Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 11-12-2018
Revideret: 03-02-2019

Efterslæt 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket efterslæt. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 236-237. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af efterslæt fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 26 9 44    
Tørstofindhold (g/kg) 326 300 319 202 479
Aske (g/kg TS) 115 110 114 73 150
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,2 70,1 70,0 63,8 78,5
Råprotein (g/kg TS) 173 151 152 112 223
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 567 586 582 342 713
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 72 69 50 100
NDF (g/kg TS) 408 438 448 335 506
FK NDF (%) 57,5 60,0 61,4 40,6 72,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 233 219 210 131 344
Sukker (g/kg TS) 34 27 38 10 89
pH 4,6 4,2 4,3 4,1 5,4
Mælkesyre (g/kg TS) 55 78 69 1 94
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20 18 10 30
Tyggetid (Min./kg TS) 58 62 63 47 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,51 0,50 0,43 0,53
AAT20 (g/kg TS) 66 65 67 54 81
PBV20 (g/kg TS) 57 39 38 4 92
NEL20 (MJ/kg TS) 5,19 5,29 5,31 4,02 6,10
Kg tørstof pr. FEN 1,46 1,42 1,42 1,22 1,85
Kg pr. FEN 5,21 5,23 4,96 2,96 7,37
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,35 1,36 1,41 1,08 1,62
Kg pr. FE 4,87 5,08 4,87 2,72 7,14
Fordøjelig råprotein (g/FE) 173 149 151 111 225

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 7 7
Slætdato 25/09 30/09
Tørstofindhold (g/kg) 334 296
Aske (g/kg TS) 117 125
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,6 65,8
Råprotein (g/kg TS) 189 167
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 567 595
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 90
NDF (g/kg TS) 390 391
FK NDF (%) 63,4 46,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 191 307
Sukker (g/kg TS) 34 15
pH 4,5 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 67 58
Eddikesyre (g/kg TS) 20 26
Tyggetid (Min./kg TS) 54 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,50
AAT20 (g/kg TS) 70 57
PBV20 (g/kg TS) 65 66
NEL20 (MJ/kg TS) 5,57 4,61
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,64
Kg pr. FEN 4,44 5,77
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,50
Kg pr. FE 4,06 5,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 180 186

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 11-12-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21