Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 05-07-2019
Revideret: 02-02-2020

Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 1172 631 2935    
Slætdato 24/06 26/06 29/06 13/06 09/07
Tørstofindhold (g/kg) 376 404 376 265 502
Aske (g/kg TS) 93 89 93 79 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 75,6 75,3 72,0 79,8
Råprotein (g/kg TS) 156 162 162 125 186
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 634 624 610 567 700
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 63 68 42 96
NDF (g/kg TS) 436 419 424 392 484
FK NDF (%) 70,6 68,0 68,0 64,7 76,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 147 163 160 110 188
Sukker (g/kg TS) 52 66 51 10 108
pH 4,3 4,4 4,3 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 2,4 2,4 0,6 5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 62 55 66 28 97
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 16 7 22
Tyggetid (Min./kg TS) 58 57 57 51 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 75 76 74 69 82
PBV20 (g/kg TS) 33 38 40 2 62
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 5,98 5,94 5,64 6,36
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,25 1,26 1,17 1,32
Kg pr. FEN 3,52 3,28 3,62 2,45 4,77
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,17 1,19 1,08 1,28
Kg pr. FE 3,34 3,07 3,43 2,33 4,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 140 142 105 163

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 184 63 370    
Ca (g/kg TS) 5,7 6,5 6,7 4,5 6,6
P (g/kg TS) 3,5 3,1 3,5 2,8 4,1
Mg (g/kg TS) 2,0 2,2 2,1 1,7 2,4
K (g/kg TS) ch 29,5 24,5 26,6 23,0 35,0
Na (g/kg TS) 2,6 2,7 2,7 1,1 4,5
Cl (g/kg TS) 12,5 11,3 10,7 8,0 18,3
S (g/kg TS) 3,0 2,9 2,9 2,4 3,6
CAB meq/kg TS 330 244 330 171 461
Fe (mg/kg TS) 186 244 240 102 310
Mn (mg/kg TS) 77 73 77 49 110
Zn (mg/kg TS) 37 40 36 28 46
Cu (mg/kg TS) 6,01 6,38 6,84 4,80 7,40
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07 0,09 0,04 0,10
Se (mg/kg TS) 0,03 0,04 0,03 0,01 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,40 1,42 1,70 0,70 2,20
I (mg/kg TS) 0,28 0,41 0,43 0,20 0,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 406 212 79 34
Slætdato 22/06 27/06 23/06 07/07
Tørstofindhold (g/kg) 366 362 373 529
Aske (g/kg TS) 94 92 92 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 75,8 75,8 73,8
Råprotein (g/kg TS) 159 156 153 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 637 628 650 542
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 58 67 50
NDF (g/kg TS) 432 431 445 452
FK NDF (%) 71,0 69,5 70,5 67,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 154 149 170
Sukker (g/kg TS) 53 56 47 107
pH 4,2 4,2 4,2 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6   2,4  
Mælkesyre (g/kg TS) 68 65 62 23
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 15 9
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 60 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,47 0,48
AAT20 (g/kg TS) 75 75 75 80
PBV20 (g/kg TS) 36 34 32 16
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 6,02 5,98 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,24 1,25 1,29
Kg pr. FEN 3,53 3,63 3,50 2,74
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,18 1,19 1,25
Kg pr. FE 3,36 3,46 3,34 2,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 135 133 129

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 31 31 272 273 145 391
Slætdato 22/06 23/06 22/06 26/06 24/06 25/06
Tørstofindhold (g/kg) 407 451 389 374 354 367
Aske (g/kg TS) 94 92 92 92 92 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,9 74,9 76,0 76,9 76,4 76,2
Råprotein (g/kg TS) 159 151 156 159 149 156
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 601 582 639 633 642 639
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 62 70 68 72 63
NDF (g/kg TS) 426 445 446 432 437 432
FK NDF (%) 64,8 68,7 70,8 71,8 71,0 70,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 184 160 147 139 145 147
Sukker (g/kg TS) 60 70 52 53 49 52
pH 4,6 4,7 4,3 4,2 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof)   2,3 3,0 2,8 2,2 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 54 44 58 60 68 66
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 14 14 16 15
Tyggetid (Min./kg TS) 58 60 60 57 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 77 76 76 75 75
PBV20 (g/kg TS) 38 26 32 34 28 34
NEL20 (MJ/kg TS) 5,80 5,88 6,01 6,07 6,02 6,03
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,27 1,24 1,23 1,24 1,24
Kg pr. FEN 3,53 3,13 3,38 3,48 3,76 3,56
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,21 1,18 1,15 1,18 1,18
Kg pr. FE 3,35 2,98 3,22 3,27 3,57 3,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 133 135 135 127 134

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 243 177 390 10 79,6 6,32
Græsblanding 35 18 425 148 416 94 77,6 6,20
Græsblanding 42 4 329 161 410 38 77,6 6,12
Græsblanding 45 16 347 162 427 49 76,9 6,12
Græsblanding 46 1 401 103 504 91 72,0 5,70
Morsø 2 1 319 170 389 60 81,4 6,61
Sydvestjyden 4 371 160 437 53 77,2 6,15

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1172 304
Slætdato 24/06 26/06
Tørstofindhold (g/kg) 376 395
Aske (g/kg TS) 93 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 74,5
Råprotein (g/kg TS) 156 143
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 634 579
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 52
NDF (g/kg TS) 436 424
FK NDF (%) 70,6 66,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 147 175
Sukker (g/kg TS) 52 68
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 62 55
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 76
PBV20 (g/kg TS) 33 21
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,28
Kg pr. FEN 3,52 3,47
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,22
Kg pr. FE 3,34 3,29
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 125

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 05-07-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21