Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 31-08-2020
Revideret: 07-02-2021

Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 846 832 2194    
Slætdato 09/09 12/09 13/09 11/08 12/10
Tørstofindhold (g/kg) 336 332 315 234 453
Aske (g/kg TS) 105 105 112 89 119
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 75,3 75,3 71,6 79,2
Råprotein (g/kg TS) 172 170 182 142 202
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 594 599 609 520 665
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 83 84 55 107
NDF (g/kg TS) 411 421 405 368 455
FK NDF (%) 68,5 68,4 67,7 61,2 74,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 160 161 116 217
Sukker (g/kg TS) 35 31 24 10 78
pH 4,3 4,3 4,3 4,0 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 1,9 2,2 0,4 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 70 69 79 37 102
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17 20 10 23
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57 55 50 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 73 73 71 67 79
PBV20 (g/kg TS) 51 50 64 21 81
NEL20 (MJ/kg TS) 5,89 5,85 5,86 5,47 6,26
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,27 1,27 1,19 1,36
Kg pr. FEN 4,06 4,21 4,40 2,81 5,49
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,20 1,20 1,09 1,30
Kg pr. FE 3,79 3,96 4,14 2,63 5,12
Fordøjelig råprotein (g/FE) 153 153 165 123 183

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 92 83 220    
Ca (g/kg TS) 6,4 6,0 6,7 4,7 8,5
P (g/kg TS) 3,8 3,9 4,1 3,2 4,4
Mg (g/kg TS) 2,4 2,3 2,4 2,0 2,8
K (g/kg TS) ch 32,2 29,6 30,5 23,0 36,1
Na (g/kg TS) 3,0 2,6 2,9 1,7 4,6
Cl (g/kg TS) 15,3 13,2 12,4 10,3 21,2
S (g/kg TS) 3,2 3,1 3,1 2,7 3,7
CAB meq/kg TS 323 306 359 130 407
Fe (mg/kg TS) 241 229 314 120 397
Mn (mg/kg TS) 80 71 74 49 109
Zn (mg/kg TS) 34 31 34 26 44
Cu (mg/kg TS) 7,54 7,20 7,75 5,70 9,10
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07 0,09 0,04 0,10
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,04 0,02 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,41 1,52 1,76 0,80 2,10
I (mg/kg TS) 0,38 0,41 0,54 0,20 0,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 230 224 57 24
Slætdato 14/09 04/09 12/09 24/09
Tørstofindhold (g/kg) 332 322 311 433
Aske (g/kg TS) 103 107 107 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8 75,9 75,7 74,0
Råprotein (g/kg TS) 171 179 177 168
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 591 590 592 579
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 73 78 65
NDF (g/kg TS) 411 406 404 423
FK NDF (%) 68,5 68,7 68,1 65,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 162 159 164 208
Sukker (g/kg TS) 32 30 27 89
pH 4,2 4,3 4,3 5,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9   1,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 77 77 79 22
Eddikesyre (g/kg TS) 18 18 18 10
Tyggetid (Min./kg TS) 55 55 55 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 73 73 72 79
PBV20 (g/kg TS) 51 58 57 38
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,94 5,89 5,80
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,26 1,27 1,29
Kg pr. FEN 4,00 4,18 4,40 3,20
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,18 1,18 1,21
Kg pr. FE 3,74 3,92 4,11 3,00
Fordøjelig råprotein (g/FE) 152 159 158 151

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 24 157 194 96 336
Slætdato 11/10 13/09 14/09 31/08 31/08
Tørstofindhold (g/kg) 349 341 331 323 335
Aske (g/kg TS) 104 104 102 108 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,0 75,3 76,1 76,0 75,8
Råprotein (g/kg TS) 172 167 168 174 175
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 558 603 612 588 586
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 85 84 79 74
NDF (g/kg TS) 391 421 413 402 410
FK NDF (%) 60,2 68,4 69,3 68,6 68,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 237 163 154 163 160
Sukker (g/kg TS) 40 32 34 32 34
pH 4,7 4,3 4,3 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,8 1,6 1,7 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 69 67 71 71 72
Eddikesyre (g/kg TS) 16 17 17 17 17
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57 55 54 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 71 73 73 73 73
PBV20 (g/kg TS) 55 47 48 53 53
NEL20 (MJ/kg TS) 5,55 5,83 5,92 5,86 5,92
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,28 1,26 1,27 1,26
Kg pr. FEN 4,29 3,97 4,02 4,29 4,04
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,20 1,17 1,18 1,18
Kg pr. FE 3,96 3,72 3,74 3,97 3,79
Fordøjelig råprotein (g/FE) 161 149 148 155 155

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 6 317 184 410 32 74,4 5,87
Græsblanding 42 1 287 193 400 13 76,0 5,95
Græsblanding 45 5 296 166 411 28 76,3 5,97
Græsblanding 49 1 299 167 410 15 74,6 5,76
Keen 1 407 133 418 105 74,6 5,85
Sydvestjyden 1 312 166 379 61 78,9 6,34

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 846 240
Slætdato 09/09 05/09
Tørstofindhold (g/kg) 336 332
Aske (g/kg TS) 105 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 74,4
Råprotein (g/kg TS) 172 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 594 533
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 68
NDF (g/kg TS) 411 371
FK NDF (%) 68,5 62,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 223
Sukker (g/kg TS) 35 28
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 1,4
Mælkesyre (g/kg TS) 70 80
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18
Tyggetid (Min./kg TS) 56 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,44
AAT20 (g/kg TS) 73 71
PBV20 (g/kg TS) 51 69
NEL20 (MJ/kg TS) 5,89 5,70
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,31
Kg pr. FEN 4,06 4,19
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,21
Kg pr. FE 3,79 3,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 153 174

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 31-08-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21