Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 19-08-2020
Revideret: 25-10-2020

Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 203 253 682    
Slætdato 24/07 31/07 01/08 16/07 04/08
Tørstofindhold (g/kg) 381 373 367 285 487
Aske (g/kg TS) 94 98 101 81 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,6 72,4 72,5 70,2 78,9
Råprotein (g/kg TS) 159 164 170 134 185
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 529 525 529 473 585
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 59 60 38 74
NDF (g/kg TS) 385 400 385 338 435
FK NDF (%) 63,1 60,2 59,2 54,6 71,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 204 212 217 141 270
Sukker (g/kg TS) 61 47 43 16 114
pH 4,3 4,4 4,3 4,0 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,9 1,1 0,4 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 64 59 67 31 99
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 16 9 21
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56 54 46 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,45 0,40 0,49
AAT20 (g/kg TS) 75 73 71 67 81
PBV20 (g/kg TS) 37 45 52 9 62
NEL20 (MJ/kg TS) 5,78 5,55 5,55 5,29 6,20
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,35 1,35 1,20 1,40
Kg pr. FEN 3,55 3,84 3,91 2,60 4,66
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,26 1,26 1,09 1,33
Kg pr. FE 3,30 3,60 3,65 2,47 4,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 141 154 160 111 167

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 36 38 100    
Ca (g/kg TS) 8,7 9,5 9,5 7,0 11,0
P (g/kg TS) 3,3 3,4 3,4 2,9 3,9
Mg (g/kg TS) 2,3 2,5 2,4 1,9 2,6
K (g/kg TS) ch 26,1 25,3 25,0 21,0 30,0
Na (g/kg TS) 1,4 1,7 2,0 0,6 2,4
Cl (g/kg TS) 10,9 10,3 9,8 8,1 14,4
S (g/kg TS) 2,4 2,6 2,6 1,7 2,9
CAB meq/kg TS 275 270 291 184 373
Fe (mg/kg TS) 194 190 234 98 300
Mn (mg/kg TS) 76 67 67 53 117
Zn (mg/kg TS) 34 32 33 24 38
Cu (mg/kg TS) 6,50 7,02 7,69 4,50 7,90

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 100 38 15 6
Slætdato 25/07 26/07 29/07 13/07
Tørstofindhold (g/kg) 376 396 367 516
Aske (g/kg TS) 94 99 95 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,7 73,1 74,4 74,3
Råprotein (g/kg TS) 159 163 162 155
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 530 519 505 537
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 53 50 42
NDF (g/kg TS) 379 397 387 376
FK NDF (%) 62,8 61,4 63,1 61,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 208 215 203 220
Sukker (g/kg TS) 60 63 51 113
pH 4,2 4,5 4,3 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7      
Mælkesyre (g/kg TS) 71 56 73 22
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 17 12
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56 54 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 74 75 74 80
PBV20 (g/kg TS) 38 41 41 26
NEL20 (MJ/kg TS) 5,81 5,68 5,79 5,78
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,31 1,29 1,29
Kg pr. FEN 3,56 3,52 3,69 2,59
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,24 1,20 1,20
Kg pr. FE 3,30 3,32 3,42 2,40
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 150 145 134

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 42 60 69
Slætdato 25/07 23/07 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 388 369 394
Aske (g/kg TS) 91 94 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0 75,3 73,9
Råprotein (g/kg TS) 156 159 161
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 535 533 526
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 55 53
NDF (g/kg TS) 383 386 388
FK NDF (%) 65,7 64,9 61,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 187 187 213
Sukker (g/kg TS) 70 60 63
pH 4,3 4,2 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 0,6 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 64 66 60
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 53 53 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 75 75
PBV20 (g/kg TS) 31 36 39
NEL20 (MJ/kg TS) 5,92 5,86 5,74
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,27 1,30
Kg pr. FEN 3,39 3,58 3,47
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,18 1,21
Kg pr. FE 3,12 3,32 3,23
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 139 144

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 2 458 171 382 93 76,5 6,04
Græsblanding 45 4 353 173 388 53 74,2 5,81

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 203 668
Slætdato 24/07 26/07
Tørstofindhold (g/kg) 381 389
Aske (g/kg TS) 94 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,6 76,6
Råprotein (g/kg TS) 159 150
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 529 608
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 66
NDF (g/kg TS) 385 417
FK NDF (%) 63,1 70,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 204 152
Sukker (g/kg TS) 61 72
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 64 58
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 75 77
PBV20 (g/kg TS) 37 25
NEL20 (MJ/kg TS) 5,78 6,04
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,24
Kg pr. FEN 3,55 3,37
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,16
Kg pr. FE 3,30 3,17
Fordøjelig råprotein (g/FE) 141 126

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 25-10-2020 Oprettet: 19-08-2020 Revideret: 25-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20