. FEN 3,57 3,38 3,45 3,97 3,90 3,95
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,15 1,08 1,11 1,12 1,12
Kg pr. FE 3,41 3,21 3,19 3,70 3,64 3,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 125 110 118 123 113 121

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 20 1 391 116 479 27 76,4 5,95
Græsblanding 22 9 335 134 443 70 77,6 6,24
Græsblanding 35 30 319 140 426 68 79,4 6,39
Græsblanding 36 4 356 110 534 35 67,1 5,11
Græsblanding 42 8 400 144 358 165 82,3 6,61
Græsblanding 43 2 275 136 463 46 75,9 6,17
Græsblanding 45 19 355 136 402 106 79,7 6,41
Græsblanding 46 1 323 143 424 71 80,1 6,53
Græsblanding 47 2 340 125 382 109 83,4 6,75
Morsø 2 6 424 162 331 177 83,9 6,78
Strandsvingel baseret græsblanding 1 422 173 322 201 83,7 6,77
Sydvestjyden 2 269 167 399 59 79,1 6,37

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1539 396
Slætdato 24/05 25/05
Tørstofindhold (g/kg) 333 354
Aske (g/kg TS) 85 80
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 78,8
Råprotein (g/kg TS) 148 134
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 637
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 64
NDF (g/kg TS) 414 396
FK NDF (%) 74,7 73,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 120 128
Sukker (g/kg TS) 68 101
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 70 63
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15
Tyggetid (Min./kg TS) 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 77 79
PBV20 (g/kg TS) 24 8
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28 6,25
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,19
Kg pr. FEN 3,80 3,57
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,11
Kg pr. FE 3,55 3,33
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 105

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 09-02-2020 Oprettet: 14-06-2019 Revideret: 09-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21