Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-06-2020
Revideret: 06-08-2020

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 245 396 1118    
Slætdato 25/05 25/05 23/05 19/05 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 403 354 376 330 489
Aske (g/kg TS) 73 80 85 63 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 81,1 78,8 78,9 78,1 83,6
Råprotein (g/kg TS) 128 134 143 108 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 640 637 630 586 701
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 64 63 38 70
NDF (g/kg TS) 374 396 390 325 427
FK NDF (%) 76,1 73,0 73,0 70,3 80,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 106 128 127 74 144
Sukker (g/kg TS) 166 101 94 100 224
pH 4,4 4,3 4,3 4,1 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 0,7 1,0 0,4 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 47 63 65 21 70
Eddikesyre (g/kg TS) 11 15 15 7 17
Tyggetid (Min./kg TS) 49 52 51 41 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,43 0,43 0,37 0,44
AAT20 (g/kg TS) 84 79 78 79 88
PBV20 (g/kg TS) -7 8 16 -27 16
NEL20 (MJ/kg TS) 6,52 6,25 6,25 6,19 6,76
Kg tørstof pr. FEN 1,14 1,19 1,19 1,10 1,20
Kg pr. FEN 2,91 3,57 3,36 2,32 3,59
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,05 1,11 1,11 0,99 1,12
Kg pr. FE 2,68 3,33 3,12 2,13 3,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 93 105 113 75 114

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 135 159 472    
Ca (g/kg TS) 6,4 6,6 6,9 5,0 8,2
P (g/kg TS) 2,8 2,9 3,1 2,4 3,2
Mg (g/kg TS) 1,6 1,7 1,8 1,3 1,9
K (g/kg TS) ch 22,5 24,2 25,6 19,0 26,0
Na (g/kg TS) 1,6 1,4 1,5 0,6 2,8
Cl (g/kg TS) 8,5 8,2 7,5 6,1 11,0
S (g/kg TS) 1,7 1,8 1,9 1,3 2,1
CAB meq/kg TS 298 335 387 221 389
Fe (mg/kg TS) 175 203 198 86 240
Mn (mg/kg TS) 68 61 60 46 92
Zn (mg/kg TS) 25 28 29 20 32
Cu (mg/kg TS) 4,27 4,85 4,96 3,30 5,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 141 34 16 8
Slætdato 24/05 26/05 31/05 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 396 426 393 478
Aske (g/kg TS) 73 74 72 68
Organisk stof fordøjelighed (%) 81,6 80,4 81,9 77,5
Råprotein (g/kg TS) 130 127 127 121
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 639 620 643 632
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 45 56 46
NDF (g/kg TS) 366 388 370 411
FK NDF (%) 76,7 75,5 77,6 70,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 102 111 97 140
Sukker (g/kg TS) 171 169 164 147
pH 4,4 4,5 4,3 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4   1,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 50 40 51 36
Eddikesyre (g/kg TS) 12 10 12 12
Tyggetid (Min./kg TS) 47 50 48 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,41 0,40 0,44
AAT20 (g/kg TS) 84 85 85 82
PBV20 (g/kg TS) -5 -9 -8 -9
NEL20 (MJ/kg TS) 6,58 6,47 6,60 6,21
Kg tørstof pr. FEN 1,13 1,15 1,13 1,20
Kg pr. FEN 2,93 2,78 2,91 2,60
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,04 1,07 1,03 1,13
Kg pr. FE 2,69 2,58 2,67 2,43
Fordøjelig råprotein (g/FE) 94 94 91 91

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 47 76 29 66
Slætdato 25/05 25/05 25/05 27/05
Tørstofindhold (g/kg) 389 391 396 421
Aske (g/kg TS) 74 73 74 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 81,0 80,8 81,6 81,6
Råprotein (g/kg TS) 129 125 133 131
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 637 637 623 653
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 55 52 53
NDF (g/kg TS) 374 387 364 366
FK NDF (%) 75,9 76,1 76,5 76,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 108 107 102 102
Sukker (g/kg TS) 159 160 152 179
pH 4,3 4,4 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 0,8   0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 51 47 56 41
Eddikesyre (g/kg TS) 13 10 12 11
Tyggetid (Min./kg TS) 48 50 47 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,41 0,40 0,40
AAT20 (g/kg TS) 84 84 84 85
PBV20 (g/kg TS) -5 -10 -1 -6
NEL20 (MJ/kg TS) 6,52 6,49 6,57 6,55
Kg tørstof pr. FEN 1,14 1,15 1,13 1,14
Kg pr. FEN 3,03 2,98 2,95 2,78
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,05 1,06 1,03 1,04
Kg pr. FE 2,78 2,76 2,70 2,55
Fordøjelig råprotein (g/FE) 94 91 97 95

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 6 380 131 369 160 81,7 6,57
Græsblanding 42 2 411 143 330 159 82,5 6,68
Græsblanding 45 6 380 116 390 159 81,3 6,58

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 245 912
Slætdato 25/05 25/05
Tørstofindhold (g/kg) 403 397
Aske (g/kg TS) 73 76
Organisk stof fordøjelighed (%) 81,1 80,6
Råprotein (g/kg TS) 128 139
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 640 689
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 68
NDF (g/kg TS) 374 397
FK NDF (%) 76,1 76,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 106 105
Sukker (g/kg TS) 166 130
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 47 51
Eddikesyre (g/kg TS) 11 12
Tyggetid (Min./kg TS) 49 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,42
AAT20 (g/kg TS) 84 82
PBV20 (g/kg TS) -7 6
NEL20 (MJ/kg TS) 6,52 6,47
Kg tørstof pr. FEN 1,14 1,15
Kg pr. FEN 2,91 2,98
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,05 1,06
Kg pr. FE 2,68 2,76
Fordøjelig råprotein (g/FE) 93 105

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 06-08-2020 Oprettet: 17-06-2020 Revideret: 06-08-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
06.08.20
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
06.08.20
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
06.08.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
06.08.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
06.08.20