Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 15-07-2020
Revideret: 24-11-2020

Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 280 304 800    
Slætdato 23/06 26/06 28/06 14/06 04/07
Tørstofindhold (g/kg) 394 395 407 280 509
Aske (g/kg TS) 87 90 91 75 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,6 74,5 74,6 70,0 79,1
Råprotein (g/kg TS) 147 143 153 122 174
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 563 579 563 483 641
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 52 53 36 73
NDF (g/kg TS) 421 424 405 374 477
FK NDF (%) 65,9 66,2 64,8 56,3 73,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 184 175 181 124 247
Sukker (g/kg TS) 66 68 68 14 116
pH 4,3 4,3 4,4 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 0,9 1,1 0,3 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 59 55 58 21 94
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 14 8 21
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 55 50 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,45 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 76 76 75 70 82
PBV20 (g/kg TS) 24 21 30 -2 50
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 5,82 5,83 5,44 6,30
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,28 1,28 1,18 1,37
Kg pr. FEN 3,39 3,47 3,36 2,46 4,54
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,22 1,20 1,10 1,33
Kg pr. FE 3,21 3,29 3,14 2,37 4,30
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 125 134 102 151

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 62 55 176    
Ca (g/kg TS) 7,8 7,1 8,1 5,7 9,7
P (g/kg TS) 3,3 3,4 3,4 2,8 3,8
Mg (g/kg TS) 2,1 2,0 2,1 1,7 2,4
K (g/kg TS) ch 25,9 26,8 26,1 21,8 31,0
Na (g/kg TS) 1,5 1,4 1,6 0,8 2,3
Cl (g/kg TS) 11,9 10,6 9,6 8,3 15,2
S (g/kg TS) 2,2 2,2 2,3 1,6 2,8
CAB meq/kg TS 256 310 322 160 379
Fe (mg/kg TS) 151 183 192 91 240
Mn (mg/kg TS) 77 70 69 50 102
Zn (mg/kg TS) 31 31 32 25 37
Cu (mg/kg TS) 6,29 6,07 6,33 4,80 7,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 118 60 20 15
Slætdato 22/06 22/06 24/06 24/06
Tørstofindhold (g/kg) 371 393 382 538
Aske (g/kg TS) 86 87 90 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 74,0 74,7 70,4
Råprotein (g/kg TS) 149 147 144 141
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 570 546 570 526
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 50 52 46
NDF (g/kg TS) 417 423 430 449
FK NDF (%) 66,3 65,0 67,1 60,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 180 192 174 233
Sukker (g/kg TS) 59 64 58 86
pH 4,2 4,3 4,3 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4   0,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 66 58 61 22
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 15 12
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 59 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,47 0,49
AAT20 (g/kg TS) 75 76 75 77
PBV20 (g/kg TS) 27 25 23 18
NEL20 (MJ/kg TS) 5,92 5,82 5,87 5,50
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,28 1,27 1,36
Kg pr. FEN 3,53 3,44 3,50 2,72
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,22 1,21 1,35
Kg pr. FE 3,33 3,26 3,33 2,69
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129 129 125 132

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 23 58 75 34 82
Slætdato 20/06 21/06 25/06 22/06 23/06
Tørstofindhold (g/kg) 428 379 381 411 397
Aske (g/kg TS) 84 88 88 90 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,1 75,3 75,3 74,4 74,6
Råprotein (g/kg TS) 141 144 151 152 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 548 565 566 553 570
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56 54 54 52 52
NDF (g/kg TS) 437 432 413 410 423
FK NDF (%) 59,9 68,3 66,8 64,5 65,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 235 164 173 194 188
Sukker (g/kg TS) 63 61 62 66 70
pH 4,6 4,2 4,2 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 1,0 1,0 1,4 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 50 60 63 57 59
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 14 15 16
Tyggetid (Min./kg TS) 62 58 56 57 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,46 0,45 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 77 76 76 76
PBV20 (g/kg TS) 22 21 28 29 23
NEL20 (MJ/kg TS) 5,55 5,94 5,92 5,82 5,89
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,25 1,26 1,28 1,27
Kg pr. FEN 3,29 3,44 3,44 3,33 3,37
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,19 1,19 1,21 1,20
Kg pr. FE 3,17 3,27 3,24 3,13 3,20
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129 124 130 134 125

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 308 111 495 67 75,6 6,17
Græsblanding 35 6 399 140 441 66 73,9 5,85
Græsblanding 45 5 348 147 419 68 75,2 5,96

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 280 1049
Slætdato 23/06 25/06
Tørstofindhold (g/kg) 394 386
Aske (g/kg TS) 87 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,6 76,7
Råprotein (g/kg TS) 147 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 563 628
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 64
NDF (g/kg TS) 421 436
FK NDF (%) 65,9 71,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 184 146
Sukker (g/kg TS) 66 58
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 59 59
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 77
PBV20 (g/kg TS) 24 32
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 6,10
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,22
Kg pr. FEN 3,39 3,32
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,15
Kg pr. FE 3,21 3,13
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 133

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 24-11-2020 Oprettet: 15-07-2020 Revideret: 24-11-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
24.11.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
24.11.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
24.11.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
24.11.20
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
24.11.20