Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 27-11-2019
Revideret: 02-02-2020

Efterslæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket efterslæt. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 236-237. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af efterslæt fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 21 26 59    
Tørstofindhold (g/kg) 388 326 322 224 580
Aske (g/kg TS) 101 115 114 78 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,0 70,2 70,7 66,1 80,8
Råprotein (g/kg TS) 151 173 163 114 191
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 569 567 577 442 644
NDF (g/kg TS) 430 408 414 392 476
FK NDF (%) 67,2 57,5 59,4 59,2 78,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 175 233 220 114 221
Sukker (g/kg TS) 43 34 35 10 96
Tyggetid (Min./kg TS) 59 58 58 53 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,48 0,48 0,43 0,52
AAT20 (g/kg TS) 70 66 66 65 78
PBV20 (g/kg TS) 32 57 48 3 71
NEL20 (MJ/kg TS) 5,63 5,19 5,27 5,07 6,26
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,46 1,43 1,19 1,46
Kg pr. FEN 3,98 5,21 5,12 2,18 5,17
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,35 1,36 1,04 1,53
Kg pr. FE 3,78 4,87 4,84 2,08 5,19
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 173 160 111 173

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 7
Slætdato 02/10
Tørstofindhold (g/kg) 332
Aske (g/kg TS) 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1
Råprotein (g/kg TS) 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 597
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74
NDF (g/kg TS) 418
FK NDF (%) 70,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149
Sukker (g/kg TS) 28
pH 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 82
Eddikesyre (g/kg TS) 19
Tyggetid (Min./kg TS) 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47
AAT20 (g/kg TS) 70
PBV20 (g/kg TS) 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,83
Kg tørstof pr. FEN 1,28
Kg pr. FEN 3,96
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,18
Kg pr. FE 3,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 141

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 27-11-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21