Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 29-10-2020
Revideret: 07-02-2021

Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 113 89 267    
Tørstofindhold (g/kg) 282 260 268 188 383
Aske (g/kg TS) 127 121 126 100 157
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,9 76,7 75,3 72,0 80,4
Råprotein (g/kg TS) 202 193 199 175 227
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 554 564 575 474 625
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 76 78 47 91
NDF (g/kg TS) 356 356 359 321 402
FK NDF (%) 67,7 67,3 64,6 59,4 74,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188 159 177 128 253
Sukker (g/kg TS) 22 30 21 10 45
pH 4,3 4,3 4,3 4,0 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 88 82 85 65 114
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20 23 12 26
Tyggetid (Min./kg TS) 49 48 49 44 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42 0,44 0,39 0,47
AAT20 (g/kg TS) 71 71 69 65 77
PBV20 (g/kg TS) 81 72 82 58 102
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,87 5,76 5,45 6,30
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,27 1,30 1,18 1,36
Kg pr. FEN 4,80 5,31 5,20 3,30 6,84
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,17 1,20 1,06 1,32
Kg pr. FE 4,44 4,88 4,82 2,94 6,38
Fordøjelig råprotein (g/FE) 182 173 185 159 212

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 23 17 52    
Ca (g/kg TS) 9,1 8,4 9,0 6,2 12,0
P (g/kg TS) 3,9 3,7 4,0 3,4 4,5
Mg (g/kg TS) 2,4 2,3 2,4 1,9 2,8
K (g/kg TS) ch 27,9 27,0 28,7 23,0 33,0
Na (g/kg TS) 2,3 2,0 2,2 1,0 2,9
Cl (g/kg TS) 10,8 10,7 9,7 8,0 13,9
S (g/kg TS) 2,6 2,5 2,6 2,2 3,1
CAB meq/kg TS 348 315 394 217 445
Fe (mg/kg TS) 303 353 470 170 550
Mn (mg/kg TS) 73 63 71 44 96
Zn (mg/kg TS) 38 31 34 26 52
Cu (mg/kg TS) 8,49 8,56 8,79 7,10 9,70

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 54 19 10
Slætdato 11/10 10/10  
Tørstofindhold (g/kg) 285 283 270
Aske (g/kg TS) 127 120 141
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,0 76,1 76,3
Råprotein (g/kg TS) 200 211 192
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 543 538 563
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 65 67
NDF (g/kg TS) 361 359 351
FK NDF (%) 68,5 65,8 66,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 189 199 199
Sukker (g/kg TS) 22 21 17
pH 4,3 4,4 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1    
Mælkesyre (g/kg TS) 91 84 102
Eddikesyre (g/kg TS) 20 19 21
Tyggetid (Min./kg TS) 50 50 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 72 72 68
PBV20 (g/kg TS) 77 87 77
NEL20 (MJ/kg TS) 5,97 5,89 5,84
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,27 1,28
Kg pr. FEN 4,71 4,81 5,11
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,15 1,21
Kg pr. FE 4,38 4,39 4,90
Fordøjelig råprotein (g/FE) 180 191 179

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 25 30 44
Slætdato   22/10 24/09
Tørstofindhold (g/kg) 280 290 263
Aske (g/kg TS) 124 122 133
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 77,1 76,9
Råprotein (g/kg TS) 195 204 204
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 570 539 563
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 63 70
NDF (g/kg TS) 360 353 357
FK NDF (%) 67,6 67,5 68,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 184 191 182
Sukker (g/kg TS) 21 26 19
pH 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 1,9 1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 94 87 88
Eddikesyre (g/kg TS) 19 19 21
Tyggetid (Min./kg TS) 49 49 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 70 72 71
PBV20 (g/kg TS) 76 81 84
NEL20 (MJ/kg TS) 5,92 5,96 5,91
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,25 1,26
Kg pr. FEN 4,71 4,75 5,11
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,14 1,17
Kg pr. FE 4,36 4,36 4,75
Fordøjelig råprotein (g/FE) 175 182 186

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 113 366
Tørstofindhold (g/kg) 282 278
Aske (g/kg TS) 127 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,9 78,3
Råprotein (g/kg TS) 202 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 554 616
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 79
NDF (g/kg TS) 356 384
FK NDF (%) 67,7 72,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188 139
Sukker (g/kg TS) 22 27
pH 4,3 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 88 84
Eddikesyre (g/kg TS) 20 18
Tyggetid (Min./kg TS) 49 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 71 73
PBV20 (g/kg TS) 81 67
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 6,12
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,22
Kg pr. FEN 4,80 4,67
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,13
Kg pr. FE 4,44 4,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 182 165

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 29-10-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21