Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 12-06-2020
Revideret: 06-08-2020

Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver 912 306 27
Slætdato 25/05 22/06 27/06
Tørstofindhold (g/kg) 397 371 400
Aske (g/kg TS) 76 87 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,6 77,5 77,6
Råprotein (g/kg TS) 139 164 161
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 689 621 611
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 55 58
NDF (g/kg TS) 397 433 411
FK NDF (%) 76,8 72,9 72,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 105 132 135
Sukker (g/kg TS) 130 58 76
pH 4,4 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 2,7 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 51 60 58
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 51 57 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 82 78 78
PBV20 (g/kg TS) 6 35 33
NEL20 (MJ/kg TS) 6,47 6,22 6,20
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,20 1,20
Kg pr. FEN 2,98 3,39 3,14
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,06 1,13 1,13
Kg pr. FE 2,76 3,18 2,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 137 135

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Antal prøver med mineraler 300 59
Ca (g/kg TS) 5,2 5,9
P (g/kg TS) 2,9 3,2
Mg (g/kg TS) 1,6 2,1
K (g/kg TS) ch 23,4 28,0
Na (g/kg TS) 2,4 2,9
Cl (g/kg TS) 10,4 13,9
S (g/kg TS) 2,2 3,1
CAB meq/kg TS 271 257
Fe (mg/kg TS) 190 173
Mn (mg/kg TS) 74 87
Zn (mg/kg TS) 29 39
Cu (mg/kg TS) 4,67 6,44
Co (mg/kg TS) 0,06  
Se (mg/kg TS) 0,02 0,02
Mo (mg/kg TS) 0,82  
I (mg/kg TS) 0,34  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 06-08-2020 Oprettet: 12-06-2020 Revideret: 06-08-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
06.08.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
06.08.20
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
06.08.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
06.08.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
06.08.20