Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 08-08-2019
Revideret: 06-02-2020

Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 944 520 2496    
Slætdato 01/08 29/08 08/08 15/07 23/08
Tørstofindhold (g/kg) 382 375 361 258 511
Aske (g/kg TS) 97 106 104 81 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 73,7 74,6 69,4 78,9
Råprotein (g/kg TS) 159 180 171 128 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 582 592 526 662
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 72 74 40 100
NDF (g/kg TS) 429 409 405 383 472
FK NDF (%) 67,2 64,5 65,8 59,5 74,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 169 185 172 122 222
Sukker (g/kg TS) 54 37 40 10 116
pH 4,4 4,4 4,3 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 2,5 2,1 0,5 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 56 60 73 23 90
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16 17 6 22
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56 55 51 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,46 0,42 0,52
AAT20 (g/kg TS) 75 72 72 67 82
PBV20 (g/kg TS) 37 60 52 6 69
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 5,70 5,81 5,32 6,26
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,31 1,29 1,19 1,40
Kg pr. FEN 3,64 3,77 3,83 2,44 5,16
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,23 1,21 1,10 1,36
Kg pr. FE 3,45 3,53 3,60 2,30 4,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 168 156 109 176

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 117 45 305    
Ca (g/kg TS) 6,5 7,0 7,4 5,0 8,2
P (g/kg TS) 3,4 3,5 3,8 2,8 4,1
Mg (g/kg TS) 2,3 2,4 2,4 2,0 2,6
K (g/kg TS) ch 28,0 26,5 28,4 23,0 33,9
Na (g/kg TS) 2,8 3,2 2,9 1,3 4,6
Cl (g/kg TS) 13,8 13,1 11,3 8,6 20,3
S (g/kg TS) 3,1 3,3 3,1 2,6 3,7
CAB meq/kg TS 254 243 310 113 391
Fe (mg/kg TS) 229 348 281 110 365
Mn (mg/kg TS) 76 90 80 48 113
Zn (mg/kg TS) 35 38 35 25 46
Cu (mg/kg TS) 6,57 7,46 7,23 5,20 8,40
Co (mg/kg TS) 0,06 0,08 0,09 0,04 0,09
Se (mg/kg TS) 0,03 0,04 0,03 0,02 0,06
Mo (mg/kg TS) 1,38 0,99 1,73 0,90 2,20
I (mg/kg TS) 0,39 0,45 0,47 0,20 0,70

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 261 245 54 14
Slætdato 01/08 02/08 27/07 25/07
Tørstofindhold (g/kg) 363 370 373 581
Aske (g/kg TS) 97 97 96 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,3 73,5 74,6 75,0
Råprotein (g/kg TS) 162 161 160 156
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 604 582 605 503
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 61 71 46
NDF (g/kg TS) 428 431 428 435
FK NDF (%) 66,6 65,3 67,2 67,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 173 182 169 165
Sukker (g/kg TS) 50 51 50 122
pH 4,3 4,3 4,3 5,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8   1,9  
Mælkesyre (g/kg TS) 63 59 57 15
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 16 9
Tyggetid (Min./kg TS) 58 59 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 74 74 83
PBV20 (g/kg TS) 41 40 38 21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 5,76 5,83 5,95
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,30 1,28 1,26
Kg pr. FEN 3,74 3,82 3,60 2,45
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,23 1,21 1,20
Kg pr. FE 3,56 3,64 3,41 2,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146 147 143 137

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 23 206 247 103 337
Slætdato 31/10 30/07 31/07 31/07 02/08
Tørstofindhold (g/kg) 464 403 368 400 368
Aske (g/kg TS) 95 97 97 95 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,9 75,2 74,6 74,7 74,4
Råprotein (g/kg TS) 151 160 161 155 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 531 593 602 596 599
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 70 76 71 68
NDF (g/kg TS) 439 430 431 424 429
FK NDF (%) 64,7 68,4 67,5 67,1 66,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 186 161 167 169 171
Sukker (g/kg TS) 73 57 47 62 54
pH 4,9 4,4 4,3 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 2,4 2,2 2,0 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 42 52 56 56 58
Eddikesyre (g/kg TS) 11 13 14 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 60 58 58 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,46 0,47 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 76 76 74 75 74
PBV20 (g/kg TS) 27 36 39 33 37
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65 5,88 5,82 5,83 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,27 1,28 1,28 1,28
Kg pr. FEN 3,28 3,41 3,73 3,50 3,75
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,20 1,21 1,21 1,22
Kg pr. FE 3,17 3,22 3,53 3,32 3,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 142 145 137 142

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 8 305 175 407 26 75,8 5,97
Græsblanding 42 1 469 121 372 197 79,7 6,34
Græsblanding 45 8 375 176 410 55 74,3 5,84
Græsblanding 46 1 431 158 374 151 79,5 6,28
Morsø 2 1 475 192 323 116 80,7 6,41
Sydvestjyden 3 302 163 457 20 74,1 5,89

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 944 253
Slætdato 01/08 31/07
Tørstofindhold (g/kg) 382 373
Aske (g/kg TS) 97 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 72,4
Råprotein (g/kg TS) 159 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 525
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 59
NDF (g/kg TS) 429 400
FK NDF (%) 67,2 60,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 169 212
Sukker (g/kg TS) 54 47
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 56 59
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 73
PBV20 (g/kg TS) 37 45
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 5,55
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,35
Kg pr. FEN 3,64 3,84
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,26
Kg pr. FE 3,45 3,60
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 154

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 06-02-2020 Oprettet: 08-08-2019 Revideret: 06-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21