Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-10-2019
Revideret: 06-02-2020

Kløvergræsensilage 5. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 257 232 700    
Slætdato 10/10 06/10 06/10 18/09 01/11
Tørstofindhold (g/kg) 256 271 273 167 362
Aske (g/kg TS) 116 128 123 95 140
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,7 77,5 76,7 73,3 81,5
Råprotein (g/kg TS) 183 209 196 155 213
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 601 623 615 513 670
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 81 85 53 112
NDF (g/kg TS) 391 369 375 349 441
FK NDF (%) 71,9 70,5 69,0 64,6 78,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 134 141 147 87 185
Sukker (g/kg TS) 28 22 26 10 57
pH 4,3 4,3 4,3 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 3,0 3,3 3,3 0,6 6,8
Mælkesyre (g/kg TS) 81 84 85 48 113
Eddikesyre (g/kg TS) 19 22 23 11 26
Tyggetid (Min./kg TS) 52 49 50 45 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,44 0,40 0,49
AAT20 (g/kg TS) 73 71 70 66 79
PBV20 (g/kg TS) 61 88 77 34 87
NEL20 (MJ/kg TS) 6,05 6,01 5,96 5,59 6,49
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,23 1,25 1,14 1,33
Kg pr. FEN 5,35 4,89 5,06 3,25 7,78
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,15 1,17 1,04 1,26
Kg pr. FE 4,98 4,55 4,75 3,01 7,27
Fordøjelig råprotein (g/FE) 160 187 176 133 191

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 32 18 59    
Ca (g/kg TS) 5,6 6,5 7,0 4,1 7,4
P (g/kg TS) 3,9 4,1 4,1 3,3 4,4
Mg (g/kg TS) 2,2 2,5 2,4 1,9 2,8
K (g/kg TS) ch 29,1 30,8 30,6 23,0 33,1
Na (g/kg TS) 2,6 3,6 3,1 1,3 3,7
Cl (g/kg TS) 13,7 13,7 12,4 8,6 18,8
S (g/kg TS) 3,0 3,2 3,1 2,7 3,5
CAB meq/kg TS 285 359 345 63 452
Fe (mg/kg TS) 378 410 412 150 633
Mn (mg/kg TS) 69 77 77 46 98
Zn (mg/kg TS) 30 37 33 24 37
Cu (mg/kg TS) 7,93 7,96 7,87 6,20 10,0

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 65 61 17
Slætdato 11/10 12/10  
Tørstofindhold (g/kg) 258 259 249
Aske (g/kg TS) 112 120 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 77,6 78,0
Råprotein (g/kg TS) 187 189 187
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 608 586 595
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 71 83
NDF (g/kg TS) 380 388 379
FK NDF (%) 72,2 71,8 71,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 131 135 132
Sukker (g/kg TS) 28 26 27
pH 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7   3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 89 86 86
Eddikesyre (g/kg TS) 20 21 17
Tyggetid (Min./kg TS) 50 51 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73 73 73
PBV20 (g/kg TS) 65 67 64
NEL20 (MJ/kg TS) 6,14 6,10 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,23 1,21
Kg pr. FEN 5,35 5,18 5,28
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,16 1,13
Kg pr. FE 4,93 4,88 4,91
Fordøjelig råprotein (g/FE) 160 168 162

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 53 39 47 105
Slætdato 16/09 11/10 14/10 14/10
Tørstofindhold (g/kg) 227 254 237 279
Aske (g/kg TS) 115 113 113 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 77,5 77,0 78,7
Råprotein (g/kg TS) 184 176 177 187
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 619 605 601 592
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 96 78 83 73
NDF (g/kg TS) 395 392 398 385
FK NDF (%) 70,9 71,4 70,9 73,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 140 137 141 121
Sukker (g/kg TS) 30 29 25 26
pH 4,4 4,2 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,1 2,7 2,9 3,2
Mælkesyre (g/kg TS) 74 82 80 87
Eddikesyre (g/kg TS) 19 18 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 53 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 72 72 72 73
PBV20 (g/kg TS) 63 56 57 64
NEL20 (MJ/kg TS) 5,99 6,01 5,96 6,17
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,24 1,25 1,21
Kg pr. FEN 6,06 5,35 5,77 4,73
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,15 1,16 1,12
Kg pr. FE 5,63 4,96 5,36 4,40
Fordøjelig råprotein (g/FE) 163 153 155 161

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 188 230 314 53 78,9 6,18
Græsblanding 42 1 280 200 376 10 80,2 6,37
Græsblanding 45 2 284 196 348 56 77,7 6,00
Græsblanding 47 1 256 215 343 10 74,4 5,80

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 257 89
Slætdato 10/10 18/10
Tørstofindhold (g/kg) 256 260
Aske (g/kg TS) 116 121
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,7 76,7
Råprotein (g/kg TS) 183 193
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 601 564
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 76
NDF (g/kg TS) 391 356
FK NDF (%) 71,9 67,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 134 159
Sukker (g/kg TS) 28 30
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,0 2,6
Mælkesyre (g/kg TS) 81 82
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20
Tyggetid (Min./kg TS) 52 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42
AAT20 (g/kg TS) 73 71
PBV20 (g/kg TS) 61 72
NEL20 (MJ/kg TS) 6,05 5,87
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,27
Kg pr. FEN 5,35 5,31
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,17
Kg pr. FE 4,98 4,88
Fordøjelig råprotein (g/FE) 160 173

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 06-02-2020 Oprettet: 17-10-2019 Revideret: 06-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21