Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 16-10-2020
Revideret: 07-02-2021

Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 366 257 767    
Slætdato 01/10 10/10 06/10 18/09 19/10
Tørstofindhold (g/kg) 278 256 252 194 379
Aske (g/kg TS) 118 116 122 96 146
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 77,7 77,0 73,9 81,9
Råprotein (g/kg TS) 190 183 193 156 220
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 601 619 546 684
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 81 86 56 108
NDF (g/kg TS) 384 391 381 341 426
FK NDF (%) 72,9 71,9 70,2 65,5 79,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 139 134 142 96 193
Sukker (g/kg TS) 27 28 22 10 59
pH 4,2 4,3 4,3 4,0 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 3,0 3,1 0,6 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 84 81 87 57 109
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19 22 11 26
Tyggetid (Min./kg TS) 51 52 51 45 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,44 0,39 0,48
AAT20 (g/kg TS) 73 73 70 67 78
PBV20 (g/kg TS) 67 61 74 36 97
NEL20 (MJ/kg TS) 6,12 6,05 5,99 5,69 6,58
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,23 1,24 1,13 1,31
Kg pr. FEN 4,67 5,35 5,36 3,24 6,41
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,15 1,16 1,03 1,25
Kg pr. FE 4,35 4,98 5,03 2,96 5,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 165 160 172 133 193

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 45 32 75    
Ca (g/kg TS) 5,9 5,6 6,3 4,3 8,0
P (g/kg TS) 4,2 3,9 4,0 3,6 4,7
Mg (g/kg TS) 2,4 2,2 2,3 2,0 3,1
K (g/kg TS) ch 31,3 29,1 30,0 25,0 38,0
Na (g/kg TS) 2,9 2,6 2,8 1,7 4,4
Cl (g/kg TS) 14,8 13,7 13,1 10,5 19,9
S (g/kg TS) 3,5 3,0 3,0 2,8 4,1
CAB meq/kg TS 293 285 331 158 409
Fe (mg/kg TS) 326 378 403 160 510
Mn (mg/kg TS) 77 69 73 49 120
Zn (mg/kg TS) 35 30 33 27 47
Cu (mg/kg TS) 7,98 7,93 7,93 6,10 9,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 94 98 27
Slætdato 08/10 30/09 29/09
Tørstofindhold (g/kg) 285 266 266
Aske (g/kg TS) 117 114 123
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 78,3 79,0
Råprotein (g/kg TS) 189 194 199
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 599 610
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 72 72
NDF (g/kg TS) 387 380 375
FK NDF (%) 72,8 72,4 74,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 143 147 137
Sukker (g/kg TS) 30 24 21
pH 4,2 4,2 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7   2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 86 91 93
Eddikesyre (g/kg TS) 20 19 19
Tyggetid (Min./kg TS) 51 51 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73 73 72
PBV20 (g/kg TS) 66 71 75
NEL20 (MJ/kg TS) 6,17 6,16 6,20
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,21 1,20
Kg pr. FEN 4,51 4,80 4,76
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,12 1,12
Kg pr. FE 4,23 4,46 4,44
Fordøjelig råprotein (g/FE) 164 167 171

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 67 66 40 174
Slætdato 11/10 12/09 08/10 01/10
Tørstofindhold (g/kg) 291 268 286 272
Aske (g/kg TS) 112 115 114 121
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,0 78,4 78,4 78,3
Råprotein (g/kg TS) 183 192 189 192
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 631 633 608 606
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 85 77 76
NDF (g/kg TS) 382 384 372 386
FK NDF (%) 73,6 72,9 72,0 73,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 134 139 142 139
Sukker (g/kg TS) 33 27 28 25
pH 4,2 4,2 4,2 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 1,8 1,4 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 81 86 89 84
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19 17 19
Tyggetid (Min./kg TS) 50 51 50 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 74 72 72 73
PBV20 (g/kg TS) 60 70 67 69
NEL20 (MJ/kg TS) 6,16 6,15 6,09 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,21 1,22 1,22
Kg pr. FEN 4,37 4,85 4,50 4,76
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,12 1,12 1,14
Kg pr. FE 4,02 4,49 4,13 4,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 155 166 162 167

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 253 217 314 26 84,5 6,81
Græsblanding 49 1 216 214 364 11 81,0 6,47

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 366 113
Slætdato 01/10 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 278 282
Aske (g/kg TS) 118 127
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 76,9
Råprotein (g/kg TS) 190 202
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 554
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 67
NDF (g/kg TS) 384 356
FK NDF (%) 72,9 67,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 139 188
Sukker (g/kg TS) 27 22
pH 4,2 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 84 88
Eddikesyre (g/kg TS) 18 20
Tyggetid (Min./kg TS) 51 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42
AAT20 (g/kg TS) 73 71
PBV20 (g/kg TS) 67 81
NEL20 (MJ/kg TS) 6,12 5,93
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,26
Kg pr. FEN 4,67 4,80
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,16
Kg pr. FE 4,35 4,44
Fordøjelig råprotein (g/FE) 165 182

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 16-10-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed & produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
07.02.21