Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 31-08-2020
Revideret: 25-10-2020

Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 288 832 2194    
Slætdato 30/08 12/09 13/09 10/08 21/09
Tørstofindhold (g/kg) 351 332 315 244 480
Aske (g/kg TS) 101 105 112 89 115
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 75,3 75,3 71,2 79,2
Råprotein (g/kg TS) 168 170 182 138 198
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 581 599 609 509 662
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 83 84 49 99
NDF (g/kg TS) 419 421 405 378 459
FK NDF (%) 68,9 68,4 67,7 61,3 74,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 160 161 116 215
Sukker (g/kg TS) 40 31 24 10 85
pH 4,4 4,3 4,3 4,0 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 1,9 2,2 0,4 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 64 69 79 32 97
Eddikesyre (g/kg TS) 16 17 20 10 22
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57 55 50 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 75 73 71 68 81
PBV20 (g/kg TS) 45 50 64 15 74
NEL20 (MJ/kg TS) 5,91 5,85 5,86 5,49 6,28
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,27 1,27 1,18 1,35
Kg pr. FEN 3,87 4,21 4,40 2,65 5,10
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,20 1,20 1,08 1,31
Kg pr. FE 3,62 3,96 4,14 2,49 4,75
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 153 165 119 177

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 39 83 220    
Ca (g/kg TS) 6,8 6,0 6,7 5,1 9,0
P (g/kg TS) 3,6 3,9 4,1 3,2 4,1
Mg (g/kg TS) 2,4 2,3 2,4 2,0 2,8
K (g/kg TS) ch 36,1 29,6 30,5 23,0 37,0
Na (g/kg TS) 2,9 2,6 2,9 1,5 4,8
Cl (g/kg TS) 14,9 13,2 12,4 10,6 18,9
S (g/kg TS) 3,2 3,1 3,1 2,5 3,7
CAB meq/kg TS 430 306 359 125 405
Fe (mg/kg TS) 207 229 314 110 280
Mn (mg/kg TS) 81 71 74 47 115
Zn (mg/kg TS) 35 31 34 27 44
Cu (mg/kg TS) 7,65 7,20 7,75 5,20 9,10

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 84 70 19 7
Slætdato 07/09 27/08 06/09 25/08
Tørstofindhold (g/kg) 346 344 344 491
Aske (g/kg TS) 101 102 102 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0 75,4 75,7 72,2
Råprotein (g/kg TS) 168 173 171 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 578 577 574 555
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 65 70 57
NDF (g/kg TS) 418 418 408 429
FK NDF (%) 69,4 68,3 68,2 61,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 155 161 163 219
Sukker (g/kg TS) 36 36 35 87
pH 4,3 4,4 4,3 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,3   1,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 72 68 71 25
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16 16 7
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56 55 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,45 0,48
AAT20 (g/kg TS) 74 74 74 78
PBV20 (g/kg TS) 45 51 49 30
NEL20 (MJ/kg TS) 5,98 5,91 5,90 5,66
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,26 1,26 1,32
Kg pr. FEN 3,76 3,96 3,88 3,02
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,19 1,18 1,24
Kg pr. FE 3,54 3,72 3,62 2,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 147 154 151 145

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 62 53 30 122
Slætdato 07/09 06/09 24/08 24/08
Tørstofindhold (g/kg) 351 351 331 354
Aske (g/kg TS) 102 99 105 101
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 75,9 75,4 75,7
Råprotein (g/kg TS) 163 164 172 170
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 601 592 568 568
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 72 70 67
NDF (g/kg TS) 427 418 415 418
FK NDF (%) 69,6 69,1 68,4 68,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154 159 158 159
Sukker (g/kg TS) 37 42 39 40
pH 4,3 4,3 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 1,8 2,2 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 60 65 58 67
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 15 16
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56 56 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 75 74 75
PBV20 (g/kg TS) 41 42 49 46
NEL20 (MJ/kg TS) 5,88 5,93 5,83 5,93
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,26 1,28 1,26
Kg pr. FEN 3,78 3,80 4,48 3,80
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,18 1,19 1,18
Kg pr. FE 3,55 3,55 4,16 3,57
Fordøjelig råprotein (g/FE) 144 144 155 150

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 4 331 189 405 42 74,8 5,96
Græsblanding 42 1 287 193 400 13 76,0 5,95
Græsblanding 45 4 283 162 416 21 76,1 5,93
Keen 1 407 133 418 105 74,6 5,85
Sydvestjyden 1 312 166 379 61 78,9 6,34

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 288 104
Slætdato 30/08 30/08
Tørstofindhold (g/kg) 351 339
Aske (g/kg TS) 101 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 74,7
Råprotein (g/kg TS) 168 189
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 581 520
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 60
NDF (g/kg TS) 419 368
FK NDF (%) 68,9 62,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 223
Sukker (g/kg TS) 40 29
pH 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 64 79
Eddikesyre (g/kg TS) 16 18
Tyggetid (Min./kg TS) 56 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,44
AAT20 (g/kg TS) 75 72
PBV20 (g/kg TS) 45 68
NEL20 (MJ/kg TS) 5,91 5,73
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,30
Kg pr. FEN 3,87 4,04
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,19
Kg pr. FE 3,62 3,69
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 173

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 25-10-2020 Oprettet: 31-08-2020 Revideret: 25-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20