Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 12-06-2020
Revideret: 09-08-2020

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 918 1542 4031    
Slætdato 25/05 24/05 23/05 18/05 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 398 334 358 317 484
Aske (g/kg TS) 76 85 88 64 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,6 78,9 78,8 77,0 84,2
Råprotein (g/kg TS) 139 148 156 113 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 689 672 667 636 743
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 77 75 47 97
NDF (g/kg TS) 396 414 413 344 443
FK NDF (%) 76,8 74,7 74,4 71,0 82,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 105 120 120 66 144
Sukker (g/kg TS) 130 68 66 51 207
pH 4,4 4,3 4,3 4,1 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,6 2,3 0,4 2,8
Mælkesyre (g/kg TS) 51 70 69 23 77
Eddikesyre (g/kg TS) 12 17 17 6 19
Tyggetid (Min./kg TS) 51 54 54 43 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44 0,44 0,38 0,46
AAT20 (g/kg TS) 82 77 77 76 88
PBV20 (g/kg TS) 6 24 30 -20 33
NEL20 (MJ/kg TS) 6,47 6,28 6,29 6,08 6,82
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,19 1,19 1,09 1,22
Kg pr. FEN 2,98 3,80 3,52 2,37 3,68
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,06 1,12 1,11 0,99 1,15
Kg pr. FE 2,76 3,55 3,29 2,17 3,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 119 126 81 129

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 302 350 915    
Ca (g/kg TS) 5,2 5,4 5,8 4,2 6,1
P (g/kg TS) 2,8 3,1 3,3 2,5 3,3
Mg (g/kg TS) 1,6 1,7 1,8 1,4 1,9
K (g/kg TS) ch 23,4 26,0 26,4 19,0 28,0
Na (g/kg TS) 2,4 2,4 2,6 1,3 3,7
Cl (g/kg TS) 10,4 10,1 9,7 6,7 14,3
S (g/kg TS) 2,2 2,4 2,5 1,7 2,8
CAB meq/kg TS 271 334 362 175 383
Fe (mg/kg TS) 190 222 219 110 280
Mn (mg/kg TS) 74 73 70 49 98
Zn (mg/kg TS) 29 33 35 23 36
Cu (mg/kg TS) 4,66 5,09 5,67 3,50 5,90
Co (mg/kg TS) 0,06 0,07 0,07 0,04 0,11
Se (mg/kg TS) 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04
Mo (mg/kg TS) 0,82 0,88 1,08 0,50 1,00
I (mg/kg TS) 0,34 0,28 0,31 0,20 0,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 387 72 74 10
Slætdato 25/05 25/05 27/05 28/05
Tørstofindhold (g/kg) 394 406 405 494
Aske (g/kg TS) 76 77 75 72
Organisk stof fordøjelighed (%) 81,5 81,2 80,4 78,1
Råprotein (g/kg TS) 143 133 136 138
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 686 677 706 667
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 57 76 53
NDF (g/kg TS) 388 396 399 448
FK NDF (%) 78,1 78,1 76,3 74,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 96 97 109 123
Sukker (g/kg TS) 141 153 120 148
pH 4,4 4,4 4,4 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6   1,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 49 42 50 19
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11 14 11
Tyggetid (Min./kg TS) 50 51 52 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,42 0,42 0,45
AAT20 (g/kg TS) 83 84 81 84
PBV20 (g/kg TS) 8 -2 5 3
NEL20 (MJ/kg TS) 6,59 6,56 6,41 6,32
Kg tørstof pr. FEN 1,13 1,13 1,16 1,18
Kg pr. FEN 2,94 2,84 2,94 2,66
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,04 1,05 1,07 1,12
Kg pr. FE 2,71 2,64 2,71 2,50
Fordøjelig råprotein (g/FE) 107 98 103 108

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 21 33 171 191 94 338
Slætdato 22/05 17/05 23/05 28/05 23/05 26/05
Tørstofindhold (g/kg) 398 423 399 384 388 403
Aske (g/kg TS) 78 78 76 76 75 76
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,2 79,6 80,7 79,5 81,7 81,3
Råprotein (g/kg TS) 137 132 138 138 137 140
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 689 690 705 699 695 679
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 63 72 75 71 64
NDF (g/kg TS) 398 397 394 414 385 390
FK NDF (%) 76,2 74,5 76,6 75,3 78,4 77,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 110 119 106 116 95 99
Sukker (g/kg TS) 148 149 134 116 126 139
pH 4,6 4,8 4,4 4,4 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 1,0 1,6 1,4 1,6 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 46 44 49 51 56 48
Eddikesyre (g/kg TS) 12 10 13 12 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 51 54 49 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42 0,42 0,43 0,41 0,41
AAT20 (g/kg TS) 82 82 82 81 82 83
PBV20 (g/kg TS) 4 0 6 8 5 6
NEL20 (MJ/kg TS) 6,46 6,35 6,47 6,37 6,55 6,52
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,17 1,15 1,17 1,14 1,13
Kg pr. FEN 2,99 2,88 2,97 3,13 3,02 2,89
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,09 1,06 1,09 1,04 1,05
Kg pr. FE 2,79 2,67 2,74 2,91 2,77 2,67
Fordøjelig råprotein (g/FE) 104 101 104 107 101 105

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 2 330 133 417 96 80,5 6,52
Græsblanding 35 16 409 132 395 161 81,6 6,60
Græsblanding 42 2 397 135 364 146 83,3 6,80
Græsblanding 45 5 380 138 388 151 80,5 6,47
Græsblanding 46 1 443 125 389 200 82,8 6,75
Græsblanding 47 1 468 132 344 248 83,0 6,70
Morsø 2 1 362 125 355 184 83,4 6,73
Strandsvingel baseret græsblanding 4 434 169 411 114 80,2 6,56
Sydvestjyden 2 411 152 407 131 80,4 6,55

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 918 248
Slætdato 25/05 25/05
Tørstofindhold (g/kg) 398 403
Aske (g/kg TS) 76 73
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,6 81,1
Råprotein (g/kg TS) 139 128
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 689 641
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 55
NDF (g/kg TS) 396 374
FK NDF (%) 76,8 76,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 105 106
Sukker (g/kg TS) 130 165
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 51 47
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11
Tyggetid (Min./kg TS) 51 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,40
AAT20 (g/kg TS) 82 84
PBV20 (g/kg TS) 6 -7
NEL20 (MJ/kg TS) 6,47 6,52
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,14
Kg pr. FEN 2,98 2,91
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,06 1,05
Kg pr. FE 2,76 2,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 93

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 09-08-2020 Oprettet: 12-06-2020 Revideret: 09-08-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.08.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
09.08.20
Helsæd 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at o...
09.08.20
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020. Vær opmærksom på, a...
09.08.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.08.20