Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 15-07-2020
Revideret: 25-10-2020

Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 265 304 800    
Slætdato 23/06 26/06 28/06 14/06 02/07
Tørstofindhold (g/kg) 392 395 407 280 496
Aske (g/kg TS) 86 90 91 75 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,7 74,5 74,6 70,0 79,1
Råprotein (g/kg TS) 147 143 153 121 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 564 579 563 486 640
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 52 53 36 71
NDF (g/kg TS) 421 424 405 374 476
FK NDF (%) 66,1 66,2 64,8 56,5 73,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 181 175 181 124 246
Sukker (g/kg TS) 66 68 68 15 116
pH 4,3 4,3 4,4 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 0,9 1,1 0,3 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 59 55 58 24 95
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 14 8 21
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 55 50 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,45 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 76 76 75 70 82
PBV20 (g/kg TS) 24 21 30 -2 49
NEL20 (MJ/kg TS) 5,88 5,82 5,83 5,44 6,31
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,28 1,28 1,18 1,37
Kg pr. FEN 3,40 3,47 3,36 2,48 4,55
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,22 1,20 1,09 1,33
Kg pr. FE 3,21 3,29 3,14 2,37 4,28
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 125 134 102 150

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 60 55 176    
Ca (g/kg TS) 7,7 7,1 8,1 5,7 9,7
P (g/kg TS) 3,3 3,4 3,4 2,8 3,8
Mg (g/kg TS) 2,1 2,0 2,1 1,7 2,5
K (g/kg TS) ch 26,0 26,8 26,1 21,8 31,5
Na (g/kg TS) 1,5 1,4 1,6 0,8 2,4
Cl (g/kg TS) 12,0 10,6 9,6 8,9 15,3
S (g/kg TS) 2,2 2,2 2,3 1,6 2,8
CAB meq/kg TS 255 310 322 158 378
Fe (mg/kg TS) 153 183 192 91 245
Mn (mg/kg TS) 77 70 69 50 106
Zn (mg/kg TS) 31 31 32 25 38
Cu (mg/kg TS) 6,31 6,07 6,33 4,90 7,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 115 57 19 11
Slætdato 22/06 21/06 24/06 24/06
Tørstofindhold (g/kg) 371 391 380 525
Aske (g/kg TS) 86 87 90 83
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 74,1 74,4 70,8
Råprotein (g/kg TS) 149 147 144 140
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 570 548 567 529
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 50 51 46
NDF (g/kg TS) 418 423 432 437
FK NDF (%) 66,4 65,2 66,6 59,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 178 189 178 232
Sukker (g/kg TS) 60 63 56 94
pH 4,2 4,3 4,3 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4   0,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 66 58 62 23
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 15 13
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 59 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,47 0,48
AAT20 (g/kg TS) 75 76 75 77
PBV20 (g/kg TS) 27 25 23 16
NEL20 (MJ/kg TS) 5,92 5,83 5,85 5,54
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,28 1,27 1,36
Kg pr. FEN 3,52 3,45 3,54 2,80
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,22 1,21 1,33
Kg pr. FE 3,32 3,27 3,37 2,74
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 128 125 129

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 55 73 34 77
Slætdato 21/06 25/06 22/06 23/06
Tørstofindhold (g/kg) 380 381 411 394
Aske (g/kg TS) 87 89 90 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 75,3 74,4 74,7
Råprotein (g/kg TS) 144 151 152 144
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 562 565 553 574
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 53 52 51
NDF (g/kg TS) 431 414 410 424
FK NDF (%) 68,1 66,8 64,5 66,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 165 173 194 184
Sukker (g/kg TS) 63 62 66 71
pH 4,2 4,2 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 1,0 1,4 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 60 63 57 59
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56 57 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 76 76 76
PBV20 (g/kg TS) 20 28 29 22
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,92 5,82 5,90
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,26 1,28 1,26
Kg pr. FEN 3,44 3,44 3,33 3,37
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,19 1,21 1,20
Kg pr. FE 3,27 3,24 3,13 3,20
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123 130 134 124

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 308 111 495 67 75,6 6,17
Græsblanding 35 6 399 140 441 66 73,9 5,85
Græsblanding 45 5 348 147 419 68 75,2 5,96

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 265 930
Slætdato 23/06 24/06
Tørstofindhold (g/kg) 392 386
Aske (g/kg TS) 86 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,7 76,8
Råprotein (g/kg TS) 147 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 564 627
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 63
NDF (g/kg TS) 421 435
FK NDF (%) 66,1 71,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 181 144
Sukker (g/kg TS) 66 58
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 2,6
Mælkesyre (g/kg TS) 59 59
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 77
PBV20 (g/kg TS) 24 32
NEL20 (MJ/kg TS) 5,88 6,12
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,22
Kg pr. FEN 3,40 3,32
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,15
Kg pr. FE 3,21 3,13
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 133

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 25-10-2020 Oprettet: 15-07-2020 Revideret: 25-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20