Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 18-06-2019
Revideret: 04-02-2020

Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 396 304 253 232 88
Slætdato 25/05 26/06 31/07 16/09 18/10
Tørstofindhold (g/kg) 354 395 373 331 260
Aske (g/kg TS) 80 90 98 112 121
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,8 74,5 72,4 74,4 76,7
Råprotein (g/kg TS) 134 143 164 188 193
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 637 579 525 530 563
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 52 59 67 76
NDF (g/kg TS) 396 424 400 380 356
FK NDF (%) 73,0 66,2 60,2 63,5 67,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 175 212 188 160
Sukker (g/kg TS) 101 68 47 26 30
pH 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,9 0,9 1,9 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 63 55 59 77 82
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 15 19 20
Tyggetid (Min./kg TS) 52 58 56 52 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46 0,46 0,45 0,42
AAT20 (g/kg TS) 79 76 73 72 71
PBV20 (g/kg TS) 8 21 45 68 72
NEL20 (MJ/kg TS) 6,25 5,82 5,55 5,72 5,87
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,28 1,35 1,30 1,27
Kg pr. FEN 3,57 3,47 3,84 4,33 5,32
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,22 1,26 1,20 1,17
Kg pr. FE 3,33 3,29 3,60 4,00 4,89
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 125 154 174 173

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 159 55 38 37
Ca (g/kg TS) 6,6 7,1 9,5 10,3
P (g/kg TS) 2,9 3,4 3,4 3,7
Mg (g/kg TS) 1,7 2,0 2,5 2,6
K (g/kg TS) ch 24,2 26,8 25,3 28,2
Na (g/kg TS) 1,4 1,4 1,7 1,5
Cl (g/kg TS) 8,2 10,6 10,3 8,9
S (g/kg TS) 1,8 2,2 2,6 2,6
CAB meq/kg TS 335 310 270 371
Fe (mg/kg TS) 203 183 190 283
Mn (mg/kg TS) 61 70 67 63
Zn (mg/kg TS) 28 31 32 35
Cu (mg/kg TS) 4,85 6,07 7,02 9,99
Se (mg/kg TS) 0,02      

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 04-02-2020 Oprettet: 18-06-2019 Revideret: 04-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21