Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 12-06-2020
Revideret: 29-10-2020

Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1424 951 704 344 54
Slætdato 25/05 24/06 27/07 31/08 14/09
Tørstofindhold (g/kg) 396 386 387 348 306
Aske (g/kg TS) 77 88 91 102 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,3 76,8 76,6 75,7 77,6
Råprotein (g/kg TS) 138 158 150 168 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 689 628 608 584 607
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 63 66 73 80
NDF (g/kg TS) 401 435 416 417 393
FK NDF (%) 76,3 71,6 69,9 68,9 71,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 112 144 153 160 152
Sukker (g/kg TS) 120 58 71 39 36
pH 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 2,7 1,7 1,6 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 54 59 58 65 78
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 14 16 18
Tyggetid (Min./kg TS) 52 58 56 56 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,46 0,45 0,46 0,44
AAT20 (g/kg TS) 81 77 77 74 74
PBV20 (g/kg TS) 8 32 25 46 59
NEL20 (MJ/kg TS) 6,44 6,12 6,03 5,91 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,22 1,24 1,26 1,22
Kg pr. FEN 3,02 3,32 3,39 3,89 4,25
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,07 1,15 1,16 1,18 1,13
Kg pr. FE 2,80 3,12 3,18 3,63 3,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 133 126 149 158

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 415 175 122 44
Ca (g/kg TS) 5,2 5,8 6,1 6,9
P (g/kg TS) 2,9 3,2 3,3 3,7
Mg (g/kg TS) 1,6 2,1 2,2 2,5
K (g/kg TS) ch 23,7 26,9 28,1 35,0
Na (g/kg TS) 2,4 2,8 2,9 2,9
Cl (g/kg TS) 10,5 14,3 13,7 14,6
S (g/kg TS) 2,3 2,9 2,9 3,2
CAB meq/kg TS 272 230 278 411
Fe (mg/kg TS) 188 169 166 208
Mn (mg/kg TS) 76 82 77 83
Zn (mg/kg TS) 30 36 34 35
Cu (mg/kg TS) 4,73 6,05 6,16 7,60
Co (mg/kg TS) 0,06 0,06 0,05  
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03  
Mo (mg/kg TS) 0,81 1,21 1,14  
I (mg/kg TS) 0,34 0,24 0,29  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 29-10-2020 Oprettet: 12-06-2020 Revideret: 29-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Majsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
29.10.20
Majsensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
29.10.20
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
29.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
29.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
29.10.20