Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 12-06-2020
Revideret: 09-08-2020

Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver 918 315 31
Slætdato 25/05 22/06 03/07
Tørstofindhold (g/kg) 398 371 402
Aske (g/kg TS) 76 87 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,6 77,5 77,8
Råprotein (g/kg TS) 139 164 161
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 689 622 610
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 55 56
NDF (g/kg TS) 396 433 408
FK NDF (%) 76,8 72,9 72,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 105 132 134
Sukker (g/kg TS) 130 58 80
pH 4,4 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 2,6 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 51 60 58
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 51 57 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 82 78 78
PBV20 (g/kg TS) 6 35 32
NEL20 (MJ/kg TS) 6,47 6,22 6,22
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,20 1,20
Kg pr. FEN 2,98 3,39 3,12
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,06 1,13 1,13
Kg pr. FE 2,76 3,18 2,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 137 134

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Antal prøver med mineraler 302 61
Ca (g/kg TS) 5,2 5,9
P (g/kg TS) 2,8 3,2
Mg (g/kg TS) 1,6 2,1
K (g/kg TS) ch 23,4 28,0
Na (g/kg TS) 2,4 2,8
Cl (g/kg TS) 10,4 14,0
S (g/kg TS) 2,2 3,1
CAB meq/kg TS 271 254
Fe (mg/kg TS) 190 176
Mn (mg/kg TS) 74 87
Zn (mg/kg TS) 29 39
Cu (mg/kg TS) 4,66 6,42
Co (mg/kg TS) 0,06  
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03
Mo (mg/kg TS) 0,82  
I (mg/kg TS) 0,34  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 09-08-2020 Oprettet: 12-06-2020 Revideret: 09-08-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.08.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
09.08.20
Helsæd 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at o...
09.08.20
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020. Vær opmærksom på, a...
09.08.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.08.20