Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 15-08-2019
Revideret: 02-02-2020

Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 253 138 647    
Slætdato 31/07 17/08 06/08 14/07 24/08
Tørstofindhold (g/kg) 373 375 359 265 505
Aske (g/kg TS) 98 103 105 82 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,4 71,8 72,5 68,1 76,7
Råprotein (g/kg TS) 164 177 175 138 189
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 525 523 532 453 593
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 62 63 36 84
NDF (g/kg TS) 400 387 378 353 444
FK NDF (%) 60,2 58,0 58,6 51,7 69,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 212 225 219 155 269
Sukker (g/kg TS) 47 42 36 10 106
pH 4,4 4,5 4,3 4,0 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,3 1,5 0,4 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 59 57 74 26 94
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17 17 8 23
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 53 49 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,45 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 73 71 70 65 80
PBV20 (g/kg TS) 45 59 59 13 74
NEL20 (MJ/kg TS) 5,55 5,47 5,53 5,13 5,96
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,37 1,35 1,25 1,45
Kg pr. FEN 3,84 3,90 4,04 2,68 5,40
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,27 1,26 1,14 1,38
Kg pr. FE 3,60 3,63 3,77 2,50 5,05
Fordøjelig råprotein (g/FE) 154 171 167 120 188

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 38 17 119    
Ca (g/kg TS) 9,5 8,5 9,7 6,1 13,0
P (g/kg TS) 3,4 3,4 3,8 3,0 3,8
Mg (g/kg TS) 2,5 2,4 2,5 1,9 3,0
K (g/kg TS) ch 25,3 26,2 25,3 22,0 29,0
Na (g/kg TS) 1,7 2,7 2,0 0,7 2,5
Cl (g/kg TS) 10,3 11,2 8,9 6,8 13,3
S (g/kg TS) 2,6 2,9 2,4 2,0 3,3
CAB meq/kg TS 270 292 349 155 382
Fe (mg/kg TS) 190 285 280 110 302
Mn (mg/kg TS) 67 70 71 42 98
Zn (mg/kg TS) 32 34 34 24 51
Cu (mg/kg TS) 7,02 7,75 7,77 5,20 9,30

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 111 52 16
Slætdato 22/07 31/07 24/08
Tørstofindhold (g/kg) 372 342 376
Aske (g/kg TS) 99 101 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,6 71,4 68,1
Råprotein (g/kg TS) 165 172 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 532 510 514
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 55 62
NDF (g/kg TS) 392 392 407
FK NDF (%) 60,0 57,3 52,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 212 230 267
Sukker (g/kg TS) 49 37 39
pH 4,3 4,3 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6   1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 63 69 53
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 55 56 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,49
AAT20 (g/kg TS) 72 70 69
PBV20 (g/kg TS) 47 55 50
NEL20 (MJ/kg TS) 5,60 5,46 5,14
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,37 1,46
Kg pr. FEN 3,79 4,24 4,14
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,28 1,40
Kg pr. FE 3,56 3,96 3,98
Fordøjelig råprotein (g/FE) 155 165 167

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 61 82 20 74
Slætdato 19/07 29/07 14/08 31/07
Tørstofindhold (g/kg) 384 371 354 364
Aske (g/kg TS) 97 97 104 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,3 73,6 71,0 71,6
Råprotein (g/kg TS) 162 166 171 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 526 541 507 520
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 59 64 58
NDF (g/kg TS) 405 402 389 397
FK NDF (%) 62,2 62,7 56,6 58,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 199 196 235 224
Sukker (g/kg TS) 49 49 31 48
pH 4,3 4,3 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 0,8 1,2 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 55 60 70 60
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 17 16
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56 55 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 74 74 69 72
PBV20 (g/kg TS) 40 44 56 45
NEL20 (MJ/kg TS) 5,63 5,67 5,39 5,46
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,31 1,39 1,37
Kg pr. FEN 3,62 3,72 4,15 4,09
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,23 1,30 1,28
Kg pr. FE 3,37 3,46 3,89 3,83
Fordøjelig råprotein (g/FE) 149 152 168 154

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 220 157 355 35 77,6 6,06
Græsblanding 35 3 413 170 385 83 74,2 5,81
Græsblanding 42 1 320 118 431 132 76,9 6,12
Græsblanding 45 2 443 167 350 75 72,8 5,54

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 253 941
Slætdato 31/07 01/08
Tørstofindhold (g/kg) 373 382
Aske (g/kg TS) 98 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,4 74,5
Råprotein (g/kg TS) 164 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 525 596
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 71
NDF (g/kg TS) 400 429
FK NDF (%) 60,2 67,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 212 169
Sukker (g/kg TS) 47 54
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 59 56
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 73 75
PBV20 (g/kg TS) 45 37
NEL20 (MJ/kg TS) 5,55 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,28
Kg pr. FEN 3,84 3,63
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,22
Kg pr. FE 3,60 3,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 154 142

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 15-08-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21