Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 12-06-2020
Revideret: 25-10-2020

Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1404 930 668 288 41
Slætdato 25/05 24/06 26/07 30/08 07/09
Tørstofindhold (g/kg) 396 386 389 351 307
Aske (g/kg TS) 77 88 90 101 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,3 76,8 76,6 75,7 77,8
Råprotein (g/kg TS) 139 158 150 168 185
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 689 627 608 581 607
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 63 66 71 76
NDF (g/kg TS) 401 435 417 419 391
FK NDF (%) 76,3 71,6 70,1 68,9 71,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 111 144 152 160 150
Sukker (g/kg TS) 121 58 72 40 36
pH 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 2,6 1,7 1,7 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 54 59 58 64 77
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 14 16 18
Tyggetid (Min./kg TS) 52 58 56 56 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,46 0,45 0,46 0,44
AAT20 (g/kg TS) 81 77 77 75 74
PBV20 (g/kg TS) 8 32 25 45 61
NEL20 (MJ/kg TS) 6,44 6,12 6,04 5,91 6,11
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,22 1,24 1,26 1,22
Kg pr. FEN 3,02 3,32 3,37 3,87 4,22
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,07 1,15 1,16 1,18 1,13
Kg pr. FE 2,80 3,13 3,17 3,62 3,90
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 133 126 148 160

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 412 173 119 39
Ca (g/kg TS) 5,2 5,7 6,1 6,8
P (g/kg TS) 2,9 3,2 3,3 3,6
Mg (g/kg TS) 1,6 2,1 2,2 2,4
K (g/kg TS) ch 23,7 26,9 28,2 36,1
Na (g/kg TS) 2,4 2,8 2,9 2,9
Cl (g/kg TS) 10,5 14,3 13,7 14,9
S (g/kg TS) 2,3 2,9 2,9 3,2
CAB meq/kg TS 271 229 280 430
Fe (mg/kg TS) 189 169 167 207
Mn (mg/kg TS) 76 81 76 81
Zn (mg/kg TS) 30 36 34 35
Cu (mg/kg TS) 4,73 6,05 6,16 7,65
Co (mg/kg TS) 0,06 0,06 0,05  
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03  
Mo (mg/kg TS) 0,82 1,21 1,14  
I (mg/kg TS) 0,34 0,24 0,29  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 25-10-2020 Oprettet: 12-06-2020 Revideret: 25-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20