Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 01-11-2019
Revideret: 06-02-2020

Kløvergræsensilage 5. slæt 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 89 93 240    
Tørstofindhold (g/kg) 260 298 285 178 379
Aske (g/kg TS) 121 126 127 95 162
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 75,4 74,7 72,0 80,8
Råprotein (g/kg TS) 193 205 201 167 224
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 564 567 574 494 636
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 69 77 45 102
NDF (g/kg TS) 356 361 359 307 400
FK NDF (%) 67,3 65,0 63,1 57,2 75,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 177 186 105 228
Sukker (g/kg TS) 30 17 19 10 77
pH 4,3 4,3 4,3 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 1,5 2,2 0,5 6,3
Mælkesyre (g/kg TS) 82 82 85 47 117
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20 23 11 27
Tyggetid (Min./kg TS) 48 49 49 41 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43 0,44 0,39 0,47
AAT20 (g/kg TS) 71 69 68 65 79
PBV20 (g/kg TS) 72 86 85 41 102
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 5,75 5,70 5,35 6,39
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,30 1,31 1,16 1,39
Kg pr. FEN 5,31 4,59 4,99 3,22 7,54
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,20 1,22 1,03 1,32
Kg pr. FE 4,88 4,21 4,63 2,95 6,98
Fordøjelig råprotein (g/FE) 173 190 189 145 201

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 34 17 7
Slætdato 17/10   21/10
Tørstofindhold (g/kg) 274 260 243
Aske (g/kg TS) 116 122 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,2 76,5 78,8
Råprotein (g/kg TS) 198 198 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 561 551 526
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 69 62
NDF (g/kg TS) 350 362 351
FK NDF (%) 67,5 67,2 71,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 160 131
Sukker (g/kg TS) 34 19 51
pH 4,3 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1    
Mælkesyre (g/kg TS) 86 94 78
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20 18
Tyggetid (Min./kg TS) 47 49 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43 0,41
AAT20 (g/kg TS) 72 71 76
PBV20 (g/kg TS) 75 78 62
NEL20 (MJ/kg TS) 5,98 5,91 6,15
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,26 1,21
Kg pr. FEN 5,02 5,07 5,07
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,16 1,10
Kg pr. FE 4,59 4,68 4,59
Fordøjelig råprotein (g/FE) 174 177 160

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 29 26 27
Slætdato 20/10 30/10 14/10
Tørstofindhold (g/kg) 244 286 251
Aske (g/kg TS) 123 122 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 77,0 78,3
Råprotein (g/kg TS) 186 190 199
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 571 559 570
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 93 69 68
NDF (g/kg TS) 370 356 346
FK NDF (%) 64,9 67,9 69,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 178 155 142
Sukker (g/kg TS) 32 37 22
pH 4,3 4,4 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,4 2,3 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 76 75 95
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20 19
Tyggetid (Min./kg TS) 51 48 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42 0,42
AAT20 (g/kg TS) 70 72 71
PBV20 (g/kg TS) 68 68 78
NEL20 (MJ/kg TS) 5,73 5,89 6,02
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,27 1,24
Kg pr. FEN 5,84 4,81 5,29
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,17 1,11
Kg pr. FE 5,46 4,42 4,76
Fordøjelig råprotein (g/FE) 173 169 172

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 89 257
Tørstofindhold (g/kg) 260 256
Aske (g/kg TS) 121 116
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 77,7
Råprotein (g/kg TS) 193 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 564 601
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 81
NDF (g/kg TS) 356 391
FK NDF (%) 67,3 71,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 134
Sukker (g/kg TS) 30 28
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 3,0
Mælkesyre (g/kg TS) 82 81
Eddikesyre (g/kg TS) 20 19
Tyggetid (Min./kg TS) 48 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44
AAT20 (g/kg TS) 71 73
PBV20 (g/kg TS) 72 61
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 6,05
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,23
Kg pr. FEN 5,31 5,35
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,15
Kg pr. FE 4,88 4,98
Fordøjelig råprotein (g/FE) 173 160

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 06-02-2020 Oprettet: 01-11-2019 Revideret: 06-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21