Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 15-07-2020
Revideret: 07-02-2021

Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 304 304 800    
Slætdato 24/06 26/06 28/06 14/06 07/07
Tørstofindhold (g/kg) 397 395 407 280 522
Aske (g/kg TS) 86 90 91 73 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 74,5 74,6 69,6 79,2
Råprotein (g/kg TS) 146 143 153 119 174
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 562 579 563 477 641
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 52 53 37 76
NDF (g/kg TS) 422 424 405 373 481
FK NDF (%) 65,8 66,2 64,8 55,7 73,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 185 175 181 124 266
Sukker (g/kg TS) 66 68 68 14 116
pH 4,3 4,3 4,4 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 0,9 1,1 0,3 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 59 55 58 20 97
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 14 8 21
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 55 50 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,45 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 76 76 75 69 82
PBV20 (g/kg TS) 24 21 30 -4 50
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,82 5,83 5,40 6,30
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,28 1,28 1,18 1,38
Kg pr. FEN 3,39 3,47 3,36 2,45 4,55
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,22 1,20 1,09 1,34
Kg pr. FE 3,20 3,29 3,14 2,35 4,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 125 134 101 151

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 67 55 176    
Ca (g/kg TS) 7,7 7,1 8,1 5,6 9,7
P (g/kg TS) 3,3 3,4 3,4 2,8 3,8
Mg (g/kg TS) 2,1 2,0 2,1 1,7 2,4
K (g/kg TS) ch 26,0 26,8 26,1 21,0 31,8
Na (g/kg TS) 1,5 1,4 1,6 0,8 2,3
Cl (g/kg TS) 12,1 10,6 9,6 8,3 15,8
S (g/kg TS) 2,2 2,2 2,3 1,6 2,8
CAB meq/kg TS 252 310 322 156 379
Fe (mg/kg TS) 152 183 192 91 240
Mn (mg/kg TS) 78 70 69 50 110
Zn (mg/kg TS) 31 31 32 25 39
Cu (mg/kg TS) 6,28 6,07 6,33 4,80 7,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 119 67 20 19
Slætdato 22/06 22/06 24/06 04/07
Tørstofindhold (g/kg) 370 387 382 540
Aske (g/kg TS) 86 86 90 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 74,1 74,7 69,9
Råprotein (g/kg TS) 149 145 144 137
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 570 555 570 515
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 54 52 49
NDF (g/kg TS) 417 425 430 451
FK NDF (%) 66,3 65,4 67,1 58,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 180 190 174 245
Sukker (g/kg TS) 59 62 58 93
pH 4,2 4,3 4,3 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4   0,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 67 60 61 19
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 15 13
Tyggetid (Min./kg TS) 57 59 59 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,47 0,50
AAT20 (g/kg TS) 75 75 75 77
PBV20 (g/kg TS) 27 24 23 14
NEL20 (MJ/kg TS) 5,92 5,83 5,87 5,45
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,28 1,27 1,37
Kg pr. FEN 3,53 3,50 3,50 2,71
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,22 1,21 1,36
Kg pr. FE 3,33 3,32 3,33 2,67
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129 127 125 129

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 25 61 85 35 88
Slætdato 27/06 21/06 25/06 22/06 23/06
Tørstofindhold (g/kg) 435 376 386 406 404
Aske (g/kg TS) 82 87 88 90 82
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,7 75,3 75,4 74,4 74,4
Råprotein (g/kg TS) 139 144 152 151 144
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 545 565 568 552 567
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56 55 56 52 53
NDF (g/kg TS) 440 431 413 411 425
FK NDF (%) 59,2 68,3 66,9 64,6 65,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 241 163 173 193 191
Sukker (g/kg TS) 68 60 63 64 71
pH 4,6 4,2 4,2 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 1,0 0,9 1,4 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 47 61 62 59 58
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 14 15 16
Tyggetid (Min./kg TS) 63 58 56 57 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,46 0,45 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 74 76 76 75 76
PBV20 (g/kg TS) 21 21 28 29 21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,52 5,94 5,92 5,81 5,88
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,25 1,26 1,28 1,27
Kg pr. FEN 3,25 3,48 3,41 3,39 3,36
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,19 1,19 1,21 1,21
Kg pr. FE 3,14 3,30 3,21 3,18 3,18
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 124 130 133 124

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 308 111 495 67 75,6 6,17
Græsblanding 35 6 399 140 441 66 73,9 5,85
Græsblanding 45 5 348 147 419 68 75,2 5,96

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 304 1135
Slætdato 24/06 25/06
Tørstofindhold (g/kg) 397 386
Aske (g/kg TS) 86 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 76,6
Råprotein (g/kg TS) 146 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 562 627
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 65
NDF (g/kg TS) 422 435
FK NDF (%) 65,8 71,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 185 148
Sukker (g/kg TS) 66 58
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 2,6
Mælkesyre (g/kg TS) 59 59
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 77
PBV20 (g/kg TS) 24 32
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 6,10
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,22
Kg pr. FEN 3,39 3,33
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,15
Kg pr. FE 3,20 3,14
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 134

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 15-07-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21