Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 19-09-2019
Revideret: 04-02-2020

Kløvergræsensilage 4. slæt 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 232 222 618    
Slætdato 16/09 18/09 15/09 23/08 01/10
Tørstofindhold (g/kg) 331 335 329 208 456
Aske (g/kg TS) 112 122 119 96 130
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 73,8 73,8 70,1 77,9
Råprotein (g/kg TS) 188 198 195 164 216
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 530 548 552 446 612
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 69 70 47 89
NDF (g/kg TS) 380 376 368 344 421
FK NDF (%) 63,5 62,5 61,5 55,7 71,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188 195 199 138 243
Sukker (g/kg TS) 26 21 22 10 58
pH 4,4 4,4 4,3 4,1 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 1,6 1,9 0,5 3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 77 74 82 42 110
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20 21 11 26
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 51 46 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,42 0,49
AAT20 (g/kg TS) 72 70 69 66 79
PBV20 (g/kg TS) 68 80 78 42 94
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,64 5,65 5,38 6,05
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,32 1,32 1,23 1,38
Kg pr. FEN 4,33 4,20 4,33 2,78 6,34
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,23 1,23 1,11 1,31
Kg pr. FE 4,00 3,91 4,03 2,63 5,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 174 189 184 145 205

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 37 22 83    
Ca (g/kg TS) 10,3 9,4 9,8 6,4 14,0
P (g/kg TS) 3,7 4,0 4,0 3,0 4,2
Mg (g/kg TS) 2,6 2,5 2,5 2,1 3,0
K (g/kg TS) ch 28,2 31,5 29,2 23,0 32,0
Na (g/kg TS) 1,5 1,8 1,9 0,7 2,2
Cl (g/kg TS) 8,9 11,0 9,0 5,3 12,4
S (g/kg TS) 2,6 2,7 2,5 2,1 3,0
CAB meq/kg TS 371 405 416 266 522
Fe (mg/kg TS) 283 329 305 140 459
Mn (mg/kg TS) 63 59 64 41 94
Zn (mg/kg TS) 35 36 34 28 42
Cu (mg/kg TS) 9,99 9,20 8,71 7,20 12,0

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 94 65 11 5
Slætdato 13/09 19/09    
Tørstofindhold (g/kg) 328 329 276 294
Aske (g/kg TS) 113 112 114 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,2 73,9 73,9 73,6
Råprotein (g/kg TS) 193 191 183 178
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 524 521 547 558
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 63 71 73
NDF (g/kg TS) 376 382 378 397
FK NDF (%) 62,7 62,6 62,1 63,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 193 194 197 192
Sukker (g/kg TS) 25 22 20 48
pH 4,4 4,4 4,3 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6      
Mælkesyre (g/kg TS) 80 81 92 51
Eddikesyre (g/kg TS) 20 18 19 17
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53 52 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 71 71 68 74
PBV20 (g/kg TS) 73 72 68 55
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,70 5,64 5,70
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,31 1,32 1,31
Kg pr. FEN 4,37 4,31 5,26 4,79
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,21 1,22 1,23
Kg pr. FE 4,06 3,99 4,83 4,51
Fordøjelig råprotein (g/FE) 179 178 170 165

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 52 69 80
Slætdato 11/09 18/09 10/09
Tørstofindhold (g/kg) 350 344 315
Aske (g/kg TS) 110 111 112
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 74,2 75,0
Råprotein (g/kg TS) 183 189 187
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 532 529 541
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 68 68
NDF (g/kg TS) 390 383 379
FK NDF (%) 64,1 63,4 64,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 185 189 179
Sukker (g/kg TS) 36 26 22
pH 4,5 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 1,9 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 62 75 85
Eddikesyre (g/kg TS) 18 18 19
Tyggetid (Min./kg TS) 53 53 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 73 72 71
PBV20 (g/kg TS) 61 69 68
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,70 5,78
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,31 1,29
Kg pr. FEN 4,18 4,14 4,44
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,21 1,19
Kg pr. FE 3,87 3,82 4,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 169 176 171

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 282 227 357 13 78,1 6,11
Græsblanding 45 1 578 195 415 60 72,5 5,67

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 232 829
Slætdato 16/09 12/09
Tørstofindhold (g/kg) 331 333
Aske (g/kg TS) 112 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 75,3
Råprotein (g/kg TS) 188 170
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 530 599
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 83
NDF (g/kg TS) 380 420
FK NDF (%) 63,5 68,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188 160
Sukker (g/kg TS) 26 31
pH 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 77 69
Eddikesyre (g/kg TS) 19 17
Tyggetid (Min./kg TS) 52 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 72 73
PBV20 (g/kg TS) 68 50
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,85
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,27
Kg pr. FEN 4,33 4,20
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,20
Kg pr. FE 4,00 3,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 174 153

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 04-02-2020 Oprettet: 19-09-2019 Revideret: 04-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21