Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 21-09-2020
Revideret: 07-02-2021

Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 240 232 668    
Slætdato 05/09 16/09 14/09 02/08 25/09
Tørstofindhold (g/kg) 332 331 322 230 437
Aske (g/kg TS) 110 112 117 94 124
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 74,4 74,0 69,6 78,7
Råprotein (g/kg TS) 188 188 192 163 212
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 533 530 546 459 609
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 67 69 47 95
NDF (g/kg TS) 371 380 374 332 425
FK NDF (%) 62,2 63,5 62,3 52,6 71,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 223 188 194 153 304
Sukker (g/kg TS) 28 26 22 10 63
pH 4,3 4,4 4,3 4,0 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 1,9 1,7 0,5 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 80 77 82 44 112
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19 20 12 24
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 52 46 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,45 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 71 72 70 65 78
PBV20 (g/kg TS) 69 68 75 41 92
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,72 5,68 5,26 6,08
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,30 1,32 1,22 1,41
Kg pr. FEN 4,19 4,33 4,42 2,96 5,87
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,20 1,22 1,09 1,32
Kg pr. FE 3,86 4,00 4,10 2,71 5,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 174 174 181 150 199

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 43 37 95    
Ca (g/kg TS) 10,5 10,3 9,8 6,9 14,0
P (g/kg TS) 3,7 3,7 3,8 3,1 4,2
Mg (g/kg TS) 2,6 2,6 2,5 2,0 3,1
K (g/kg TS) ch 26,8 28,2 29,1 22,0 32,0
Na (g/kg TS) 1,6 1,5 1,6 0,9 2,6
Cl (g/kg TS) 10,4 8,9 9,3 6,3 14,1
S (g/kg TS) 2,5 2,6 2,6 2,0 3,0
CAB meq/kg TS 306 371 393 209 384
Fe (mg/kg TS) 251 283 293 123 420
Mn (mg/kg TS) 71 63 61 50 94
Zn (mg/kg TS) 39 35 34 27 41
Cu (mg/kg TS) 8,01 9,99 9,35 6,30 9,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 91 55 21 10
Slætdato 05/09 04/09 16/09 16/09
Tørstofindhold (g/kg) 338 326 290 390
Aske (g/kg TS) 108 112 120 104
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,7 74,1 73,6 72,2
Råprotein (g/kg TS) 188 187 189 202
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 525 534 519 533
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 66 65 72
NDF (g/kg TS) 368 380 368 372
FK NDF (%) 62,5 62,5 60,3 57,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 223 224 247 291
Sukker (g/kg TS) 28 27 16 60
pH 4,3 4,3 4,2 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7   0,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 83 80 93 40
Eddikesyre (g/kg TS) 19 19 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 52 54 53 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 71 71 68 75
PBV20 (g/kg TS) 68 68 74 76
NEL20 (MJ/kg TS) 5,75 5,70 5,59 5,60
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,31 1,33 1,34
Kg pr. FEN 4,07 4,27 4,83 3,68
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,22 1,23 1,24
Kg pr. FE 3,75 3,97 4,47 3,40
Fordøjelig råprotein (g/FE) 173 174 179 196

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 53 61 21 86
Slætdato 22/09 07/09 11/08 03/09
Tørstofindhold (g/kg) 334 325 331 338
Aske (g/kg TS) 108 111 110 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 74,4 74,5 74,6
Råprotein (g/kg TS) 188 187 194 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 540 539 528 533
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 71 63 64
NDF (g/kg TS) 372 375 349 374
FK NDF (%) 63,2 62,8 59,7 63,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 214 211 255 216
Sukker (g/kg TS) 28 24 31 29
pH 4,3 4,3 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 1,1 1,5 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 78 84 88 78
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19 20 18
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 50 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,43 0,44
AAT20 (g/kg TS) 72 70 70 72
PBV20 (g/kg TS) 67 69 76 67
NEL20 (MJ/kg TS) 5,73 5,69 5,69 5,73
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,31 1,31 1,30
Kg pr. FEN 4,09 4,28 4,19 4,07
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,21 1,19 1,21
Kg pr. FE 3,73 3,96 3,81 3,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 171 173 180 173

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 426 172 375 48 76,1 5,94

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 240 846
Slætdato 05/09 09/09
Tørstofindhold (g/kg) 332 336
Aske (g/kg TS) 110 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 75,7
Råprotein (g/kg TS) 188 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 533 594
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 79
NDF (g/kg TS) 371 411
FK NDF (%) 62,2 68,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 223 163
Sukker (g/kg TS) 28 35
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 80 70
Eddikesyre (g/kg TS) 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 52 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46
AAT20 (g/kg TS) 71 73
PBV20 (g/kg TS) 69 51
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,89
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,27
Kg pr. FEN 4,19 4,06
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,18
Kg pr. FE 3,86 3,79
Fordøjelig råprotein (g/FE) 174 153

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 21-09-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21