Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 15-07-2020
Revideret: 24-09-2020

Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 228 304 800    
Slætdato 22/06 26/06 28/06 10/06 02/07
Tørstofindhold (g/kg) 394 395 407 280 507
Aske (g/kg TS) 86 90 91 74 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 74,5 74,6 70,7 79,4
Råprotein (g/kg TS) 147 143 153 123 175
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 562 579 563 485 640
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 52 53 35 71
NDF (g/kg TS) 420 424 405 375 474
FK NDF (%) 66,5 66,2 64,8 57,4 73,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176 175 181 121 235
Sukker (g/kg TS) 68 68 68 15 116
pH 4,3 4,3 4,4 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 0,9 1,1 0,3 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 59 55 58 23 94
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 14 8 21
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 55 50 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,45 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 76 76 75 70 82
PBV20 (g/kg TS) 24 21 30 -4 49
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 5,82 5,83 5,46 6,32
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,28 1,28 1,17 1,36
Kg pr. FEN 3,36 3,47 3,36 2,48 4,54
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,22 1,20 1,09 1,33
Kg pr. FE 3,18 3,29 3,14 2,37 4,21
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 125 134 101 151

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 54 55 176    
Ca (g/kg TS) 7,6 7,1 8,1 5,6 9,4
P (g/kg TS) 3,3 3,4 3,4 2,9 3,8
Mg (g/kg TS) 2,1 2,0 2,1 1,7 2,4
K (g/kg TS) ch 26,2 26,8 26,1 22,0 31,0
Na (g/kg TS) 1,5 1,4 1,6 0,8 2,3
Cl (g/kg TS) 12,0 10,6 9,6 8,3 15,4
S (g/kg TS) 2,2 2,2 2,3 1,6 2,8
CAB meq/kg TS 262 310 322 163 379
Fe (mg/kg TS) 153 183 192 91 250
Mn (mg/kg TS) 77 70 69 50 102
Zn (mg/kg TS) 31 31 32 25 39
Cu (mg/kg TS) 6,35 6,07 6,33 5,00 7,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 104 48 19 9
Slætdato 22/06 19/06 24/06 24/06
Tørstofindhold (g/kg) 371 394 380 532
Aske (g/kg TS) 86 86 90 80
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 74,3 74,4 70,2
Råprotein (g/kg TS) 150 146 144 135
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 570 547 567 528
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 48 51 42
NDF (g/kg TS) 416 421 432 444
FK NDF (%) 66,6 65,2 66,6 58,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 175 186 178 235
Sukker (g/kg TS) 60 66 56 101
pH 4,2 4,3 4,3 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4   0,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 66 59 62 20
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 15 12
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 59 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,47 0,49
AAT20 (g/kg TS) 75 76 75 77
PBV20 (g/kg TS) 28 24 23 12
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,85 5,85 5,50
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,28 1,27 1,37
Kg pr. FEN 3,52 3,39 3,54 2,82
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,21 1,21 1,35
Kg pr. FE 3,31 3,21 3,37 2,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129 127 125 124

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 49 58 30 66
Slætdato 19/06 25/06 20/06 23/06
Tørstofindhold (g/kg) 379 385 419 392
Aske (g/kg TS) 86 90 90 83
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 75,8 74,2 74,8
Råprotein (g/kg TS) 143 155 153 143
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 560 563 546 576
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 51 50 50
NDF (g/kg TS) 431 411 410 423
FK NDF (%) 68,3 67,9 64,4 66,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 162 164 191 179
Sukker (g/kg TS) 64 62 70 73
pH 4,2 4,2 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 1,0 1,4 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 60 63 54 58
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56 57 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 76 76 76
PBV20 (g/kg TS) 19 30 29 21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,96 5,98 5,81 5,91
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,25 1,28 1,26
Kg pr. FEN 3,42 3,34 3,28 3,38
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,17 1,21 1,20
Kg pr. FE 3,25 3,14 3,09 3,20
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122 133 135 122

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 308 111 495 67 75,6 6,17
Græsblanding 35 6 399 140 441 66 73,9 5,85
Græsblanding 45 5 348 147 419 68 75,2 5,96

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 228 790
Slætdato 22/06 24/06
Tørstofindhold (g/kg) 394 384
Aske (g/kg TS) 86 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 76,9
Råprotein (g/kg TS) 147 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 562 625
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 61
NDF (g/kg TS) 420 436
FK NDF (%) 66,5 71,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176 142
Sukker (g/kg TS) 68 58
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 2,6
Mælkesyre (g/kg TS) 59 59
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 77
PBV20 (g/kg TS) 24 32
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,22
Kg pr. FEN 3,36 3,32
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,15
Kg pr. FE 3,18 3,13
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 134

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 24-09-2020 Oprettet: 15-07-2020 Revideret: 24-09-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
24.09.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
24.09.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
24.09.20
Bygærtehelsæd 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, ...
24.09.20
Byghelsæd 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, fode...
24.09.20