Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-06-2020
Revideret: 29-10-2020

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 388 396 1118    
Slætdato 26/05 25/05 23/05 19/05 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 407 354 376 312 503
Aske (g/kg TS) 74 80 85 63 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,5 78,8 78,9 77,2 83,6
Råprotein (g/kg TS) 128 134 143 106 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 643 637 630 582 704
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 64 63 39 79
NDF (g/kg TS) 381 396 390 329 435
FK NDF (%) 75,4 73,0 73,0 68,8 81,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 119 128 127 75 164
Sukker (g/kg TS) 153 101 94 67 222
pH 4,4 4,3 4,3 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,7 1,0 0,4 1,4
Mælkesyre (g/kg TS) 50 63 65 17 81
Eddikesyre (g/kg TS) 12 15 15 7 18
Tyggetid (Min./kg TS) 50 52 51 42 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,43 0,43 0,37 0,46
AAT20 (g/kg TS) 83 79 78 77 88
PBV20 (g/kg TS) -5 8 16 -27 21
NEL20 (MJ/kg TS) 6,45 6,25 6,25 6,10 6,76
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,19 1,19 1,10 1,22
Kg pr. FEN 2,94 3,57 3,36 2,30 3,65
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,07 1,11 1,11 0,99 1,14
Kg pr. FE 2,72 3,33 3,12 2,11 3,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 94 105 113 75 116

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 195 159 472    
Ca (g/kg TS) 6,5 6,6 6,9 4,9 8,5
P (g/kg TS) 2,8 2,9 3,1 2,4 3,2
Mg (g/kg TS) 1,6 1,7 1,8 1,4 1,9
K (g/kg TS) ch 22,8 24,2 25,6 19,0 27,0
Na (g/kg TS) 1,5 1,4 1,5 0,6 2,8
Cl (g/kg TS) 8,8 8,2 7,5 6,0 11,7
S (g/kg TS) 1,8 1,8 1,9 1,3 2,3
CAB meq/kg TS 293 335 387 206 390
Fe (mg/kg TS) 180 203 198 89 260
Mn (mg/kg TS) 67 61 60 46 91
Zn (mg/kg TS) 26 28 29 20 33
Cu (mg/kg TS) 4,43 4,85 4,96 3,30 5,90
Se (mg/kg TS) 0,02 0,02 0,03 0,01 0,03

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 203 51 24 19
Slætdato 24/05 26/05 29/05 18/06
Tørstofindhold (g/kg) 395 417 395 536
Aske (g/kg TS) 74 73 73 71
Organisk stof fordøjelighed (%) 81,4 80,3 80,9 73,6
Råprotein (g/kg TS) 130 127 127 115
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 643 632 647 580
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 52 58 51
NDF (g/kg TS) 369 390 382 450
FK NDF (%) 76,5 75,5 76,5 66,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 110 119 108 196
Sukker (g/kg TS) 160 163 150 137
pH 4,4 4,5 4,4 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4   1,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 54 44 53 26
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11 13 11
Tyggetid (Min./kg TS) 48 51 50 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,42 0,41 0,47
AAT20 (g/kg TS) 84 84 83 80
PBV20 (g/kg TS) -4 -8 -6 -12
NEL20 (MJ/kg TS) 6,56 6,46 6,51 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,14 1,15 1,15 1,29
Kg pr. FEN 2,96 2,86 2,98 2,55
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,04 1,07 1,06 1,29
Kg pr. FE 2,72 2,66 2,76 2,51
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 93 93 95

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 31 74 111 52 106
Slætdato 25/05 25/05 25/05 26/05 27/05
Tørstofindhold (g/kg) 454 382 396 399 419
Aske (g/kg TS) 74 74 74 75 73
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 80,9 80,4 80,9 81,1
Råprotein (g/kg TS) 122 128 125 132 130
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 614 651 643 639 654
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 62 59 60 56
NDF (g/kg TS) 386 378 391 370 373
FK NDF (%) 71,8 76,1 75,5 75,6 76,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 110 115 115 114
Sukker (g/kg TS) 157 143 152 143 166
pH 4,7 4,3 4,4 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 0,3 1,0 0,7 1,9 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 47 55 49 55 46
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13 11 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 52 49 51 48 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,41 0,42 0,40 0,40
AAT20 (g/kg TS) 82 83 83 82 84
PBV20 (g/kg TS) -8 -4 -8 -0 -5
NEL20 (MJ/kg TS) 6,25 6,49 6,45 6,48 6,51
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,15 1,15 1,15 1,15
Kg pr. FEN 2,79 3,10 2,97 2,98 2,84
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,06 1,07 1,06 1,05
Kg pr. FE 2,62 2,84 2,76 2,74 2,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 92 94 92 98 95

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 545 121 351 268 85,9 6,99
Græsblanding 35 7 398 133 365 173 82,3 6,62
Græsblanding 42 2 411 143 330 159 82,5 6,68
Græsblanding 45 6 380 116 390 159 81,3 6,58
Græsblanding 47 1 355 135 335 108 79,5 6,32

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 388 1424
Slætdato 26/05 25/05
Tørstofindhold (g/kg) 407 396
Aske (g/kg TS) 74 77
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,5 80,3
Råprotein (g/kg TS) 128 138
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 643 689
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 71
NDF (g/kg TS) 381 401
FK NDF (%) 75,4 76,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 119 112
Sukker (g/kg TS) 153 120
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,4
Mælkesyre (g/kg TS) 50 54
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13
Tyggetid (Min./kg TS) 50 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,42
AAT20 (g/kg TS) 83 81
PBV20 (g/kg TS) -5 8
NEL20 (MJ/kg TS) 6,45 6,44
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,16
Kg pr. FEN 2,94 3,02
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,07 1,07
Kg pr. FE 2,72 2,80
Fordøjelig råprotein (g/FE) 94 106

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 29-10-2020 Oprettet: 17-06-2020 Revideret: 29-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Majsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
29.10.20
Majsensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
29.10.20
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
29.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
29.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
29.10.20