Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 03-07-2020
Revideret: 07-02-2021

Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 1135 1173 2907    
Slætdato 25/06 24/06 24/06 13/06 10/07
Tørstofindhold (g/kg) 386 376 395 282 501
Aske (g/kg TS) 88 93 93 74 101
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,6 76,1 76,3 72,3 80,4
Råprotein (g/kg TS) 158 156 163 126 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 627 634 619 556 697
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 67 65 43 93
NDF (g/kg TS) 435 436 423 392 480
FK NDF (%) 71,2 70,6 70,0 64,1 77,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 147 149 105 197
Sukker (g/kg TS) 58 52 58 12 115
pH 4,3 4,3 4,3 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 2,7 2,8 0,5 5,6
Mælkesyre (g/kg TS) 59 62 61 25 95
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 15 7 21
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 57 51 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 77 75 76 71 83
PBV20 (g/kg TS) 32 33 38 1 63
NEL20 (MJ/kg TS) 6,10 6,01 6,05 5,67 6,48
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,24 1,23 1,15 1,31
Kg pr. FEN 3,33 3,52 3,33 2,43 4,35
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,18 1,16 1,06 1,27
Kg pr. FE 3,14 3,34 3,14 2,30 4,08
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 134 140 104 164

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 197 185 440    
Ca (g/kg TS) 5,7 5,7 6,3 4,6 7,0
P (g/kg TS) 3,2 3,5 3,5 2,7 3,8
Mg (g/kg TS) 2,1 2,0 2,1 1,8 2,5
K (g/kg TS) ch 27,0 29,5 28,1 21,0 33,0
Na (g/kg TS) 2,9 2,6 2,7 1,5 4,5
Cl (g/kg TS) 14,3 12,5 12,1 9,8 19,3
S (g/kg TS) 2,9 3,0 2,9 2,3 3,5
CAB meq/kg TS 232 330 314 104 364
Fe (mg/kg TS) 170 186 208 97 270
Mn (mg/kg TS) 82 78 76 51 126
Zn (mg/kg TS) 36 37 37 27 46
Cu (mg/kg TS) 6,06 6,00 6,51 4,70 7,50
Co (mg/kg TS) 0,06 0,07 0,07 0,04 0,08
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,01 0,07
Mo (mg/kg TS) 1,19 1,39 1,44 0,60 1,80
I (mg/kg TS) 0,25 0,27 0,37 0,10 0,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 374 202 62 34
Slætdato 24/06 24/06 03/07 27/06
Tørstofindhold (g/kg) 374 385 391 555
Aske (g/kg TS) 88 85 89 83
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 76,4 76,6 73,5
Råprotein (g/kg TS) 160 156 158 148
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 630 622 637 547
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 58 71 42
NDF (g/kg TS) 431 433 437 469
FK NDF (%) 71,9 70,5 71,2 67,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 143 153 148 187
Sukker (g/kg TS) 57 65 57 111
pH 4,2 4,3 4,3 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4   2,9  
Mælkesyre (g/kg TS) 65 58 56 19
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 15 8
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 58 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,49
AAT20 (g/kg TS) 77 77 77 82
PBV20 (g/kg TS) 34 30 32 16
NEL20 (MJ/kg TS) 6,17 6,11 6,06 5,89
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,22 1,23 1,27
Kg pr. FEN 3,37 3,33 3,32 2,45
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,15 1,16 1,24
Kg pr. FE 3,18 3,14 3,13 2,38
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 131 134 129

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 32 33 208 243 133 407
Slætdato 22/06 04/07 24/06 29/06 21/06 22/06
Tørstofindhold (g/kg) 440 439 382 377 382 389
Aske (g/kg TS) 83 87 89 89 85 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,3 74,2 77,1 77,2 76,7 76,7
Råprotein (g/kg TS) 163 147 160 157 153 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 631 580 635 627 640 626
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 51 68 66 70 61
NDF (g/kg TS) 437 450 436 433 430 433
FK NDF (%) 66,3 67,1 72,3 72,2 70,7 71,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 190 181 141 138 150 148
Sukker (g/kg TS) 75 70 54 57 56 62
pH 4,7 4,6 4,3 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 2,1 3,1 2,4 2,7 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 43 50 61 60 64 58
Eddikesyre (g/kg TS) 14 12 15 14 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 60 62 58 57 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 77 77 77 76 77
PBV20 (g/kg TS) 37 23 34 31 29 32
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,88 6,14 6,13 6,07 6,12
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,27 1,21 1,22 1,23 1,22
Kg pr. FEN 3,03 3,16 3,35 3,38 3,37 3,30
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,22 1,15 1,15 1,15 1,15
Kg pr. FE 2,88 3,03 3,16 3,18 3,15 3,10
Fordøjelig råprotein (g/FE) 144 129 135 132 129 134

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 21 1 388 131 441 86 74,6 5,97
Græsblanding 22 1 390 161 438 47 76,2 6,19
Græsblanding 24 1 456 140 452 118 73,2 5,80
Græsblanding 35 18 375 163 427 62 77,5 6,21
Græsblanding 42 4 399 128 442 98 75,9 6,08
Græsblanding 45 6 361 151 417 68 78,5 6,26
Græsblanding 46 2 387 193 355 98 83,2 6,77
Græsblanding 49 3 322 153 437 48 76,6 6,09
Keen 1 265 204 347 25 84,8 6,81
Morsø 2 1 440 201 400 65 79,1 6,32
Strandsvingel baseret græsblanding 2 305 162 447 39 77,1 6,25

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1135 304
Slætdato 25/06 24/06
Tørstofindhold (g/kg) 386 397
Aske (g/kg TS) 88 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,6 74,5
Råprotein (g/kg TS) 158 146
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 627 562
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 54
NDF (g/kg TS) 435 422
FK NDF (%) 71,2 65,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 185
Sukker (g/kg TS) 58 66
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 59 59
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 76
PBV20 (g/kg TS) 32 24
NEL20 (MJ/kg TS) 6,10 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,27
Kg pr. FEN 3,33 3,39
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,21
Kg pr. FE 3,14 3,20
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 127

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 03-07-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
07.02.21