Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-06-2020
Revideret: 07-02-2021

Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 419 304 258 240 113
Slætdato 26/05 24/06 28/07 05/09 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 409 397 382 332 282
Aske (g/kg TS) 74 86 95 110 127
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,1 74,5 74,4 74,4 76,9
Råprotein (g/kg TS) 127 146 159 188 202
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 641 562 531 533 554
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 54 57 68 67
NDF (g/kg TS) 383 422 385 371 356
FK NDF (%) 74,8 65,8 62,8 62,2 67,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 124 185 209 223 188
Sukker (g/kg TS) 151 66 60 28 22
pH 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,0 0,7 1,4 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 50 59 65 80 88
Eddikesyre (g/kg TS) 12 15 15 18 20
Tyggetid (Min./kg TS) 50 58 54 52 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,46 0,44 0,44 0,42
AAT20 (g/kg TS) 83 76 74 71 71
PBV20 (g/kg TS) -5 24 38 69 81
NEL20 (MJ/kg TS) 6,42 5,86 5,76 5,70 5,93
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,27 1,30 1,31 1,26
Kg pr. FEN 2,95 3,39 3,58 4,19 4,80
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,09 1,21 1,20 1,21 1,16
Kg pr. FE 2,74 3,20 3,32 3,86 4,44
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 127 142 174 182

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver med mineraler 202 67 44 43 23
Ca (g/kg TS) 6,6 7,7 8,9 10,5 9,1
P (g/kg TS) 2,8 3,3 3,4 3,7 3,9
Mg (g/kg TS) 1,6 2,1 2,3 2,6 2,4
K (g/kg TS) ch 22,7 26,0 26,1 26,8 27,9
Na (g/kg TS) 1,5 1,5 1,4 1,6 2,3
Cl (g/kg TS) 8,7 12,1 10,7 10,4 10,8
S (g/kg TS) 1,8 2,2 2,3 2,5 2,6
CAB meq/kg TS 291 252 282 306 348
Fe (mg/kg TS) 181 152 192 251 303
Mn (mg/kg TS) 67 78 75 71 73
Zn (mg/kg TS) 26 31 34 39 38
Cu (mg/kg TS) 4,47 6,28 6,51 8,01 8,49
Se (mg/kg TS) 0,03        

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 17-06-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Bygærtehelsæd 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, ...
07.02.21
Ærtehelsæd, ensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor foder...
07.02.21
Majsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
07.02.21
Majsensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
07.02.21
Hvede-græs, ensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hvede-græs, ensilage. Dvs. NorFor foder...
07.02.21