Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-06-2020
Revideret: 07-02-2021

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 419 396 1118    
Slætdato 26/05 25/05 23/05 19/05 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 409 354 376 320 505
Aske (g/kg TS) 74 80 85 62 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,1 78,8 78,9 75,8 83,6
Råprotein (g/kg TS) 127 134 143 104 153
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 641 637 630 579 704
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 64 63 40 82
NDF (g/kg TS) 383 396 390 329 443
FK NDF (%) 74,8 73,0 73,0 67,8 81,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 124 128 127 76 177
Sukker (g/kg TS) 151 101 94 60 220
pH 4,4 4,3 4,3 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,7 1,0 0,4 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 50 63 65 13 83
Eddikesyre (g/kg TS) 12 15 15 7 19
Tyggetid (Min./kg TS) 50 52 51 42 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,43 0,43 0,37 0,47
AAT20 (g/kg TS) 83 79 78 76 88
PBV20 (g/kg TS) -5 8 16 -28 22
NEL20 (MJ/kg TS) 6,42 6,25 6,25 6,02 6,76
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,19 1,19 1,10 1,23
Kg pr. FEN 2,95 3,57 3,36 2,31 3,68
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,09 1,11 1,11 0,99 1,16
Kg pr. FE 2,74 3,33 3,12 2,12 3,38
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 105 113 73 117

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 202 159 472    
Ca (g/kg TS) 6,6 6,6 6,9 4,9 8,5
P (g/kg TS) 2,8 2,9 3,1 2,4 3,2
Mg (g/kg TS) 1,6 1,7 1,8 1,3 1,9
K (g/kg TS) ch 22,7 24,2 25,6 19,0 26,8
Na (g/kg TS) 1,5 1,4 1,5 0,6 2,7
Cl (g/kg TS) 8,7 8,2 7,5 6,0 11,7
S (g/kg TS) 1,8 1,8 1,9 1,3 2,2
CAB meq/kg TS 291 335 387 206 390
Fe (mg/kg TS) 181 203 198 89 260
Mn (mg/kg TS) 67 61 60 46 91
Zn (mg/kg TS) 26 28 29 20 33
Cu (mg/kg TS) 4,47 4,85 4,96 3,30 5,90
Se (mg/kg TS) 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 213 52 24 25
Slætdato 24/05 26/05 29/05 18/06
Tørstofindhold (g/kg) 395 418 395 526
Aske (g/kg TS) 74 74 73 69
Organisk stof fordøjelighed (%) 81,3 80,1 80,9 71,8
Råprotein (g/kg TS) 130 127 127 109
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 642 629 647 581
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 52 58 57
NDF (g/kg TS) 369 391 382 462
FK NDF (%) 76,2 75,3 76,5 64,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 113 120 108 211
Sukker (g/kg TS) 158 160 150 130
pH 4,4 4,5 4,4 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4   1,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 55 44 53 23
Eddikesyre (g/kg TS) 13 11 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 48 51 50 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,42 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 83 84 83 79
PBV20 (g/kg TS) -3 -7 -6 -14
NEL20 (MJ/kg TS) 6,54 6,44 6,51 5,69
Kg tørstof pr. FEN 1,14 1,16 1,15 1,35
Kg pr. FEN 2,97 2,86 2,98 2,72
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,05 1,08 1,06 1,39
Kg pr. FE 2,72 2,67 2,76 2,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 94 93 91

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 32 78 122 54 113
Slætdato 25/05 25/05 25/05 26/05 27/05
Tørstofindhold (g/kg) 454 381 398 402 419
Aske (g/kg TS) 73 74 75 75 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,1 81,1 80,1 80,9 81,0
Råprotein (g/kg TS) 120 129 126 131 129
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 611 652 641 636 653
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 63 60 60 57
NDF (g/kg TS) 389 378 389 372 374
FK NDF (%) 71,5 76,3 74,8 75,6 76,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 153 110 121 117 116
Sukker (g/kg TS) 158 142 147 143 165
pH 4,7 4,3 4,4 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,3 1,0 0,8 1,9 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 47 56 50 56 46
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13 12 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 53 49 51 49 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,41 0,42 0,41 0,41
AAT20 (g/kg TS) 81 83 83 82 84
PBV20 (g/kg TS) -9 -4 -6 -1 -5
NEL20 (MJ/kg TS) 6,24 6,50 6,41 6,48 6,50
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,15 1,16 1,15 1,15
Kg pr. FEN 2,79 3,10 2,98 2,97 2,84
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,05 1,08 1,06 1,06
Kg pr. FE 2,63 2,85 2,76 2,72 2,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 90 94 94 97 95

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 545 121 351 268 85,9 6,99
Græsblanding 35 7 398 133 365 173 82,3 6,62
Græsblanding 42 2 411 143 330 159 82,5 6,68
Græsblanding 45 6 380 116 390 159 81,3 6,58
Græsblanding 47 2 343 162 363 61 69,4 5,38

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 419 1639
Slætdato 26/05 26/05
Tørstofindhold (g/kg) 409 394
Aske (g/kg TS) 74 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,1 80,0
Råprotein (g/kg TS) 127 139
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 641 687
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 72
NDF (g/kg TS) 383 402
FK NDF (%) 74,8 75,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 124 115
Sukker (g/kg TS) 151 115
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,4
Mælkesyre (g/kg TS) 50 56
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13
Tyggetid (Min./kg TS) 50 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,43
AAT20 (g/kg TS) 83 81
PBV20 (g/kg TS) -5 9
NEL20 (MJ/kg TS) 6,42 6,41
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,16
Kg pr. FEN 2,95 3,05
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,09 1,08
Kg pr. FE 2,74 2,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 107

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 17-06-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
07.02.21