Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 19-08-2020
Revideret: 07-02-2021

Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 258 253 682    
Slætdato 28/07 31/07 01/08 16/07 11/08
Tørstofindhold (g/kg) 382 373 367 280 489
Aske (g/kg TS) 95 98 101 80 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 72,4 72,5 69,7 78,9
Råprotein (g/kg TS) 159 164 170 133 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 531 525 529 466 597
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 59 60 40 78
NDF (g/kg TS) 385 400 385 335 435
FK NDF (%) 62,8 60,2 59,2 52,6 71,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 209 212 217 141 277
Sukker (g/kg TS) 60 47 43 12 114
pH 4,3 4,4 4,3 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,9 1,1 0,4 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 65 59 67 27 102
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 16 9 22
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56 54 46 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,45 0,40 0,49
AAT20 (g/kg TS) 74 73 71 67 81
PBV20 (g/kg TS) 38 45 52 9 66
NEL20 (MJ/kg TS) 5,76 5,55 5,55 5,23 6,19
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,35 1,35 1,20 1,42
Kg pr. FEN 3,58 3,84 3,91 2,60 4,77
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,26 1,26 1,09 1,34
Kg pr. FE 3,32 3,60 3,65 2,46 4,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 142 154 160 110 170

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 44 38 100    
Ca (g/kg TS) 8,9 9,5 9,5 6,9 12,0
P (g/kg TS) 3,4 3,4 3,4 2,9 3,9
Mg (g/kg TS) 2,3 2,5 2,4 1,9 2,8
K (g/kg TS) ch 26,1 25,3 25,0 21,0 30,0
Na (g/kg TS) 1,4 1,7 2,0 0,5 2,3
Cl (g/kg TS) 10,7 10,3 9,8 7,3 13,9
S (g/kg TS) 2,3 2,6 2,6 1,5 2,8
CAB meq/kg TS 282 270 291 184 382
Fe (mg/kg TS) 192 190 234 99 290
Mn (mg/kg TS) 75 67 67 53 98
Zn (mg/kg TS) 34 32 33 26 38
Cu (mg/kg TS) 6,51 7,02 7,69 4,70 7,90

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 121 42 16 12
Slætdato 25/07 26/07 29/07 07/08
Tørstofindhold (g/kg) 370 397 365 482
Aske (g/kg TS) 93 98 95 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 73,2 74,5 72,7
Råprotein (g/kg TS) 159 163 161 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 533 522 508 510
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 55 52 54
NDF (g/kg TS) 378 397 388 385
FK NDF (%) 63,0 61,5 63,5 59,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 208 213 200 252
Sukker (g/kg TS) 59 62 51 86
pH 4,2 4,5 4,3 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5   0,4  
Mælkesyre (g/kg TS) 73 56 72 30
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 17 15
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56 54 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 75 74 77
PBV20 (g/kg TS) 38 41 39 38
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 5,68 5,79 5,60
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,31 1,29 1,33
Kg pr. FEN 3,60 3,49 3,69 2,96
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,24 1,20 1,25
Kg pr. FE 3,33 3,29 3,43 2,76
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 149 143 151

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 56 76 26 83
Slætdato 25/07 23/07 20/08 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 381 366 370 401
Aske (g/kg TS) 91 95 101 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 75,3 72,4 73,8
Råprotein (g/kg TS) 156 161 161 161
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 545 533 514 528
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 57 62 54
NDF (g/kg TS) 383 384 380 387
FK NDF (%) 66,0 64,6 58,1 61,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 187 190 251 217
Sukker (g/kg TS) 69 57 44 63
pH 4,3 4,2 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,6 0,5 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 67 68 69 60
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 17 14
Tyggetid (Min./kg TS) 53 53 55 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 75 71 75
PBV20 (g/kg TS) 32 38 45 39
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,85 5,49 5,72
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,27 1,38 1,30
Kg pr. FEN 3,44 3,62 3,91 3,44
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,18 1,28 1,21
Kg pr. FE 3,18 3,35 3,63 3,19
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 141 150 145

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 2 458 171 382 93 76,5 6,04
Græsblanding 45 4 353 173 388 53 74,2 5,81

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 258 985
Slætdato 28/07 29/07
Tørstofindhold (g/kg) 382 386
Aske (g/kg TS) 95 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 76,3
Råprotein (g/kg TS) 159 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 531 606
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 69
NDF (g/kg TS) 385 415
FK NDF (%) 62,8 69,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 209 156
Sukker (g/kg TS) 60 68
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 65 60
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 76
PBV20 (g/kg TS) 38 28
NEL20 (MJ/kg TS) 5,76 6,00
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,24
Kg pr. FEN 3,58 3,41
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,17
Kg pr. FE 3,32 3,20
Fordøjelig råprotein (g/FE) 142 129

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 19-08-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21