Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-06-2020
Revideret: 25-10-2020

Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver 385 265 203 104
Slætdato 26/05 23/06 24/07 30/08
Tørstofindhold (g/kg) 407 392 381 339
Aske (g/kg TS) 74 86 94 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,5 74,7 74,6 74,7
Råprotein (g/kg TS) 128 147 159 189
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 643 564 529 520
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 53 55 60
NDF (g/kg TS) 381 421 385 368
FK NDF (%) 75,4 66,1 63,1 62,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 118 181 204 223
Sukker (g/kg TS) 153 66 61 29
pH 4,4 4,3 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,0 0,7 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 50 59 64 79
Eddikesyre (g/kg TS) 12 15 15 18
Tyggetid (Min./kg TS) 50 58 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,46 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 83 76 75 72
PBV20 (g/kg TS) -5 24 37 68
NEL20 (MJ/kg TS) 6,45 5,88 5,78 5,73
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,27 1,29 1,30
Kg pr. FEN 2,94 3,40 3,55 4,04
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,07 1,20 1,20 1,19
Kg pr. FE 2,72 3,21 3,30 3,69
Fordøjelig råprotein (g/FE) 94 127 141 173

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 193 60 36 22
Ca (g/kg TS) 6,5 7,7 8,7 10,9
P (g/kg TS) 2,8 3,3 3,3 3,6
Mg (g/kg TS) 1,6 2,1 2,3 2,7
K (g/kg TS) ch 22,9 26,0 26,1 27,4
Na (g/kg TS) 1,5 1,5 1,4 1,5
Cl (g/kg TS) 8,8 12,0 10,9 10,2
S (g/kg TS) 1,8 2,2 2,4 2,4
CAB meq/kg TS 293 255 275 326
Fe (mg/kg TS) 181 153 194 234
Mn (mg/kg TS) 67 77 76 65
Zn (mg/kg TS) 26 31 34 35
Cu (mg/kg TS) 4,42 6,31 6,50 7,85
Se (mg/kg TS) 0,02      

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 25-10-2020 Oprettet: 17-06-2020 Revideret: 25-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
25.10.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20