Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 12-06-2020
Revideret: 07-02-2021

Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1639 1135 985 846 366
Slætdato 26/05 25/06 29/07 09/09 01/10
Tørstofindhold (g/kg) 394 386 386 336 278
Aske (g/kg TS) 78 88 91 105 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,0 76,6 76,3 75,7 78,3
Råprotein (g/kg TS) 139 158 152 172 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 687 627 606 594 616
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 65 69 79 79
NDF (g/kg TS) 402 435 415 411 384
FK NDF (%) 75,8 71,2 69,5 68,5 72,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 115 148 156 163 139
Sukker (g/kg TS) 115 58 68 35 27
pH 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 2,6 1,7 1,7 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 56 59 60 70 84
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 15 17 18
Tyggetid (Min./kg TS) 53 58 56 56 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46 0,45 0,46 0,43
AAT20 (g/kg TS) 81 77 76 73 73
PBV20 (g/kg TS) 9 32 28 51 67
NEL20 (MJ/kg TS) 6,41 6,10 6,00 5,89 6,12
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,22 1,24 1,27 1,22
Kg pr. FEN 3,05 3,33 3,41 4,06 4,67
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,15 1,17 1,18 1,13
Kg pr. FE 2,84 3,14 3,20 3,79 4,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 107 134 129 153 165

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver med mineraler 441 197 150 92 45
Ca (g/kg TS) 5,2 5,7 6,2 6,4 5,9
P (g/kg TS) 2,9 3,2 3,3 3,8 4,2
Mg (g/kg TS) 1,6 2,1 2,2 2,4 2,4
K (g/kg TS) ch 23,8 27,0 28,2 32,2 31,3
Na (g/kg TS) 2,4 2,9 2,9 3,0 2,9
Cl (g/kg TS) 10,5 14,3 13,7 15,3 14,8
S (g/kg TS) 2,3 2,9 2,9 3,2 3,5
CAB meq/kg TS 273 232 278 323 293
Fe (mg/kg TS) 188 170 171 241 326
Mn (mg/kg TS) 76 82 77 80 77
Zn (mg/kg TS) 30 36 34 34 35
Cu (mg/kg TS) 4,74 6,06 6,18 7,54 7,98
Co (mg/kg TS) 0,06 0,06 0,06 0,07  
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,03  
Mo (mg/kg TS) 0,81 1,19 1,13 1,41  
I (mg/kg TS) 0,34 0,25 0,29 0,38  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 12-06-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
07.02.21