Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 28-07-2020
Revideret: 24-09-2020

Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 468 946 2465    
Slætdato 23/07 01/08 05/08 11/07 06/08
Tørstofindhold (g/kg) 391 382 372 284 518
Aske (g/kg TS) 90 97 100 77 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,9 74,5 74,7 72,9 80,7
Råprotein (g/kg TS) 149 159 167 120 180
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 606 596 595 533 672
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 71 71 41 88
NDF (g/kg TS) 414 429 414 374 454
FK NDF (%) 70,5 67,2 66,6 63,9 76,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 169 170 103 198
Sukker (g/kg TS) 75 54 48 19 136
pH 4,3 4,4 4,3 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 2,1 2,1 0,5 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 58 56 65 25 92
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 16 7 20
Tyggetid (Min./kg TS) 55 58 56 49 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,46 0,41 0,48
AAT20 (g/kg TS) 77 75 73 71 83
PBV20 (g/kg TS) 24 37 46 -5 53
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07 5,82 5,84 5,68 6,48
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,28 1,28 1,15 1,31
Kg pr. FEN 3,32 3,64 3,71 2,40 4,45
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,22 1,21 1,05 1,26
Kg pr. FE 3,11 3,45 3,50 2,24 4,14
Fordøjelig råprotein (g/FE) 125 143 150 97 155

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 81 117 297    
Ca (g/kg TS) 5,9 6,5 6,9 4,9 7,1
P (g/kg TS) 3,2 3,4 3,5 2,7 3,6
Mg (g/kg TS) 2,1 2,3 2,3 1,7 2,6
K (g/kg TS) ch 25,9 28,0 27,7 20,0 31,2
Na (g/kg TS) 2,8 2,8 2,9 1,3 4,7
Cl (g/kg TS) 14,1 13,8 12,9 9,2 18,4
S (g/kg TS) 2,8 3,1 3,1 2,3 3,4
CAB meq/kg TS 211 254 274 81 331
Fe (mg/kg TS) 168 229 271 92 270
Mn (mg/kg TS) 74 76 77 45 110
Zn (mg/kg TS) 34 35 36 23 44
Cu (mg/kg TS) 5,95 6,57 7,00 4,70 7,50
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,04 0,02 0,05

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 176 102 28 7
Slætdato 22/07 25/07 02/08 26/07
Tørstofindhold (g/kg) 390 386 371 556
Aske (g/kg TS) 90 89 94 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,3 76,3 77,2 76,0
Råprotein (g/kg TS) 151 147 157 137
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 601 599 610 592
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 56 66 41
NDF (g/kg TS) 412 417 404 434
FK NDF (%) 71,1 69,2 70,5 69,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 144 159 150 168
Sukker (g/kg TS) 79 80 58 155
pH 4,3 4,3 4,2 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7   1,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 61 57 66 9
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 16 6
Tyggetid (Min./kg TS) 55 56 54 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,44 0,46
AAT20 (g/kg TS) 78 77 76 84
PBV20 (g/kg TS) 25 22 33 2
NEL20 (MJ/kg TS) 6,14 6,05 6,05 6,03
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,23 1,23 1,23
Kg pr. FEN 3,29 3,35 3,48 2,28
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,16 1,15 1,17
Kg pr. FE 3,09 3,16 3,24 2,17
Fordøjelig råprotein (g/FE) 125 124 133 114

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 78 110 58 186
Slætdato 27/07 23/07 16/07 22/07
Tørstofindhold (g/kg) 379 377 377 402
Aske (g/kg TS) 94 90 86 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,8 77,6 77,4 76,3
Råprotein (g/kg TS) 150 149 141 150
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 615 619 613 597
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 67 70 57
NDF (g/kg TS) 407 413 414 418
FK NDF (%) 72,0 71,8 71,3 69,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 139 138 143 157
Sukker (g/kg TS) 68 72 71 81
pH 4,2 4,3 4,2 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,3 1,6 1,4 1,4
Mælkesyre (g/kg TS) 63 58 62 54
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55 55 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 77 78 77 78
PBV20 (g/kg TS) 25 23 16 24
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 6,12 6,08 6,04
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,22 1,23 1,23
Kg pr. FEN 3,36 3,38 3,42 3,27
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,14 1,15 1,16
Kg pr. FE 3,13 3,16 3,21 3,08
Fordøjelig råprotein (g/FE) 125 123 114 126

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 21 1 187 182 413 15 75,6 5,95
Græsblanding 22 1 354 173 428 40 75,9 6,10
Græsblanding 35 6 375 152 397 97 78,0 6,26
Græsblanding 42 1 317 161 452 14 75,4 5,97
Græsblanding 45 2 375 146 396 71 80,3 6,46
Græsblanding 49 1 438 137 465 92 75,2 6,00
Keen 1 336 165 392 25 76,5 5,98
Sydvestjyden 1 386 135 368 137 80,7 6,53

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 468 145
Slætdato 23/07 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 391 383
Aske (g/kg TS) 90 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,9 74,7
Råprotein (g/kg TS) 149 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 606 526
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 53
NDF (g/kg TS) 414 383
FK NDF (%) 70,5 63,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 199
Sukker (g/kg TS) 75 65
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 58 64
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 55 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 75
PBV20 (g/kg TS) 24 36
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07 5,80
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,29
Kg pr. FEN 3,32 3,50
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,20
Kg pr. FE 3,11 3,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 125 140

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 24-09-2020 Oprettet: 28-07-2020 Revideret: 24-09-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
24.09.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
24.09.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
24.09.20
Bygærtehelsæd 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, ...
24.09.20
Byghelsæd 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, fode...
24.09.20