Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 12-06-2020
Revideret: 29-10-2020

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 1424 1542 4031    
Slætdato 25/05 24/05 23/05 18/05 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 396 334 358 315 483
Aske (g/kg TS) 77 85 88 64 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,3 78,9 78,8 76,5 84,0
Råprotein (g/kg TS) 138 148 156 114 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 689 672 667 630 748
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 77 75 48 99
NDF (g/kg TS) 401 414 413 349 447
FK NDF (%) 76,3 74,7 74,4 70,2 82,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 112 120 120 67 155
Sukker (g/kg TS) 120 68 66 42 200
pH 4,4 4,3 4,3 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 1,6 2,3 0,4 2,8
Mælkesyre (g/kg TS) 54 70 69 24 85
Eddikesyre (g/kg TS) 13 17 17 7 20
Tyggetid (Min./kg TS) 52 54 54 44 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44 0,44 0,38 0,47
AAT20 (g/kg TS) 81 77 77 75 87
PBV20 (g/kg TS) 8 24 30 -18 35
NEL20 (MJ/kg TS) 6,44 6,28 6,29 6,03 6,82
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,19 1,19 1,09 1,23
Kg pr. FEN 3,02 3,80 3,52 2,37 3,71
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,07 1,12 1,11 0,99 1,16
Kg pr. FE 2,80 3,55 3,29 2,19 3,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 119 126 82 131

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 415 350 915    
Ca (g/kg TS) 5,2 5,4 5,8 4,2 6,2
P (g/kg TS) 2,9 3,1 3,3 2,5 3,3
Mg (g/kg TS) 1,6 1,7 1,8 1,4 1,9
K (g/kg TS) ch 23,7 26,0 26,4 19,0 29,0
Na (g/kg TS) 2,4 2,4 2,6 1,2 3,7
Cl (g/kg TS) 10,5 10,1 9,7 6,8 14,5
S (g/kg TS) 2,3 2,4 2,5 1,8 2,8
CAB meq/kg TS 272 334 362 164 386
Fe (mg/kg TS) 188 222 219 107 281
Mn (mg/kg TS) 76 73 70 50 99
Zn (mg/kg TS) 30 33 35 24 36
Cu (mg/kg TS) 4,73 5,09 5,67 3,60 6,00
Co (mg/kg TS) 0,06 0,07 0,07 0,04 0,10
Se (mg/kg TS) 0,03 0,02 0,02 0,01 0,04
Mo (mg/kg TS) 0,81 0,88 1,08 0,50 1,10
I (mg/kg TS) 0,34 0,28 0,31 0,20 0,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 522 119 117 28
Slætdato 25/05 26/05 26/05 02/06
Tørstofindhold (g/kg) 390 398 397 551
Aske (g/kg TS) 76 78 75 69
Organisk stof fordøjelighed (%) 81,2 80,9 80,1 75,6
Råprotein (g/kg TS) 143 135 138 131
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 687 682 702 618
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 62 77 47
NDF (g/kg TS) 392 399 402 476
FK NDF (%) 77,8 77,5 75,9 71,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 102 108 116 148
Sukker (g/kg TS) 131 140 114 142
pH 4,3 4,4 4,4 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7   1,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 54 46 53 13
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 14 9
Tyggetid (Min./kg TS) 51 52 53 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42 0,42 0,48
AAT20 (g/kg TS) 83 83 81 84
PBV20 (g/kg TS) 10 1 7 -3
NEL20 (MJ/kg TS) 6,57 6,52 6,40 6,12
Kg tørstof pr. FEN 1,13 1,14 1,16 1,22
Kg pr. FEN 2,98 2,95 3,01 2,38
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,05 1,06 1,08 1,19
Kg pr. FE 2,75 2,74 2,78 2,29
Fordøjelig råprotein (g/FE) 108 101 105 105

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 34 52 264 302 168 489
Slætdato 23/05 18/05 24/05 28/05 22/05 26/05
Tørstofindhold (g/kg) 411 428 393 384 387 400
Aske (g/kg TS) 77 77 76 76 76 76
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,4 78,9 80,4 79,5 81,0 80,9
Råprotein (g/kg TS) 139 132 139 139 138 140
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 685 676 705 699 693 681
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 64 74 77 75 66
NDF (g/kg TS) 414 407 398 414 391 394
FK NDF (%) 75,6 73,7 76,3 75,2 77,3 77,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 118 130 112 118 104 107
Sukker (g/kg TS) 127 136 122 108 112 132
pH 4,6 4,7 4,3 4,3 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 1,0 1,5 1,3 1,7 1,4
Mælkesyre (g/kg TS) 49 46 54 54 61 51
Eddikesyre (g/kg TS) 13 11 13 13 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 54 54 52 54 51 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,42 0,43 0,42 0,42
AAT20 (g/kg TS) 81 81 81 80 81 82
PBV20 (g/kg TS) 8 2 8 9 7 7
NEL20 (MJ/kg TS) 6,42 6,31 6,45 6,36 6,48 6,49
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,18 1,15 1,17 1,15 1,14
Kg pr. FEN 2,96 2,86 3,02 3,14 3,05 2,95
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,11 1,07 1,09 1,06 1,06
Kg pr. FE 2,77 2,67 2,79 2,92 2,81 2,73
Fordøjelig råprotein (g/FE) 107 103 106 108 103 105

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 2 330 133 417 96 80,5 6,52
Græsblanding 24 1 409 140 467 95 76,3 6,17
Græsblanding 35 18 407 133 396 156 81,6 6,61
Græsblanding 36 1 472 142 520 88 76,1 6,27
Græsblanding 42 4 408 138 355 182 83,3 6,77
Græsblanding 45 11 373 147 397 112 80,3 6,48
Græsblanding 46 1 443 125 389 200 82,8 6,75
Græsblanding 47 1 468 132 344 248 83,0 6,70
Græsblanding 49 1 388 143 387 118 81,7 6,70
Keen 1 376 153 332 198 85,2 6,90
Morsø 2 1 362 125 355 184 83,4 6,73
Strandsvingel baseret græsblanding 4 434 169 411 114 80,2 6,56
Sydvestjyden 3 402 134 444 136 78,0 6,36

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1424 388
Slætdato 25/05 26/05
Tørstofindhold (g/kg) 396 407
Aske (g/kg TS) 77 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,3 80,5
Råprotein (g/kg TS) 138 128
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 689 643
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 59
NDF (g/kg TS) 401 381
FK NDF (%) 76,3 75,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 112 119
Sukker (g/kg TS) 120 153
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 54 50
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 52 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,41
AAT20 (g/kg TS) 81 83
PBV20 (g/kg TS) 8 -5
NEL20 (MJ/kg TS) 6,44 6,45
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,16
Kg pr. FEN 3,02 2,94
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,07 1,07
Kg pr. FE 2,80 2,72
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 94

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 29-10-2020 Oprettet: 12-06-2020 Revideret: 29-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Majsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
29.10.20
Majsensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
29.10.20
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
29.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
29.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
29.10.20