Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 03-07-2020
Revideret: 09-08-2020

Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 315 1173 2907    
Slætdato 22/06 24/06 24/06 11/06 01/07
Tørstofindhold (g/kg) 371 376 395 270 479
Aske (g/kg TS) 87 93 93 76 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 76,1 76,3 74,0 81,2
Råprotein (g/kg TS) 164 156 163 133 196
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 634 619 561 681
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 67 65 36 72
NDF (g/kg TS) 433 436 423 392 481
FK NDF (%) 72,9 70,6 70,0 67,9 78,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 147 149 93 171
Sukker (g/kg TS) 58 52 58 10 113
pH 4,3 4,3 4,3 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 2,7 2,8 1,4 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 60 62 61 24 91
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 15 7 21
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 57 51 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,46 0,42 0,49
AAT20 (g/kg TS) 78 75 76 73 84
PBV20 (g/kg TS) 35 33 38 4 65
NEL20 (MJ/kg TS) 6,22 6,01 6,05 5,88 6,58
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,24 1,23 1,13 1,26
Kg pr. FEN 3,39 3,52 3,33 2,50 4,44
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,18 1,16 1,04 1,22
Kg pr. FE 3,18 3,34 3,14 2,34 4,15
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 134 140 108 166

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 61 185 440    
Ca (g/kg TS) 5,9 5,7 6,3 4,7 7,2
P (g/kg TS) 3,2 3,5 3,5 2,8 3,9
Mg (g/kg TS) 2,1 2,0 2,1 1,8 2,5
K (g/kg TS) ch 28,0 29,5 28,1 22,0 35,0
Na (g/kg TS) 2,8 2,6 2,7 1,3 5,1
Cl (g/kg TS) 14,0 12,5 12,1 9,8 18,6
S (g/kg TS) 3,1 3,0 2,9 2,5 3,7
CAB meq/kg TS 254 330 314 148 381
Fe (mg/kg TS) 176 186 208 97 270
Mn (mg/kg TS) 87 78 76 53 130
Zn (mg/kg TS) 39 37 37 29 48
Cu (mg/kg TS) 6,42 6,00 6,51 5,30 7,90
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,01 0,06

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 118 53 11 8
Slætdato 22/06 20/06 10/07 18/06
Tørstofindhold (g/kg) 367 373 391 503
Aske (g/kg TS) 88 85 85 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,1 77,8 76,0 76,3
Råprotein (g/kg TS) 164 162 153 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 619 622 625 599
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 51 59 49
NDF (g/kg TS) 429 428 450 452
FK NDF (%) 73,8 72,9 70,7 72,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 126 132 148 140
Sukker (g/kg TS) 59 66 70 99
pH 4,2 4,3 4,4 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8   3,4  
Mælkesyre (g/kg TS) 62 58 49 27
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 13 7
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57 60 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 79 79 78 82
PBV20 (g/kg TS) 35 33 27 25
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28 6,24 6,05 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,19 1,23 1,23
Kg pr. FEN 3,39 3,34 3,52 2,67
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,12 1,16 1,18
Kg pr. FE 3,18 3,12 3,33 2,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 134 130 134

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 61 60 27 113
Slætdato 23/06 24/06 01/07 19/06
Tørstofindhold (g/kg) 390 361 366 364
Aske (g/kg TS) 89 89 85 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,7 78,1 77,6 77,7
Råprotein (g/kg TS) 164 169 158 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 625 610 644 624
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 53 62 54
NDF (g/kg TS) 437 430 440 428
FK NDF (%) 73,4 73,8 73,2 72,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 129 126 131 132
Sukker (g/kg TS) 62 56 49 60
pH 4,3 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,1 1,5 2,2 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 56 63 64 60
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 58 57 58 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 79 78 77 78
PBV20 (g/kg TS) 34 39 32 35
NEL20 (MJ/kg TS) 6,23 6,28 6,19 6,23
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,18 1,20 1,20
Kg pr. FEN 3,24 3,48 3,37 3,43
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,11 1,13 1,12
Kg pr. FE 3,05 3,26 3,16 3,20
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 141 131 135

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 8 352 168 415 51 79,7 6,40
Græsblanding 42 1 371 139 418 95 77,8 6,25
Græsblanding 45 1 336 157 414 48 79,1 6,35
Græsblanding 46 2 387 193 355 98 83,2 6,77
Græsblanding 49 2 335 143 430 64 76,3 6,09
Strandsvingel baseret græsblanding 2 305 162 447 39 77,1 6,25

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 315 99
Slætdato 22/06 21/06
Tørstofindhold (g/kg) 371 383
Aske (g/kg TS) 87 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 75,7
Råprotein (g/kg TS) 164 148
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 559
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 45
NDF (g/kg TS) 433 425
FK NDF (%) 72,9 68,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 159
Sukker (g/kg TS) 58 68
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 60 58
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 78 77
PBV20 (g/kg TS) 35 22
NEL20 (MJ/kg TS) 6,22 6,00
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,24
Kg pr. FEN 3,39 3,38
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,17
Kg pr. FE 3,18 3,19
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 124

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 09-08-2020 Oprettet: 03-07-2020 Revideret: 09-08-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.08.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
09.08.20
Helsæd 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at o...
09.08.20
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020. Vær opmærksom på, a...
09.08.20
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
09.08.20