Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 13-09-2019
Revideret: 04-02-2020

Kløvergræsensilage 4. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 829 621 2067    
Slætdato 12/09 19/09 16/09 19/08 04/10
Tørstofindhold (g/kg) 333 314 316 212 463
Aske (g/kg TS) 105 120 115 90 121
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,3 75,7 75,4 70,9 78,7
Råprotein (g/kg TS) 170 202 187 142 199
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 599 610 607 522 670
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 83 83 55 113
NDF (g/kg TS) 420 391 394 381 461
FK NDF (%) 68,4 68,0 67,2 61,6 74,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 160 160 119 206
Sukker (g/kg TS) 31 19 24 10 64
pH 4,3 4,4 4,3 4,0 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 2,9 2,6 0,5 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 69 76 82 36 103
Eddikesyre (g/kg TS) 17 21 21 10 25
Tyggetid (Min./kg TS) 57 53 53 51 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,45 0,43 0,50
AAT20 (g/kg TS) 73 71 70 67 79
PBV20 (g/kg TS) 50 82 70 22 78
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 5,89 5,87 5,48 6,20
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,27 1,27 1,20 1,36
Kg pr. FEN 4,20 4,32 4,34 2,72 6,10
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,18 1,19 1,10 1,31
Kg pr. FE 3,95 4,03 4,08 2,56 5,67
Fordøjelig råprotein (g/FE) 153 185 171 123 182

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 83 59 216    
Ca (g/kg TS) 6,0 6,4 7,4 4,6 7,8
P (g/kg TS) 3,9 4,1 4,2 3,3 4,5
Mg (g/kg TS) 2,3 2,4 2,5 1,9 2,8
K (g/kg TS) ch 29,6 31,4 31,1 23,2 35,0
Na (g/kg TS) 2,6 3,3 3,2 1,4 4,1
Cl (g/kg TS) 13,2 12,5 12,4 9,6 17,1
S (g/kg TS) 3,1 3,2 3,3 2,5 3,7
CAB meq/kg TS 306 392 334 149 429
Fe (mg/kg TS) 229 412 346 116 350
Mn (mg/kg TS) 71 77 80 44 96
Zn (mg/kg TS) 31 38 35 24 39
Cu (mg/kg TS) 7,20 7,96 8,11 6,00 8,30
Se (mg/kg TS) 0,03 0,05 0,04 0,02 0,05

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 221 193 56 13
Slætdato 14/09 14/09 20/09 21/09
Tørstofindhold (g/kg) 324 334 334 358
Aske (g/kg TS) 106 105 107 112
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 75,2 74,9 73,3
Råprotein (g/kg TS) 174 173 173 191
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 600 582 597 565
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 69 86 80
NDF (g/kg TS) 419 418 416 403
FK NDF (%) 67,7 68,0 67,3 62,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 164 163 167 197
Sukker (g/kg TS) 27 31 28 53
pH 4,3 4,3 4,4 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6   2,3  
Mælkesyre (g/kg TS) 76 73 72 42
Eddikesyre (g/kg TS) 19 17 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 57 57 56 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 72 73 72 74
PBV20 (g/kg TS) 55 52 54 66
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 5,88 5,80 5,71
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,27 1,29 1,31
Kg pr. FEN 4,31 4,10 4,30 4,46
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,19 1,21 1,23
Kg pr. FE 4,09 3,86 4,04 4,17
Fordøjelig råprotein (g/FE) 158 156 157 182

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 184 203 104 308
Slætdato 13/09 13/09 22/08 18/09
Tørstofindhold (g/kg) 339 332 332 329
Aske (g/kg TS) 104 101 109 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 75,5 75,4 75,3
Råprotein (g/kg TS) 168 167 173 171
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 603 609 592 596
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 85 82 81
NDF (g/kg TS) 427 422 407 421
FK NDF (%) 69,0 68,6 67,8 68,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 159 163 159
Sukker (g/kg TS) 32 32 30 28
pH 4,3 4,3 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 1,8 2,4 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 65 69 71 72
Eddikesyre (g/kg TS) 16 17 17 19
Tyggetid (Min./kg TS) 57 57 55 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 73 73 72 72
PBV20 (g/kg TS) 47 47 53 52
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,86 5,81 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,27 1,29 1,27
Kg pr. FEN 4,14 4,12 4,38 4,20
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,19 1,20 1,20
Kg pr. FE 3,90 3,85 4,11 3,98
Fordøjelig råprotein (g/FE) 150 148 156 155

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 356 194 383 58 80,7 6,52
Græsblanding 35 4 363 190 394 41 76,5 6,02
Græsblanding 42 1 485 151 447 60 69,4 5,44
Græsblanding 45 2 291 161 401 19 73,3 5,54
Græsblanding 48 1 351 227 351 54 64,9 5,04
Sydvestjyden 3 330 178 424 17 76,1 5,94

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 829 232
Slætdato 12/09 16/09
Tørstofindhold (g/kg) 333 331
Aske (g/kg TS) 105 112
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,3 74,4
Råprotein (g/kg TS) 170 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 599 530
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 67
NDF (g/kg TS) 420 380
FK NDF (%) 68,4 63,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 188
Sukker (g/kg TS) 31 26
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 69 77
Eddikesyre (g/kg TS) 17 19
Tyggetid (Min./kg TS) 57 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 73 72
PBV20 (g/kg TS) 50 68
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 5,72
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,30
Kg pr. FEN 4,20 4,33
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,20
Kg pr. FE 3,95 4,00
Fordøjelig råprotein (g/FE) 153 174

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 04-02-2020 Oprettet: 13-09-2019 Revideret: 04-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21