Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 21-09-2020
Revideret: 25-10-2020

Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 104 232 668    
Slætdato 30/08 16/09 14/09 29/07 19/09
Tørstofindhold (g/kg) 339 331 322 236 430
Aske (g/kg TS) 109 112 117 95 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,7 74,4 74,0 70,7 78,2
Råprotein (g/kg TS) 189 188 192 165 210
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 520 530 546 458 581
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 67 69 45 78
NDF (g/kg TS) 368 380 374 331 418
FK NDF (%) 62,4 63,5 62,3 53,0 70,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 223 188 194 160 304
Sukker (g/kg TS) 29 26 22 10 65
pH 4,3 4,4 4,3 4,1 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 79 77 82 45 109
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19 20 10 25
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 52 47 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,45 0,41 0,48
AAT20 (g/kg TS) 72 72 70 66 79
PBV20 (g/kg TS) 68 68 75 39 90
NEL20 (MJ/kg TS) 5,73 5,72 5,68 5,28 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,30 1,32 1,22 1,41
Kg pr. FEN 4,04 4,33 4,42 2,97 5,51
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,20 1,22 1,09 1,30
Kg pr. FE 3,69 4,00 4,10 2,75 5,06
Fordøjelig råprotein (g/FE) 173 174 181 152 192

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 22 37 95    
Ca (g/kg TS) 10,9 10,3 9,8 9,0 14,0
P (g/kg TS) 3,6 3,7 3,8 3,0 4,2
Mg (g/kg TS) 2,7 2,6 2,5 2,4 3,1
K (g/kg TS) ch 27,4 28,2 29,1 23,0 32,0
Na (g/kg TS) 1,5 1,5 1,6 0,8 2,4
Cl (g/kg TS) 10,2 8,9 9,3 6,0 14,1
S (g/kg TS) 2,4 2,6 2,6 1,9 3,0
CAB meq/kg TS 326 371 393 245 443
Fe (mg/kg TS) 234 283 293 110 400
Mn (mg/kg TS) 65 63 61 46 78
Zn (mg/kg TS) 35 35 34 26 48
Cu (mg/kg TS) 7,85 9,99 9,35 6,30 9,30

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 50 22 10
Slætdato 29/08 06/09 16/09
Tørstofindhold (g/kg) 333 354 337
Aske (g/kg TS) 109 110 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 74,8 72,9
Råprotein (g/kg TS) 190 191 185
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 519 519 501
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 59 57
NDF (g/kg TS) 365 377 370
FK NDF (%) 62,6 63,6 58,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 222 215 259
Sukker (g/kg TS) 29 31 17
pH 4,3 4,4 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5    
Mælkesyre (g/kg TS) 80 74 89
Eddikesyre (g/kg TS) 19 17 15
Tyggetid (Min./kg TS) 51 53 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 72 73 69
PBV20 (g/kg TS) 69 68 69
NEL20 (MJ/kg TS) 5,77 5,76 5,52
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,29 1,35
Kg pr. FEN 4,12 3,83 4,06
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,19 1,23
Kg pr. FE 3,77 3,52 3,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 173 174 174

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 24 49
Slætdato 04/09 04/09
Tørstofindhold (g/kg) 324 340
Aske (g/kg TS) 110 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 75,1
Råprotein (g/kg TS) 191 191
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 522 526
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 62
NDF (g/kg TS) 370 373
FK NDF (%) 62,1 64,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 218 209
Sukker (g/kg TS) 21 29
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 86 75
Eddikesyre (g/kg TS) 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 71 73
PBV20 (g/kg TS) 72 69
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,78
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,29
Kg pr. FEN 4,20 3,98
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,18
Kg pr. FE 3,84 3,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 176 174

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 104 288
Slætdato 30/08 30/08
Tørstofindhold (g/kg) 339 351
Aske (g/kg TS) 109 101
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,7 75,7
Råprotein (g/kg TS) 189 168
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 520 581
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 71
NDF (g/kg TS) 368 419
FK NDF (%) 62,4 68,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 223 160
Sukker (g/kg TS) 29 40
pH 4,3 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 79 64
Eddikesyre (g/kg TS) 18 16
Tyggetid (Min./kg TS) 52 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46
AAT20 (g/kg TS) 72 75
PBV20 (g/kg TS) 68 45
NEL20 (MJ/kg TS) 5,73 5,91
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,26
Kg pr. FEN 4,04 3,87
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,18
Kg pr. FE 3,69 3,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 173 148

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 25-10-2020 Oprettet: 21-09-2020 Revideret: 25-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20