Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 29-10-2020
Revideret: 26-11-2020

Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 71 89 267    
Tørstofindhold (g/kg) 300 260 268 209 382
Aske (g/kg TS) 122 121 126 99 144
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,0 76,7 75,3 70,9 80,5
Råprotein (g/kg TS) 202 193 199 182 225
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 538 564 575 458 609
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 76 78 42 79
NDF (g/kg TS) 357 356 359 321 403
FK NDF (%) 67,7 67,3 64,6 59,4 74,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 191 159 177 128 258
Sukker (g/kg TS) 23 30 21 10 49
pH 4,3 4,3 4,3 4,0 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 89 82 85 67 119
Eddikesyre (g/kg TS) 18 20 23 12 24
Tyggetid (Min./kg TS) 49 48 49 44 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42 0,44 0,39 0,47
AAT20 (g/kg TS) 72 71 69 66 78
PBV20 (g/kg TS) 79 72 82 58 101
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95 5,87 5,76 5,45 6,35
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,27 1,30 1,17 1,36
Kg pr. FEN 4,42 5,31 5,20 3,30 5,89
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,17 1,20 1,06 1,29
Kg pr. FE 4,06 4,88 4,82 2,97 5,81
Fordøjelig råprotein (g/FE) 181 173 185 155 206

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 41 12
Slætdato 30/09 06/10
Tørstofindhold (g/kg) 302 278
Aske (g/kg TS) 125 119
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,0 75,8
Råprotein (g/kg TS) 198 212
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 530 531
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 62
NDF (g/kg TS) 360 361
FK NDF (%) 68,4 65,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 190 207
Sukker (g/kg TS) 24 18
pH 4,2 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4  
Mælkesyre (g/kg TS) 90 85
Eddikesyre (g/kg TS) 19 18
Tyggetid (Min./kg TS) 50 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 72 72
PBV20 (g/kg TS) 75 89
NEL20 (MJ/kg TS) 5,97 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,27
Kg pr. FEN 4,39 4,88
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,16
Kg pr. FE 4,09 4,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 178 194

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 29
Slætdato 24/09
Tørstofindhold (g/kg) 281
Aske (g/kg TS) 124
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,9
Råprotein (g/kg TS) 204
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 547
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64
NDF (g/kg TS) 361
FK NDF (%) 68,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 183
Sukker (g/kg TS) 18
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 88
Eddikesyre (g/kg TS) 18
Tyggetid (Min./kg TS) 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 72
PBV20 (g/kg TS) 82
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93
Kg tørstof pr. FEN 1,26
Kg pr. FEN 4,71
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,16
Kg pr. FE 4,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 184

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 71 225
Tørstofindhold (g/kg) 300 287
Aske (g/kg TS) 122 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,0 78,1
Råprotein (g/kg TS) 202 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 538 611
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 77
NDF (g/kg TS) 357 387
FK NDF (%) 67,7 72,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 191 143
Sukker (g/kg TS) 23 29
pH 4,3 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 89 82
Eddikesyre (g/kg TS) 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 49 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 72 73
PBV20 (g/kg TS) 79 65
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95 6,11
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,22
Kg pr. FEN 4,42 4,49
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,13
Kg pr. FE 4,06 4,16
Fordøjelig råprotein (g/FE) 181 162

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 26-11-2020 Oprettet: 29-10-2020 Revideret: 26-11-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Helsæd 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at o...
26.11.20
Hvede-græs, ensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hvede-græs, ensilage. Dvs. NorFor foder...
26.11.20
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
26.11.20
Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
26.11.20
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
26.11.20