Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 28-07-2020
Revideret: 24-11-2020

Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 859 946 2465    
Slætdato 27/07 01/08 05/08 13/07 15/08
Tørstofindhold (g/kg) 388 382 372 276 520
Aske (g/kg TS) 91 97 100 77 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,4 74,5 74,7 71,9 80,4
Råprotein (g/kg TS) 151 159 167 122 181
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 607 596 595 529 680
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 71 71 44 94
NDF (g/kg TS) 416 429 414 375 460
FK NDF (%) 69,7 67,2 66,6 62,8 76,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 155 169 170 105 206
Sukker (g/kg TS) 70 54 48 16 135
pH 4,3 4,4 4,3 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 2,1 2,1 0,5 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 59 56 65 23 95
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 16 7 21
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58 56 49 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,46 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 77 75 73 70 83
PBV20 (g/kg TS) 26 37 46 -3 59
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 5,82 5,84 5,56 6,43
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,28 1,28 1,16 1,34
Kg pr. FEN 3,39 3,64 3,71 2,39 4,56
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,22 1,21 1,06 1,28
Kg pr. FE 3,18 3,45 3,50 2,24 4,27
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 143 150 99 160

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 134 117 297    
Ca (g/kg TS) 6,1 6,5 6,9 4,9 7,4
P (g/kg TS) 3,3 3,4 3,5 2,8 3,8
Mg (g/kg TS) 2,2 2,3 2,3 1,8 2,7
K (g/kg TS) ch 28,0 28,0 27,7 20,0 32,0
Na (g/kg TS) 2,9 2,8 2,9 1,3 4,8
Cl (g/kg TS) 13,7 13,8 12,9 8,4 18,2
S (g/kg TS) 2,9 3,1 3,1 2,3 3,5
CAB meq/kg TS 275 254 274 103 367
Fe (mg/kg TS) 170 229 271 93 270
Mn (mg/kg TS) 76 76 77 46 110
Zn (mg/kg TS) 34 35 36 24 42
Cu (mg/kg TS) 6,15 6,57 7,00 4,80 7,60
Co (mg/kg TS) 0,05 0,06 0,08 0,04 0,08
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,04 0,01 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,13 1,38 1,43 0,60 1,50
I (mg/kg TS) 0,29 0,39 0,44 0,20 0,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 291 187 53 24
Slætdato 24/07 28/07 28/07 22/08
Tørstofindhold (g/kg) 386 379 368 512
Aske (g/kg TS) 91 90 94 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,6 76,2 76,8 75,3
Råprotein (g/kg TS) 152 150 157 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 602 600 620 589
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 60 71 51
NDF (g/kg TS) 415 414 408 438
FK NDF (%) 70,0 68,9 69,8 68,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 153 160 155 174
Sukker (g/kg TS) 72 74 53 114
pH 4,3 4,3 4,2 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6   1,9  
Mælkesyre (g/kg TS) 63 61 66 18
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 17 8
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56 55 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 76 75 82
PBV20 (g/kg TS) 27 25 34 24
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07 6,03 6,00 5,99
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,24 1,24 1,24
Kg pr. FEN 3,36 3,44 3,53 2,60
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,17 1,15 1,18
Kg pr. FE 3,16 3,24 3,28 2,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 126 134 136

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 23 155 196 101 343
Slætdato 16/08 28/07 31/07 22/07 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 444 378 374 383 395
Aske (g/kg TS) 93 93 90 88 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 77,0 77,0 76,7 76,0
Råprotein (g/kg TS) 150 149 149 146 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 547 613 624 605 601
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 70 72 69 64
NDF (g/kg TS) 419 412 416 411 419
FK NDF (%) 66,8 70,8 70,9 69,6 69,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 182 147 143 158 160
Sukker (g/kg TS) 79 66 70 69 72
pH 4,6 4,3 4,3 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 2,1 1,6 1,5 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 49 63 59 63 57
Eddikesyre (g/kg TS) 13 15 14 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57 55 55 55 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,45 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 76 77 76 77
PBV20 (g/kg TS) 24 26 24 23 28
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 6,04 6,06 6,01 5,99
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,24 1,23 1,24 1,24
Kg pr. FEN 3,08 3,44 3,43 3,45 3,34
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,16 1,15 1,16 1,17
Kg pr. FE 2,92 3,22 3,22 3,22 3,15
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 125 124 122 130

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 21 1 187 182 413 15 75,6 5,95
Græsblanding 22 1 354 173 428 40 75,9 6,10
Græsblanding 35 8 388 150 399 102 77,6 6,22
Græsblanding 36 1 289 219 467 13 73,7 5,84
Græsblanding 42 1 317 161 452 14 75,4 5,97
Græsblanding 45 3 378 128 424 81 77,0 6,16
Græsblanding 49 1 438 137 465 92 75,2 6,00
Keen 2 310 177 388 17 76,8 6,04
Sydvestjyden 1 386 135 368 137 80,7 6,53

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 859 232
Slætdato 27/07 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 388 379
Aske (g/kg TS) 91 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,4 74,5
Råprotein (g/kg TS) 151 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 607 529
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 56
NDF (g/kg TS) 416 384
FK NDF (%) 69,7 62,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 155 207
Sukker (g/kg TS) 70 60
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 59 65
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 74
PBV20 (g/kg TS) 26 37
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 5,77
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,29
Kg pr. FEN 3,39 3,58
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,20
Kg pr. FE 3,18 3,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 141

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 24-11-2020 Oprettet: 28-07-2020 Revideret: 24-11-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
24.11.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
24.11.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
24.11.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
24.11.20
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
24.11.20