Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 18-06-2019
Revideret: 04-02-2020

Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 396 352 1024    
Slætdato 25/05 22/05 25/05 16/05 06/06
Tørstofindhold (g/kg) 354 415 382 249 469
Aske (g/kg TS) 80 85 85 68 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,8 79,2 77,9 73,5 82,9
Råprotein (g/kg TS) 134 144 144 109 161
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 637 629 624 566 706
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 58 63 44 83
NDF (g/kg TS) 396 390 398 338 453
FK NDF (%) 73,0 73,5 71,4 65,3 80,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 124 137 79 185
Sukker (g/kg TS) 101 108 85 20 185
pH 4,3 4,4 4,3 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 1,2 1,1 0,3 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 63 57 63 24 101
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 14 8 22
Tyggetid (Min./kg TS) 52 51 53 43 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42 0,44 0,38 0,49
AAT20 (g/kg TS) 79 80 77 70 86
PBV20 (g/kg TS) 8 15 18 -19 38
NEL20 (MJ/kg TS) 6,25 6,29 6,15 5,73 6,67
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,18 1,21 1,11 1,30
Kg pr. FEN 3,57 2,97 3,36 2,48 4,85
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,10 1,13 1,01 1,24
Kg pr. FE 3,33 2,77 3,13 2,29 4,50
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 114 116 80 133

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 159 130 437    
Ca (g/kg TS) 6,6 6,7 7,0 4,7 8,6
P (g/kg TS) 2,9 3,2 3,2 2,4 3,4
Mg (g/kg TS) 1,7 1,8 1,8 1,3 2,0
K (g/kg TS) ch 24,2 27,0 25,4 20,0 29,0
Na (g/kg TS) 1,4 1,6 1,6 0,6 2,3
Cl (g/kg TS) 8,2 7,7 7,1 5,2 10,7
S (g/kg TS) 1,8 2,0 1,9 1,4 2,4
CAB meq/kg TS 335 418 406 249 414
Fe (mg/kg TS) 203 196 195 110 340
Mn (mg/kg TS) 61 60 62 38 89
Zn (mg/kg TS) 28 29 29 20 37
Cu (mg/kg TS) 4,85 5,58 4,99 3,60 6,00
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03 0,03 0,01 0,04

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 205 40 23 26
Slætdato 23/05 27/05 24/05 09/06
Tørstofindhold (g/kg) 345 336 348 454
Aske (g/kg TS) 81 83 80 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,5 78,6 78,8 73,2
Råprotein (g/kg TS) 138 134 129 120
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 633 628 640 615
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 58 59 59
NDF (g/kg TS) 387 401 408 462
FK NDF (%) 73,8 72,9 73,4 66,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 122 129 127 174
Sukker (g/kg TS) 104 91 90 116
pH 4,2 4,3 4,3 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5   0,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 68 63 59 28
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 15 12
Tyggetid (Min./kg TS) 51 53 54 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,44 0,49
AAT20 (g/kg TS) 79 79 79 79
PBV20 (g/kg TS) 11 8 3 -5
NEL20 (MJ/kg TS) 6,34 6,25 6,24 5,81
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,19 1,19 1,29
Kg pr. FEN 3,58 3,73 3,52 3,22
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,09 1,11 1,11 1,27
Kg pr. FE 3,32 3,48 3,27 3,16
Fordøjelig råprotein (g/FE) 107 105 99 102

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 30 88 98 45 119
Slætdato 24/05 24/05 24/05 29/05 23/05
Tørstofindhold (g/kg) 382 368 340 345 344
Aske (g/kg TS) 77 80 82 81 80
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,9 79,9 79,1 77,2 79,0
Råprotein (g/kg TS) 125 133 138 127 137
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 630 659 632 616 641
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 66 64 67 61
NDF (g/kg TS) 406 382 392 413 397
FK NDF (%) 72,0 74,3 73,2 70,8 73,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 136 119 126 145 125
Sukker (g/kg TS) 112 119 96 83 97
pH 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5 0,8 0,7 0,6 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 57 58 69 68 64
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 15 17 14
Tyggetid (Min./kg TS) 54 50 52 55 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42 0,43 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 79 80 78 76 79
PBV20 (g/kg TS) -1 4 12 6 10
NEL20 (MJ/kg TS) 6,20 6,34 6,29 6,06 6,30
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,17 1,18 1,23 1,18
Kg pr. FEN 3,29 3,34 3,64 3,88 3,66
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,08 1,10 1,16 1,10
Kg pr. FE 3,10 3,08 3,38 3,64 3,40
Fordøjelig råprotein (g/FE) 98 101 107 102 107

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 3 406 122 411 127 80,5 6,37
Græsblanding 24 1 330 115 411 60 70,4 5,41
Græsblanding 33 1 492 98 486 109 74,8 5,89
Græsblanding 35 9 316 143 385 99 80,3 6,44
Græsblanding 42 6 348 157 388 107 80,7 6,49
Græsblanding 44 1 366 119 406 79 78,0 6,16
Græsblanding 45 7 359 141 384 109 80,5 6,44

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 396 1538
Slætdato 25/05 24/05
Tørstofindhold (g/kg) 354 333
Aske (g/kg TS) 80 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,8 78,9
Råprotein (g/kg TS) 134 148
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 637 672
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 77
NDF (g/kg TS) 396 414
FK NDF (%) 73,0 74,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 120
Sukker (g/kg TS) 101 68
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 63 70
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 52 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44
AAT20 (g/kg TS) 79 77
PBV20 (g/kg TS) 8 24
NEL20 (MJ/kg TS) 6,25 6,28
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,19
Kg pr. FEN 3,57 3,80
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,12
Kg pr. FE 3,33 3,55
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 119

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 04-02-2020 Oprettet: 18-06-2019 Revideret: 04-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21